แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
Facebook Bah Rtaf (Bhumibol Adulyadej Hospital)
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
htmlCode

65 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา
..

  1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
  2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
      ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

ทีมงานรายการคุณหมอขอเฮลท์ บันทึกเทปรายการ(ครั้งที่ 2) สัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ รพ.ฯ 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. น.อ.สันติ ศรีเสริมโภค รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ให้สัมภาษณ์เรื่อง โรคซึมเศร้าในผู้หญิงตั้งครรภ์
ออกอากาศวันที่ 13 ธ.ค 57

2. น.อ.ธนวิตต สกุลแสงประภา รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้สัมภาษณ์เรื่อง ลิ้นหัวใจรั่ว
ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 57

3. ร.อ.หญิง ชนันทา หงส์ธนากร อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร ให้สัมภาษณ์เรื่อง
กรดไหลย้อน
ออกอากาศวันที่ 27 ธ.ค. 57

ทาง New TV ช่อง 18 ทุกคืนวันเสาร์ 23.30-00.30 น.

ทีมงานรายการคุณหมอขอเฮลท์
บันทึกเทปรายการสัมภาษณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ รพ.ฯ
3 ท่าน ประกอบด้วย

1. น.อ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หัวหน้าหน่วยข้อเทียม กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ฯ ให้สัมภาษณ์เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม ออกอากาศในวันที่ 15 พ.ย.57
2. น.อ.วันชัย ศิริเสรีวรรณ
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เรื่องนิ้วล็อกและพังผืดทับเส้นประสาท ออกอากาศวันที่ 29 พ.ย.57
3. ร.อ.หญิง กฤตยา ลอยชื่น
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ให้สัมภาษณ์เรื่อง โรคผิวหนังในช่วงหน้าหนาว ออกอากาศวันที่ 6 ธ.ค.57

ทางช่อง News TV ช่อง 18
ในวันเสาร์ เวลา 23.30-00.30 น.

 

html code 
   QI DAY 2014 ...Adventure Advantage Advanced HA
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน
วันคุณภาพ(QI DAY) ครั้งที่ 27 "Adventure Advantage Advanced HA"
วันพุธที่ 17 ธ.ค.57 เวลา 0800
ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
 
   ข่าวประสัมพันธ์
 
 เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและชมป้ายนิเทศเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการเสวนา เรื่องเปิดมุมมอง"พ่อแม่ VS วัยรุ่น" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค.57 เวลา 0900-1015 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ และร่วมชมป้ายนิเทศ "วัยรุ่น (ใครว่าวุ่น ???)" ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค.57 บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ...พร้อมรับของที่ระลึกในงาน  อ่านต่อ..

 ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้สนใจร่วม...จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้สนใจทุกท่านร่วม "จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล" ในวันศุกร์ที่ 5 ธ.ค.57 เวลา 1700-2000 ณ บริเวณหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ฟรี!อุปกรณ์จุดเทียน  อ่านต่อ..

 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมนิทรรศการโครงการในพระราชดำริฯ, การบรรยายให้ความรู้, การบริการตรวจสุขภาพ ฟรี! ในวันที่ 3-4 ธ.ค.57 เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น 2-3 อาคาร"คุ้มเกล้า" สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ รพ.โทร. 0 2534 7310  อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานวันคุณภาพ ครั้งที่ 27 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน วันคุณภาพ(QI DAY) ครั้งที่ 27 "Adventure Advantage Advanced HA" ในวันพุธที่ 17 ธ.ค.57 เวลา 0800 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โทร. 0 2534 7644  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1600-2000 น. ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ และอาคารคุ้มเกศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร.0 2534 7312,0 2534 7000  อ่านต่อ..

 รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่..เดือนพฤศจิกายน 2557 
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดบริการ "รถออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแต่ไม่สะดวกเข้ามาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ ก็ยังสามารถร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้  อ่านต่อ..

 งด เจาะเลือดคลินิกนอกเวลา
     "งด" ให้บริการเจาะเลือด ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง  อ่านต่อ..

 วันหยุดประจำเดือนธันวาคม 2557 
     ประกาศ "งด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ",อาคารคุ้มเกศ และตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันศุกร์ที่ 5,วันพุธที่ 10,วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ  อ่านต่อ..

 โครงการถ่ายภาพรังสีนอกปากชนิด Orthopanoramic
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับกองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. จัดทำโครงการ"ถ่ายภาพรังสีนอกปากชนิด Orthopanoramic"  เพื่อการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และคัดกรองโรคฟันและกระดูกขากรรไกรแก่ข้าราชการ ทอ. ที่ปฏิบัติงานภาคพื้นดินที่ได้รับการอนุมัติให้ศึกษาภายใน ภายนอกประเทศ และปฏิบัติงานราชการสนาม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 2-7936  อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง...ไขความลับ เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม 
     ศูนย์มะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายวิชาการเรื่อง "ไขความลับ เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม" ในวันศุกร์ที่ 28 พ.ย.57 เวลา 0730 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0 2534 7518  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   1นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข
        1422  ตลอด 24 ชั่วโมง
  
สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับการดาวน์โหลด
..สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
 10 อันดับ...อาหารยอดอ้วน 
     วันนี้ฉันจะมาพูดถึง 10 ชนิดอาหารอันตรายที่่เมื่อทานแล้วทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน ถ้าหากคุณกำลังลดน้ำหนักอยู่ควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ให้มากที่สุด  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าวรับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (18/11/2014)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.- 4 ธ.ค.57 ในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 0 2534 7234 รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร  อ่านต่อ..

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (29/10/2014)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 69 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 17-26 พ.ย.57 ทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 0 2534 7234  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2558 (14/8/2014)  
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา2558 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามเพิ่้มเติมได้ที่ กองศัลยกรรม โทร. 0 2534 7336,0 2534 7338  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (29/10/2014)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค.58 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.02 534 7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

  17 ธันวาคม 2557
รพ.ฯ เปิดบ้านจัดงานใหญ่ระดับประเทศ ต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมงานวันคุณภาพ QI day ครั้งที่ 27 ชื่องาน "Adventure
...Advantage...Advanced HA
"

  เรื่องเด่นในฉบับ...
สาส์น MSO,1 นาที...เพื่อสุขภาพ
"เลือกกิน ลดพุง ลดโรค", สมาชิกใหม่ลูกพ่อหลวง ,ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ(ศปพ.), แบบชุดปฏิบัติงาน, สาร ผอ.รพ. ,ใคร...ทำอะไร ..ที่ไหน, สรรหามาฝาก, ประมวลภาพ
 
  วารสาร:บันทึกคุ้มเกล้าฯ
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเลือกและการใช้เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
     คณก.บริหารสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และคณก.ประหยัดพลังงาน รพ.ฯ จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเลือกและการใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน" โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์อ่านต่อ


 มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
     กองการพยาบาลจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 57อ่านต่อ


 คณก.เวชสารสนเทศ รพ.ฯ ดูงานรพ.สงขลานครินทร์
     คณก.เวชสารสนเทศ รพ.ฯ เดินทางไปดูงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ณ รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา นำโดย น.อ.หญิงประไพศรี ลยางกูรและน.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ โดยมี รองคณบดี ฝ่ายเวชสารสนเทศ รพ.สงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.57อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
  
ารสารโอสถติดปีก ให้ความรู้ทางด้านการแพทย์
และสาระน่ารู้เกี่ยวกับยา
   หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ยา
สอบถามได้ที่
 https://www.facebook.com/WingofPharma
0 2534 7188(0800-2300),0 2534 7139(24ช.ม.)
 
wingofpharma@hotmail.com

จัดทำโดย: หน่วยสารสนเทศทางยา
กองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
---------------------------------------------------------------------------
 
 ใช้ยาพาราเซตามอล (พร่ำเพรื่อ)...เสี่ยงเป็นพิษต่อตับ
 5 สิ่ง ที่ไม่ควรกินกับยา
 ยาบรรเทา...อาการหวัด
 ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับยาแก้อักเสบ ต่างกับยาฆ่าเชื้ออย่างไร?
 โรคตาแดง.. โรคยอดฮิตที่มาในช่วงปลายฝนต้นหนาว
ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
.
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2558 (รอบที่ 1)
 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 ประชุมวิชาการ The 1 Comprehensive Infection in Immunocompromised Host Symposium
 สัมมนาวิชาการเรื่อง การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมต้านภัยเงียบ NCD
 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Back to Basics
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1
 โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2558
 ขอเชิญอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
 เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7: คืนความสุขให้คนไทยหัวใจแข็งแรง 2015
 รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2558 (รอบที่ 1)
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 โครงการสายใยสู่สัตว์ไทย
ทั้งหมด..