กองการพยาบาล

 
 
ผู้อำนวยการ กองการพยาบาล
 
 
ผู้บริหาร กองการพยาบาล
 
 
ผู้ตรวจการ กองการพยาบาล
 
 
โครงสร้างการบังคับบัญชา

    งานบริการการศึกษา
 งานบริการการศึกษา1
 งานบริการการศึกษา 2
 งานบริการการศึกษา 3
 งานบริการการศึกษา 4
    ข่าวรับสมัครงาน
พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
อื่นๆ 
    เอกสารดาวน์โหลด
 1. เอกสาร 1

 2. เอกสาร 2

 3. เอกสาร 3

    งานการพยาบาลและงานสนับสนุน
 • ฝ่ายกำลังพล
  ฝ่ายบริการ
  ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายธุรการ

 • แผนกพยาบาลต่าง ๆ
 • แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  แผนกการพยาบาลอายุรกรรม
  แผนกการพยาบาลวิกฤติอายุรกรรม
  แผนกการพยาบาลศัลยกรรม
  แผนกการพยาบาลวิกฤติศัลยกรรม
  แผนกการพยาบาลโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
  แผนกการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง
  แผนกการพยาบาลวิสัญญีและห้องผ่าตัด
  แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม
  แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม
  แผนกการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกกรรม
  แผนกการพยาบาล บำบัดพิเศษ
  แผนกการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
  แผนกการพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษ
  แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  แผนกการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
    แผนกการพยาบาล

  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง CPC: SLE with dyspnea (2/6/2017)  
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการ CPC: SLE with dyspnea ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

  31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (31/5/2017)  
     เนื่องจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้ทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ จึงใครขอความร่วมมือในการงดสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการสูบบหรี่ค่ะ  อ่านต่อ..

  ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ ทำดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (30/5/2017)  
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ "ทำดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  อ่านต่อ..

  ตารางออกหน่วยบริจาคโลหิตเดือนมิถุนายน 2560 (29/5/2017)  
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งสถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแต่ไม่สะดวกเข้ามาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ สามารถร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียดดังนี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต 0 2534 7835, 27835  อ่านต่อ..

  ฟรี... บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560 (24/5/2017)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2560 ในวันเวลาราชการ (วัคซีนมีจำนวนจำกัด) ผู้ป่วยของรพ.ฯ ต้องมีใบคัดกรองจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่คัดกรองก่อนรับบริการ สอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โทร. 0-2534-7556 หรือประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร. 0-2534-7221  อ่านต่อ..

  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการ เว็บไซต์รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (11/5/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญบุคลากร รพ.ฯ ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการรูปแบบเว็บไซต์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ทั้งนี้เราเปิดให้ทำแบบสำรวจ ตั้งแต่วันที่  11 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2560  ขอขอบพระคุณในทุกความเห็นค่ะ  อ่านต่อ..

  แจ้งปิด...ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในเดือน พ.ค.-ส.ค. 2560 (29/3/2017)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง ปิด ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก "คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้   อ่านต่อ..

  ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อหนังสือ "พระบารมีคุ้มเกล้า" (2/3/2017)
     มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อหนังสือ "พระบารมีคุ้มเกล้า" หนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์การสร้าง พร้อมด้วยข้อมูล และรูปภาพ 4 สุดยอดเหรียญพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ควรค่าแก่การเก็บรักษาจำหน่ายเล่มละ 2,000 บาท เชิญชมตัวอย่างและซื้อได้ สำนักงานมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ หรือสอบถามได้ที่ 0-2534-7236 รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดจะนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระพระบรมราชูปถัมภ์   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
    บังคับบัญชากองการพยาบาล
 
    น.อ.หญิง นรีกุล จิตตบุณย์
ผอ. กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ