แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
Facebook Bah Rtaf (Bhumibol Adulyadej Hospital)
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
htmlCode

66 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
..

  1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
  2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
      ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์
 
 ประชุมวิชาการ เรื่อง CPC: Natural & Accidental? 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง CPC: Natural & Accidental? วิทยากรโดย: ร.ท.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย,พญ.ธนัชชานันท์ สกุลวิวัฒน์กิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค.58 เวลา 1300-1600 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร“คุ้มเกล้าฯ”  อ่านต่อ..

 เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ...เพิ่มวันเสาร์ 

  Link : โปสเตอร์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดคลินิกนอกเวลาราชการในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 1600-2000 และจะเปิดเพิ่มเติมในวันเสาร์ เวลา 0800-1200 โดยเริ่มเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 24 ม.ค.58 เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น1 อาคารคุ้มเกศ และชั้น2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7000, 0 2534 7312  โปสเตอร์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ..

 สถานที่รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่..เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งสถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแต่ไม่สะดวกเข้ามาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ สามารถร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้   อ่านต่อ..

 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
     เนื่องในโอกาสครบ 66 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อชีวีผู้ป่วยเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสงเคราะห์พระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ ในวันศุกร์ที่ 27 มี.ค.58 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมี ชั้น3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" และบริจาคได้ที่มูลนิธิรพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2534 7221  อ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update OB-GYN practice 2015 
     กองสูตินรีกรรม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 5/2558 เรื่อง Update OB-GYN practice 2015 ในวันที่ 26–27 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ สอบถามข้อมูล,ติดต่อลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ก.พ.58 ได้ที่คุณภาณุกร ชื่นสุวรรณ โทร 0 2534 7317(เวลาราชการ)  อ่านต่อ..

 ประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 38 
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 38 ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" กำหนดส่งผลงานภายใน ...  อ่านต่อ..

 ตารางรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่..เดือนมกราคม 2558
     กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการรับบริจาคโลหิต "รถออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต" ประจำเดือนมกราคม 2558 สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแต่ไม่สะดวกเข้ามาบริจาคโลหิตที่ รพ.ฯ สามารถร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้  อ่านต่อ..

 แจ้งให้ทราบ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
     แผนกทะเบียนเวชสถิติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย (แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2551-2555) ที่ขาดการติดต่อกับ รพ.ฯเกิน 5 ปี,แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี 2546-2547 หากผู้ใช้บริการท่านใดมีเลขที่ผู้ป่วยนอกดังกล่าว มีความต้องการรับการรักษาต่อ กรุณาติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2534 7217,0 2534 7275  อ่านต่อ..

 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา1600-2000 น. ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ และอาคารคุ้มเกศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร.0 2534 7312,0 2534 7000  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าว รับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ (20/1/2015)  

  Link : อ่านต่อ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการรายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในที่ 28,29 ม.ค.58 เวลา 0800 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถามโทร.0 2534 7234(หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) ตารางกำหนดวัน เวลา สถานที่การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบพิมพ์ดีดและภาษา  อ่านต่อ..

 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2558 (14/8/2014)
     กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา2558 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามเพิ่้มเติมได้ที่ กองศัลยกรรม โทร. 0 2534 7336,0 2534 7338  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (29/10/2014)
     กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค.58 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.02 534 7306-7  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข
        1422  ตลอด 24 ชั่วโมง
  
สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับการดาวน์โหลด
..สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
 รับมือไข้เปลี่ยนฤดูด้วยเมนู...สะเดาน้ำปลาหวาน
     การดูแลรักษาสุขภาพของบรรพบุรุษ ในอดีตมักใช้อาหารและพืชผักตามฤดูกาล เราจึงมักได้ยินคำว่าอาหารเป็นยารักษาโรค สำหรับหน้าหนาวจะพบว่าเป็นหน้าที่สะเดาออกดอก เมนูอาหารยอดฮิตประจำฤดูหนาวก็คือ “สะเดาน้ำปลาหวาน” ลองไปเดินตามร้านขายอาหารหรือตลาดจะพบว่ามีสะเดาน้ำปลาหวานเยอะมาก  อ่านต่อ..

 ประโยชน์ของแก้วมังกร 21 ข้อ
     แก้วมังกร ภาษาอังกฤษชาวเอเชียเรามักนิยมเรียกกันว่า Dragon fruit แต่สำหรับต่างประเทศในแถบยุโรปนั้นจะใช้คำว่า Pitaya ส่วนแก้วมังกร ชื่อวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่า Hylocereus undatus (Haw) Britt. Rose.  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 ประจำเดือนมกราคม 2558
  เรื่องเด่นในฉบับ... happy new year ปีมะเมีย, สาส์น MSO "การระบาดของเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus", "1 นาที...เพื่อสุภาพ" ไขมันช่องท้องอันตรายที่สุด, ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี, โครงการ delete your fat off ปี2, ใคร ทำอะไร ที่ไหน..,สรรหามาฝาก, ประมวลภาพ พิธีปิดกีฬาสี ประจำปี2557
 
 บันทึกคุ้มเกล้าฯ ประจำเดือนมกราคม 2558
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 การอบรมแผนผลิตงานวิจัยจากงานประจำ ประจำปีการศึกษา 2557

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดการอบรม"ผลิตงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research)" ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้ เกิดแนวคิดในการทำวิจัยและนำไปพัฒนางานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 21-22 ม.ค. 58 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายกอ่านต่อ


 พิธิเปิดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)

  Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
     พลอ.ต.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.ภุมิพลอดุลยเดช พอ. พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ณ ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" เมื่อวันที่ 23 ม.ค.58อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
  
ารสารโอสถติดปีก ให้ความรู้ทางด้านการแพทย์
และสาระน่ารู้เกี่ยวกับยา
   หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ยา
สอบถามได้ที่
 https://www.facebook.com/WingofPharma
0 2534 7188(0800-2300),0 2534 7139(24ช.ม.)
 
wingofpharma@hotmail.com

จัดทำโดย: หน่วยสารสนเทศทางยา
กองเภสัชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
---------------------------------------------------------------------------
 
 การใช้ยารักษาอาการปวดศีรษะ ...ไมเกรน(Migraine)
 การเตรียมยา...ก่อนเดินทาง
 ลืม?...ทานยา
 ใช้ยาพาราเซตามอล(พร่ำเพรื่อ)..เสี่ยงเป็นพิษต่อตับ
 5 สิ่ง ที่ไม่ควรกินกับยา
ทั้งหมด..
   ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
 
.
 ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง The Global Struggle against Intectious Disease
 การอบรมระยะสั้นประจำปี2558
 Current Trends in Management of Children with Respiratory Problems
 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
 โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 2558
 โครงการวิจัยเรื่องการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของเจลลี่โภชนาที่ผสมสารยับยั้งการเติบโตของมะเร็ง
 Good Clinical Practice (GCP)
 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 th ASEAN CYTOMETRY WORKSHOP
 การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัย และผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
 โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพ
 Routine to Research (R2R)
 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research รุ่นที่ 5
 การแจ้งข่าว กบข. เป็นตัวหนังสือวิ่งหน้าทีวี
 ASEAN CYTOMETRY WORKSHOP
ทั้งหมด..