แนะนำโรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 12/09/2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์

 

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (20/9/2018)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา1600-2000 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 0800-1200 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000,0 2534 7312  อ่านต่อ..

 วันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2561 (20/9/2018)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง "ปิด" ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก,คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และงดเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ในวันที่ 13-15 และ 23 ตุลาคม 2561 ขออภัยในความไม่สะดวก  อ่านต่อ..

 ไม่มีบัตร ไม่มีสิทธิ (11/9/2018)  
     ผู้ป่วยสิทธิกรมบัญชีกลางต้องนำบัตรประชาชนมาขึ้นสิทธิการรักษาทุกครั้ง ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ หากลืม บัตรประชาชนต้องจ่ายค่ารักษาไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกส่วนราชการต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2270-6400 เวลา 08.30-16.30 น.  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ (11/9/2018)  
     ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้โรงพยาบาลได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญบุคลากรฝึกอบรมโครงการ การบริหารจัดการความก้าวร้าวเฉพาะหน้าในที่ทำงาน รุ่นที่ 2 (5/9/2018)  
     คณก.ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญบุคลากรฝึกอบรมโครงการ การบริหารจัดการความก้าวร้าวเฉพาะหน้าในที่ทำงาน รุ่นที่ 2 วันศุกร์ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ สนใจสำรองที่นั่งได้ที น.ท.หญิง สุพัตรา วรรณพัฒน์ โทร. 2-7847-8  อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน world stroke day 2018 (4/9/2018)  
     ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน world stroke day 2018 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00-14.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 (30/8/2018)  
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561: "Case-Based Approach in Pediatric Practice" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้า" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสุพัตรา แคสันเทียะ โทร. 0-2534-7306-7 e-mail: asiriluk@yahoo.com  อ่านต่อ..

 แจ้ง...ย้ายสถานที่ให้บริการห้องตรวจศัลยกรรม (16/8/2018)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการห้องตรวจศัลยกรรม จากเดิมห้องสีแดง ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ (ชั่วคราว) เริ่มวันที่ 3 กันยายน 2561 นี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจศัลยกรรม โทร. 0 2534 7951,53-55 ,โทร.ภายใน 2-7951,53-55   อ่านต่อ..

  "พกถุงผ้า...รับยาโรงพยาบาล" เริ่ม 1 ต.ค.61 (26/6/2018)  
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน "งด" ใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยา  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล
 กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ตำแหน่ง แพทย์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก (20/9/2018)  
     กำหนดการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กำลังพล โทร.0-2534-7234    อ่านต่อ..

 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2562 (31/8/2018)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2562 โควต้าการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ 8 ตำแหน่ง, สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 1 ตำแหน่ง ติดต่อสอบถามได้ที่กองศัลยกรรม โทร.02-974-6540, surgery_bhu@hotmail.com  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (27/6/2018)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองกุมารเวชกรรม อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 4 โทร. 02 534 7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้
 งดแชร์ !!ไม่มีสายพันธุ์ใหม่ (21/9/2018)  
     กรมควบคุมโรคมีระบบเฝ้าระวังอยู่แล้วประชาชนทั่วไปไม่ต้องตื่นตระหนก H1N1 เป็นไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงได้แก่  "สแกน QR code เช็คกลุ่มเสี่ยง"  อ่านต่อ..

 เมื่อลูกน้อยมาผ่าตัด จะปฏิบัติตัวอย่างไร (19/9/2018)  
     ที่มา: กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด  scan qr-code เพื่อดูวีดีโอ คำแนะนำเมื่อลูกน้อยมาผ่าตัด  อ่านต่อ..

 คำแนะนำการใช้เครื่องให้ยาระงับปวดด้วยตนเอง (19/9/2018)  
     ที่มา: หน่วยระงับปวด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
มีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลม เป็นเครื่องหมายของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ และโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอย่างหาที่สุดมิได้

-

 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ฉบับที่ 404 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ทั้งหมด..
   ปฎิทินกิจกรรม
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 พิธีวางพวงมาลา (24/9/2018)
     เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 ก.ย.61 พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช จก.พอ. และ น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำคณะข้าราชการและนิสิตแพทย์ของ รพ.ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช   --->> อ่านต่อ

 งานประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ Challenges in Geriatic Orthopaedic Patient Care (24/9/2018)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ Challenges in Geriatic Orthopaedic Patient Care เมื่อวันที่ 20 – 21 ก.ย. 61 ห้องประชุม ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ   --->> อ่านต่อ

 มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (21/9/2018)
     ผู้แทนจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดมีการแปลผล จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท โดยมี พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 20 ก.ย.61  ... อ่านต่อ

 คุณดารา มีนะวาณิชย์ มอบเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้กับหอผู้ป่วย 11/2 (21/9/2018)
     คุณดารา มีนะวาณิชย์ บริจาคเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง รุ่น KENZ CARDICO - 1210 พร้อมรถเข็นจำนวน 1 เครื่อง กล้องส่องตรวจกรวยไตและท่อไต จำนวน 2 ชิ้น และเส้นเลเซอร์ รวมมูลค่า 245,000 บาท ให้แก่หอผู้ป่วยชั้น 11/2 โดย พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 20 ก.ย.61  ... อ่านต่อ

 สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท (20/9/2018)
     น.อ.หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อปรับปรุงห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ รพ.ฯ โดยมี น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ รอง ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบเมื่อ 18 ก.ย.61  ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
.
 การอบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล รุ่นที่ 36 (14/9/2018)
 อบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล รุ่นที่ 36 (5/9/2018)
 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นศิลปะบำบัดนานาชาติฯ รุ่นที่ 1 (22/8/2018)
ทั้งหมด..
   Youtube

แชมป์เดอะโว้ย ซีซั่น 3
V5 จ.ต.หญิง สุรีย์พร นาคสุข กองการพยาบาล

 
-
  -