กองแพทยศาสตร์ศึกษา

ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465 ,27465

 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญแพทย์ส่งผลงานนำเสนองานประชุมวิชาการ (1/2/2018)
     ขอเชิญแพทย์ และผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการในรูปแบบของ Free Paper ส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561, ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านส่งภายในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งผลงานได้ที่  e-mail: belina.kh@hotmail.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.เบญจพร ขันศิริ โทร. 2-7465  อ่านต่อ..


 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   ประมวลภาพกิจกรรม

 

 กองแพทยศาสตร์ศึกษาจัดโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (13/2/2018)  
     วันที่ 22 ม.ค. 2561 ได้ติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 24 ณ รพ. นครปฐม และติดตามเยี่ยมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ณ รพ.จันทรุเบกษา จ.นครปฐม วันที่ 29 ม.ค.2561 ได้ติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 24 ณ รพ.พระนารายณ์ รพ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี และ รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาและวันที่ 12 ก.พ. 61 ได้ติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 24 ณ รพ.พหลพลพยุหเสนา และ รพ. มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี  ...    อ่านต่อ..


 กิจกรรมงานสานสัมพันธ์อาจารย์-ลูกศิษย์ New Year Party 2018 (23/1/2018)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานสานสัมพันธ์อาจารย์-ลูกศิษย์ New Year Party 2018 โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมงาน...บรรยากาศสนุกสนานเฮฮา ทั้งการแสดงดนตรีสดจากน้องๆ นสพ. และจับสลากรางวัลมากมาย เมื่อ 19 ม.ค.61  ...    อ่านต่อ..


 โครงการอบรมการตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (15/1/2018)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning and Self-development program) โดย ผศ.นพ.พนม เกตุมาน อาจารย์แพทย์ รพ.ศิริราช และทีม โดยมีนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรม เมื่อ 11-12 ม.ค.61...    อ่านต่อ..


 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (1/12/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Teaching) ให้แก่อาจารย์แพทย์ใหม่ จำนวน 20 คน โดยมีวิทยากรภายนอกมาร่วมให้ความรู้ ได้แก่ รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย , ผศ.นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์ , ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ และวิทยากรภายในอีกมากมาย เมื่อวันที่ 27-29 พ.ย.60  ...   อ่านต่อ..


 โครงการสานรักสานสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (14/11/2017)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาจัดโครงการสานรักสานสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 60 ณ อาคารโภชนาการทองใหญ่ ชั้น 5 ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..