แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
Facebook Bah Rtaf (Bhumibol Adulyadej Hospital)
 
บทสัมภาษณ์... คนดังสุขภาพดี
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
เอกสาร /แผ่นพับ
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก ปรับปรุง ม.ค.56
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ปรับปรุง 1 ก.ย.57
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ปรับปรุง 24 มี.ค.57
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
htmlCode

64 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา
..

  1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
  2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
      ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์
 
 ประชุมวิชาการกลางปี 2557 เรื่อง...แผ่นดินไหวภัยเงียบ 
     ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 2557 เรื่อง "แผ่นดินไหวภัยเงียบ"วิทยากร: คุณสุวิทย์ โคสุวรรณ นักธรณีวิทยา ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณีในวันพฤหัสบดีที่ 16 ต.ค.57 เวลา 1300-1600ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
     ขอเชิญบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ทุกท่านเข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ“จากวันวานถึงวันนี้ มีความดีให้จดจำ” ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 0900-1100 ณ อาคารคุ้มเกศ ชั้น 5  อ่านต่อ..

 พิธีเกษียนอายุราชการและพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ พอ. ประจำปี 2557 
     พิธีเกษียณอายุราชการและผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง พอ. ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 30 ก.ย.57 เวลา 0830 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้าฯ  อ่านต่อ..

 เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 
     หน่วยรังสีรักษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 1600-2000 สอบถามเพิ่มเติมหน่วยรังสีรักษา โทร.02 534 7434-35  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Good Practice in Surgery: Perioperative care
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง "Good Practice in Surgery: Perioperative care" ในวันที่ 25-26 ก.ย.57 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ก.ย.57 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.หญิง วนิดา สังวราภรณ์ โทร. 081-825-3451,พ.อ.อ.นันท์นภัส ศรีโสภา โทร.02-534-7336-8  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ..update 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1600-2000 ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ และอาคารคุ้มเกศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร.0 2534 7312,0 2534 7000  อ่านต่อ..

 โปรแกรมตรวจสุขภาพ
     โปรแกรมตรวจสุขภาพ "Jasmine" (อายุไม่เกิน 35 ปี), "Rose" (อายุมากกว่า 35 ปี)ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ โทร. 02 5347624  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข  
        1422  ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 โรคตาแดง 
     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เตือนประชาชนหน้าฝนระวังโรคตาแดง ล้างมือบ่อย ๆ ช่วยป้องกันได้  อ่านต่อ..

 โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) 
     ในขณะนี้ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดอยู่ในแอฟริกาตะวันตก ประชาชนไทยที่ไม่ได้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดมีความเสี่ยงน้อยมาก ดังนั้นสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าวรับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2558 (14/8/2014)
     กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา2558 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามเพิ่้มเติมได้ที่ กองศัลยกรรม โทร. 0 2534 7336,0 2534 7338  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (3/6/2014)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค.58 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.02 534 7306-7  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ปีการศึกษา 2558 (19/2/2014)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา เริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อน.ส.วลัยพร มิฉายา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โทร.02-5347366,02-5347384 โทรสาร 02-9746308  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

      เรื่องเด่นในฉบับ...ขอแสดงความยินดีกับท่านนายพลทุก ๆ ท่านที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น, สาส์น MSO, "1 นาที...เพื่อสุขภาพ" , สมาชิกใหม่ลูกพ่อหลวง ,ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Advanced HA,ศัพท์(น่า)สน, แบบชุดปฏิบัติงาน..,ใคร...ทำอะไร ..ที่ไหน, สรรหามาฝาก, ประมวลภาพ
 
  วารสาร:บันทึกคุ้มเกล้าฯ
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน (17/9/2014)
     กองการพยาบาล รพ.ฯ จัดงาน "จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน" เพื่อมอบความรักความอบอุ่นให้กับพี่ๆที่เกษียณอายุราชการจำนวน 6 ท่าน ได้แก่พล.อ.ต.หญิง ศศินัดดา ฤทธาภัย,น.อ.หญิง สมศิริ สายภัทรานุสรณ์,น.อ.หญิง ปราณี เหมือนสินธ์,น.ท.หญิง อารีย์ ปาริยพันธ์,น.ท.หญิง นันทา ประสมทอง,น.ท.หญิง สมบัติ ลักษิตานนท์อ่านต่อ


 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.รับเงินบริจาค จากคณะมิตรประชา ทอ.01 มีนบุรี (15/9/2014)
     พล.อ.อ.ม.ล.ชนากร วรวรรณ ประธานคณะมิตรประชา ทอ.01 มีนบุรี และคณะ นำเงินบริจาคจากงานทำบุญภาคเหนือ-กรุงเทพฯ มอบให้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวน 929,150 บาท โดยมี พล.อ.ต.สุชิน บุญมา ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 14 ก.ย.57อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   บริการค้นหา|โรงพยาบาล
 
 โรงพยาบาลเวชธานี
 โรงพยาบาลสมิติเวช
 โรงพยาบาลนนทเวช
 โรงพยาบาลหัวเฉียว
 โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี
 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ทั้งหมด..
   บริการค้นหาทั่วไป
 
 โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.
 ขอรับ E-Mail สลิปเงินเดือน
 ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พอ.
 เสียภาษีOnline
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
 ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ
 RTAF Secure Access Service (VPN)
 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล พนักงานราชการ พอ.
 สมุดหมายเลขโทรศัพท์กองทัพอากาศ พ.ศ.2555
 เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับศูนย์ภาษาฯ
 สนง.นโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สบอช.
 ราชบัณฑิตยสถาน
 AIR FORCE UNITED FC
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 World Health Organization (WHO)
 องค์การเภสัชกรรม
 การดำเนินงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน3กองทุน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งหมด..