กองแพทยศาสตร์ศึกษา Bhumibol Adulyadej Hospital Medical Education Department


ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4805/0_pragad%20%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A2%20730.jpg

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม (26/9/2019)

  Link : อ่านต่อ
     การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอดการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training)การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   Hot Issue

 

 โครงการพื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก (Foundation of Clinical Competency) (4/3/2021)  
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการพื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก (Foundation of Clinical Competency) สำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่3 ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 31 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตแพทย์ในชั้นคลินิก เมื่อวันทีี่ 16 ก.พ. - 5 มี.ค.64 ....   อ่านต่อ..


 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2563 (22/2/2021)  
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้อาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์ได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ิ 20 ก.พ.64 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ....   อ่านต่อ..


 ประชุมวิชาการ Interdepartment Conference: Practical point in hemodialysis (25/12/2020)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference "Practical point in hemodialysis "ในวันที่ 24 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ     อ่านต่อ..


 ต้อนรับคณะกรรมการ​ประกันคุณภาพ​การศึกษาหลักสูตร​แพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ ​World Federation for Medical Education (24/12/2020)
     กองแพทยศาสตร์​ศึกษา​ รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช​ พอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการ​ประกันคุณภาพ​การศึกษาหลักสูตร​แพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ ​World Federation for Medical Education ( WFME ) คณะแพทยศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ ครั้งที่ 1/2563 เข้าตรวจเยี่ยม​ประเมินคุณภาพการศึกษา​ของรพ.ฯ ซึ่งเป็นสถาบันผลิตแพทย์​ร่วมระหว่าง​กองทัพอากาศ​กับจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​  อ่านต่อ..


 การประชุมวิชาการ Interdepartment Conference: A deadly chest pain (18/12/2020)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference "A deadly chest pain" ในวันที่ 17 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ   อ่านต่อ..


 โครงการตามรอยผู้ป่วย ปีการศึกษา 2563 (14/12/2020)
     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ "ตามรอยผู้ป่วย" สำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ธ.ค.63     อ่านต่อ..


 รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ (4/12/2020)
     น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำคณะอาจารย์แพทย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เข้าเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. วันที่ 3 ธ.ค.63    อ่านต่อ..


 โครงการสอบหัตถการ (OSCE) นสพ. ปี6 ปีการศึกษา 2563 (1/12/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสอบหัตถการ(OSCE) นสพ. ปี6 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่1) ซึ่งเป็นการประเมินทักษะทางคลินิก เพื่อรับรองการสอบสำหรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม   ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..