หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
โทร 0-2534-7556
 
รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   เอกสารงานประชุมวิชาการ IC DAY ครั้งที่ 9-2562
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิชาการ
          การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 9                    
เรื่อง “
งานพัฒนาคุณภาพกับการควบคุมโรคติดเชื้อ” 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

                         

 

กรุณาร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินโครงการผ่านช่องทาง Line

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 วิธีใช้หน้ากากป้องกันโรค ที่ถูกต้อง (17/6/2015)
     สิ่งสำคัญควรเอาด้านกันน้ำ(ผิวมัน มักเป็นสีเขียว) ไว้ด้านนอกเสมอ และด้านซับน้ำให้อยู่ด้านในคือติดกับใบหน้าผู้ใส่เพื่อซับน้ำมูกน้ำลาย ข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  อ่านต่อ..


 การเฝ้าระวัง โรค MERS (17/6/2015)
     การเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส) ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศแถบตะวันออกกลางหรือเกาหลีใต้ และมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ภายใน 14 วันให้รีบพบแพทย์ทันที  อ่านต่อ..


 โรคไข้หวัดใหญ่ (30/4/2015)

  Link : อ่านต่อ
     โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื่อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการตัวร้อน มีไข้สูง 38-10 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว น้ำมูกไหล คัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย  อ่านต่อ..


 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (3/11/2014)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ฉบับที่ 2 ,รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ประจำวันที่ 29 ต.ค.57   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   .

 
   กิจกรรมที่ผ่านมา

 

 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (7/2/2019)
     หน่วยสุขศึกษา กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ สำหรับบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ สร้างเจตคติที่ดีต่อโรคเอดส์ลดการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อ และมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้ออย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อวันที่ 5 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 งานประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 (27/8/2018)
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 เรื่อง “Common Problem in infection control” เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการ Getting to the zero :Safety in my heart (3/8/2018)
     คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการรณรงค์ลด อุบัติเหตุของมีคม ทิ่มตำและการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล “Getting to the zero :Safety in my heart” เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 ... อ่านต่อ


 Thank You Party ICWN 2017 (6/11/2017)
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดขอบคุณพยาบาลติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย อัพเดทข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มการเฝ้าระวังการติดเชื้อทุกหอผู้ป่วย รวมทั้งสรุปงานการล้างมือที่ผ่านมา เมื่อ 3 พ.ย.60 ... อ่านต่อ


 IC DAY ครั้งที่ 7: Special issue in infection control (30/8/2017)
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการ การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 7 "Special issue in infection control" เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   .