แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 27/07/2562
 
โปสเตอร์บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Jasmine-Rose
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย ภาษาไทย-อังกฤษ
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...

html code 
   
 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (21/8/2019)  
     หน่วยตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ดังนี้ 1.โปรแกรม Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี) 2.โปรแกรม Rose (อายุมากกว่า 35 ปี) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจสุขภาพ โทร. 0-2534-7624  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่ยงานดีเด่น (21/8/2019)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญบุคลากร รพ.ฯ เข้าร่วมงาน"เชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานดีเด่น" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนสิงหาคม 2562 (30/7/2019)
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนสิงหาคม 2562 "เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก" โดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (25/7/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0- 2534-7000, 0-2534-7312  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์ระบบการจองคิวทันตกรรมผ่านระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ (10/7/2019)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประชาสัมพันธ์ระบบการจองคิวทันตกรรม สำหรับข้าราชการกองทัพอากาศในเครื่องแบบ สามารถจองคิวผ่านระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ IC DAY ครั้งที่ 9/2562 (20/6/2019)  
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 เรื่อง “งานพัฒนาคุณภาพกับการควบคุมโรคติดเชื้อ” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้า"  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (21/8/2019)  
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์รับแพทย์ฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองออร์โธปิดิกส์ ชั่น 4 อาคารคุ้มเกล้า โทร. 0-2534-7365, 0-2534-7384  อ่านต่อ..

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (21/8/2019)  
     ด้วยกรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 103 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-13 กันยายน 2562 สมัครด้วยตนเองได้ที่กำลังพล กองอำนวยการ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล รพ.ฯ โทร.0-2534-7234  อ่านต่อ..

 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (31/7/2019)
     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองศัลยกรรม โทร. 0-2534-7336, 0-2534-7338, e-mail: surgery_bhu@hotmail.com  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (19/7/2019)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 สาขา ดังนี้ 1. แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  2.แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อประสานธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก พ.อ.อ.หญิงวิภาดา สุพรรณพงค์, น.ส.อนงค์นาถ ดวงพิทักษ์ โทร. 0-2534-7155 e-mail: raining_myfon@hotmail.com   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ ยา แก้อักเสบ (16/8/2019)  
     ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ ยา แก้อักเสบ ยาปฏิชีวนะ Anti biotic คือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส ไม่มีฤทธิ์ลดไข้ ไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบทั่วไป ....  อ่านต่อ..

 โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) (14/8/2019)  
     ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) หมั่นสังเกตอาการ หากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์นะคะ กรมการแพทย์แนะผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) หมั่นสังเกตอาการ หากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

-

 
-
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 415 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 คุณคยองฮา ลี ผู้อำนวยการมูลนิธิซารังบัท ประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (22/8/2019)
     คุณคยองฮา ลี ผู้อำนวยการมูลนิธิซารังบัท ประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยเด็ก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จำนวน 4 ราย ดังนี้ ... อ่านต่อ

 โครงการอบรมแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร ประจำปี 2562 (21/8/2019)
     โครงการอบรมแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร ประจำปี 2562 ก้าวทันความรู้โรคทางเดินอาหารและตับ สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร ศัลยแพทย์ทั่วไป (Updated in Common GI and Liver disease for Internist 2019) ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62   ... อ่านต่อ

 ต้อนรับคณะดูงานจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (21/8/2019)
     สำนักบริหารวิชาการสถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นำคณะข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และรับฟังการบรรยายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของมาตรฐานการดำเนินการและการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในสถานพยาบาล พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมการทำงานของหน่วยต่าง ๆภายในอ่านต่อ

 สวทช. มอบเครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม (21/8/2019)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้รับมอบเครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม จากทีมงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอบรมการใช้เครื่องฯและซอฟแวร์ DentiiSacan จากบริษัทพิกซาเมด จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ... อ่านต่อ

 คุณธนิสร ชอบอรุณสิทธิ์ มอบมังคุดจากการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร (15/8/2019)
     คุณธนิสร ชอบอรุณสิทธิ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบมังคุดจากการรับซื้อผลผลิตจากประชาชน จำนวน 70 กิโลกรัม ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62  ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Survival Analysis Course ครั้งที่ 2 (21/8/2019)
 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองฯ (16/5/2019)
 โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ. พร้อมให้บริการ 4 มีนาคม นี้ (5/2/2019)
ทั้งหมด..
   Youtube

-