แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 05/04/2562
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
              
 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2561 (22/5/2019)  
     ขอเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์  อ่านต่อ..

 วันหยุดประจำเดือนมิถุนายน 2562 (22/5/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์ "วันหยุด" งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอกคลินิกในเวลาราชการ, คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และเจาะเลือดชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" เดือนมิถุนายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 แผ่นพับตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (22/5/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0- 2534-7000, 0-2534-7312 (กรุณาโทรติดต่อห้องตรวจก่อนมารับบริการ)  อ่านต่อ..

 ปิดถนน !! บริเวณ ชย. และหอพักพยาบาล (14/5/2019)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ซ่อมถนนบริเวณ ชย. และหอพักพยาบาล ระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2562 ... ขออภัยในความไม่สะดวก  อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนพฤษภาคม 2562 (30/4/2019)
     ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนพฤษภาคม 2562 "เรายังต้องการโลหิตทุกหมู่เลือดอีกเป็นจำนวนมาก" โดยบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่หรือมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2534-7838  อ่านต่อ..

 ประกาศวันหยุดงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (12/3/2019)  
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง "วันหยุด" งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (30/10/2018)
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2555 ที่ขาดการติดต่อกับทาง รพ.ฯ เกิน 5 ปี และทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีเลขที่ผู้ป่วยนอกจะถูกเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูประวัติการรักษาเดิมได้จากระบบสแกนเวช ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ น.ท.หญิง ปาลีรัตน์ เกิดประเสริฐ หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ,น.ท.หญิง ธีระนุช เพชรรุ่ง  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (5/4/2019)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02-534-7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 โรคไข้เลือดออก (21/5/2019)  
     สธ.พบผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่าร้อยละ 50 เป็นเด็กนักเรียน แนะร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้อนรับเปิดเทอม  อ่านต่อ..

 ลดเลี่ยง เสี่ยงโรค NCDs (21/5/2019)  
     ลดเลี่ยง เสี่ยงโรค NCDs "4 โรค NCDs ที่คุมคามสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร" ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด ไขมันในเลือดสูง  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

 
-
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 412 ประจำเดือนเมษายน 2562
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 โครงการ Facilitator for non-technical skills : training for trainer (21/5/2019)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ 'Facilitator for non-technical skills : training for trainer' เพื่อพัฒนาการสอนโดยใช้เทคนิค Facilitation และ Technical skills เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการตระหนักรู้ปัญหาการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำแก่บุคลากรใน รพ.ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ เมื่อวันที่ 15-17 พ.ค.62  ... อ่านต่อ

 มอบถุงผ้าลดโลกร้อน (21/5/2019)
     บริษัท ฟาร์มาแลนด์ กรุ๊ป มอบถุงผ้าลดโลกร้อน ให้กับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพิ่อให้คนไข้ได้ใช้ถุงใส่ยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของฟาร์มาแลนด์ กรุ๊ป โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 62 ... อ่านต่อ

 สพร. เก็บข้อมูลผู้ป่วยในโครงการ Mobile Application ของ รพ.ฯ (16/5/2019)
     สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ สพร. เข้าเก็บข้อมูลกับผู้ใช้งาน(ผู้ป่วย) เพื่อรับความเห็นมาพัฒนาและปรับปรุง Mobile Application ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ณ อาคารคุ้มเกล้าฯและคุ้มเกศ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.62    ... อ่านต่อ

 น.อ.หญิง พรรณทิพย์ ไรวา บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท (16/5/2019)
     น.อ.หญิง พรรณทิพย์ ไรวา บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ใช้ในการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารคุ้มเกล้าฯ โดยมี น.อ.นคร บุญมี น.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 15 พ.ค.62 ... อ่านต่อ

 พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท (16/5/2019)
     พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ.ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี น.อ.นคร บุญมี น.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองฯ (16/5/2019)
 การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ ปี 2562 แสดงธรรมเรื่องวิถีภาวนา (16/5/2019)
 งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 Integration of Scientific and Clinical Approach in Dementia (20/2/2019)
 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 (11/2/2019)
 โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ. พร้อมให้บริการ 4 มีนาคม นี้ (5/2/2019)
ทั้งหมด..
   Youtube

-