แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : Knowledge Management
 
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
มาตรการการจัดระเบียบการจราจรและที่จอดรถใน รพ.
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 26/05/2559
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
โปสเตอร์โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

เรียนเชิญบริจาคโลหิตได้ที่กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.30, 13.00-15.30 น.
ติดต่อสอบถามห้องรับบริจาคโลหิต
โทร.
0 2534 7835, 27835


* การเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต *

html code 
   ประชุมวิชาการ

 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Advanced Course in Critical Care Nephrology (23/6/2016)  
     ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ Advanced Course in Critical Care Nephrology ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ น.อ.หญิง สิริกร ขุนพรหม ศูนย์โรคไต ชั้น 3 โทร.0 2534 7937-8  อ่านต่อ..

 เรียน ผู้รับบริการ MRI ทุกท่าน (22/6/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้เปิดให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (MRI) ณ อาคารคุ้มเกศ นั้น ทาง รพ.ฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินจากบัตรจ่ายตรง เป็นให้ผู้ป่วยจ่ายเงินสด และนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากต้นสังกัดแทน (เมื่อสามารถใช้บัตรจ่ายตรงได้ตามเดิม ทางรพ.ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป) จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (22/6/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติม วันศุกร์ และวันอาทิตย์ (วันศุกร์เวลา 16.00-20.00 น., วันอาทิตย์เวลา 08.00-12.00 น.) เริ่มวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นี้ สามารถรับบริการได้ที่ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000  อ่านต่อ..

 วันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (22/6/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ,อาคารคุ้มเกศ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันที่ 16,18-20 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดดังนี้  อ่านต่อ..

 เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา...วันเสาร์ (8/6/2016)
     ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา วันเสาร์ (ทุกสัปดาห์ที่ 1 และที่ 3 ของเดือน) เริ่มให้บริการวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 นี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ อาคารคุ้มเกศ ชั้น 4 โทร.0 2534 7944-5  อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pitfall in Management of Common Medical Problems (27/5/2016)  

  Link : อ่านต่อ
     กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pitfall in Management of Common Medical Problems วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ น.ต.หญิง วนิดา ป้อมประสิทธิ์ โทร. 0-2534-7337 ... กำหนดการ/ลงทะเบียน   อ่านต่อ..

 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมิถุนายน (17/5/2016)
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งสถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแต่ไม่สะดวกเข้ามาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ สามารถร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้  อ่านต่อ..

 โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2559 ฟรี...สำหรับประชาชน (4/5/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2559 สำหรับประชาชน (ฟรี...ด่วนวัคซีนมีจำนวนจำกัด) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 กรกฎาคม 2559 ในวันเวลาราชการ สอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โทร 0 2534 7556 หรือติดต่อหน่วยประชาสัมพันธ์ โทร 0 25347221  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders (26/4/2016)  
     กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders" ในวันที่ 7-9 กันยายน เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (30/5/2016)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1600-2000 น. และเปิดเพิ่มในวันเสาร์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312...<< downloadแผ่นพับคลินิกนอกเวลาราชการ  >>  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (12/5/2016)

  Link : อ่านต่อ
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม ได้ที่www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร 0 2534 7306-7 หลักฐานที่ต้องแนบกับใบสมัคร  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  
สายด่วนโทร 1422 (24 ชม.) ข้อมูลจาก: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
 สัญญาณบอกอันตราย รับสารบอแรกซ์ปริมาณสูง (21/6/2016)  

  Link : อ่านต่อ
     อาหารที่มักพบสารบอแรกซ์ ลูกชิ้น,หมูบด/สด, ผลไม้ดอง ,ทับทิมกรอบ,ไส้กรอก อาจเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ อุจจาระร่วง อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต *สารบอแรกซ์เป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ที่มา: Fda Thai  อ่านต่อ..

 ฟันลูกสวย แม่ช่วยได้ (20/6/2016)  
     สาเหตุของโรคฟันผุ แบคทีเรียในแผ่นคราบจุลินทรีย์บนผิวฟันสร้างกรดจากอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ทำให้เกิดภาวะความเป็นกดในช่องปากส่งผลให้มีการละลายแร่ธาตุจากฟัน เกิดเป็นฟันผุ กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพฟันเด็กตามช่วงอายุ มาฝากค่ะ  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   9 มิถุนายน 2559

เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

-
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
อย่างหาที่สุดมิได้

 
 ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ 378 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 ประชุมวิชาการเรื่อง การใช้เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (24/6/2016)
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการประจำเดือนมิถุนายน 2559 เรื่องการใช้เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดยคุณณัฐพัชร์ สุวรรณวิชาเลิศ จากบริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด และเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในช่องปาก โดยคุณธัญวลี ศรีทรัพย์ จากบริษัท Listerine เมื่อ 21 และ 23 มิ.ย.59 ...อ่านต่อ


 คุณณาญาดา ถนอมสิงห์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท (23/6/2016)
     น.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับมอบเงินบริจาคจาก คุณณาญาดา ถนอมสิงห์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 1 มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อปรับปรุงห้องประชุมกองศัลยกรรม เมื่อ 22 มิถุนายน 2559อ่านต่อ


 บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ (23/6/2016)
     ครอบครัวอาม่างวนเอ็ง แซ่โล้ว บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 29 รายการ อาทิเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ที่นอนลม น้ำเกลือ เซตทำแผล ฯลฯ มูลค่ารวม 80,000 บาท ให้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อ 22 มิถุนายน 2559อ่านต่อ


 โครงการดูแลเพื่อนชาวทหารอากาศให้ห่างไกลจากโรคต้อหิน (23/6/2016)
     กองจักษุกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการดูแลเพื่อนชาวทหารอากาศให้ห่างไกลจากโรคต้อหิน เพื่อให้กำลังพล ทอ. มีประสิทธิภาพในการทำงาน ห่างไกลจากภาวะต้อหิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการมองเห็นดีและมีความทุพพลภาพจากภาวะต้อหินน้อยที่สุด เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียการมองเห็นจากภาวะต้อหินของกำลังพล ทอ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกหน่วยไปให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อหินและถ่ายขั้วประสาทตา ณ กบ.ทอ. เมื่อ 21 มิ.ย.59...อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 ขอเชิญชวนส่วบุคลากรเขาร่วมการประชุมวิชาการ (22/6/2016)
 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสร้างกำแพงวัด (20/6/2016)
 ขอเชิญร่วมประชุมและร่วมประกวดผลงานวิชาการ (20/6/2016)
 รับสมัครแพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2560 (20/6/2016)
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (20/6/2016)
 ประชุมวิชาการ Conference of Parkinson's Disease and Movement Disorders (20/6/2016)
 อบรม intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 12 (20/6/2016)
 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ (20/6/2016)
 ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 54 ของคณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (20/6/2016)
 เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (20/6/2016)
 ประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 (20/6/2016)
 รับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (13/6/2016)
 หลักสูตรการอบรมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559 (6/6/2016)
 โครงการอบรม Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) ครั้งที่ 8 (24/5/2016)
 โครงการ Healthcare Technology Summit 2016 (24/5/2016)
 ประชาสัมพันธ์และพิจารณาบุคลากรเข้าร่วมอบรม (28/4/2016)
 อบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก (21/4/2016)
 อบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ Regenerative Medicine (19/4/2016)
 อบรม Good Clinical Practice (GCP) in Clinical Research & Statistical issues and analysis for clinical trials (12/4/2016)
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Skills for Clinical Teachers (29/3/2016)
ทั้งหมด..