แนะนำโรงพยาบาล

 

 
ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
สารผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
บทสัมภาษณ์... คนดังสุขภาพดี
 
ขอเชิญชม E-Book หนังสืออนุสรณ์ 60ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วย update 01/56
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ update18-03-57
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม update24-03-57
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
htmlCode

64 ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต
และศูนย์ด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา
..

  1. Jasmine (อายุไม่เกิน 35 ปี)
  2. Rose (อายุมากกว่า 35 ปี)
      ทุกโปรแกรมสามารถแจ้งความจำนง ตรวจเพิ่มได้ตามความต้องการ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจสุขภาพ

html code 
   ข่าวประสัมพันธ์
 
 ประกาศ...ปรับค่าบริการ
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งขอ"ปรับค่าบริการ" คลินิกนอกเวลาราชการ จาก 350.-เป็น 400 บาท(สามารถเบิกตามระเบียบกรมบัญชีกลางได้ 50 บาท) ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.57 เป็นต้นไป   อ่านต่อ..

 เปลี่ยนวันออกตรวจคลินิกนอกเวลา
     กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง"เปลี่ยนวันแพทย์ออกตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ" จากวันพฤหัสบดี เป็นวันจันทร์ สอบถามเพิ่มเติม 02 534 7925  อ่านต่อ..

 แนวทางการคัดเลือกยาชื่อสามัญเข้าบัญชียา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีนโยบายการสนับสนุนการใช้ยาชื่อสามัญ(Generic Drugs) แทนการใช้ยาต้นแบบ(Original Drugs) ใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล   อ่านต่อ..

 แนวทางการแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ
     โปรดทราบ... กรมบัญชีกลางได้จัดทำแนวทางการแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายสำหรับสถานพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งหากมีการปฎิบัติที่ไม่สอดคล้อง อาจส่งผลให้ สถานพยาบาลถูกเรียกเงินคืน เมื่อมีการตรวจสอบจากกรมบัญชีกลาง   อ่านต่อ..

 โครงการใส่ฟันเทียมทั้งปากฯ
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ "ใส่ฟันเทียมทั้งปากฯ" สำหรับผู้ป่วยเฉพาะสิทธิบัตรจ่ายตรง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  น.ท.หญิงอาภรณ์ บัวเพชร โทร. 02 5347933 ในเวลา 1400-1600  อ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์...ระบบบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอแจ้งระบบบริการผู้ป่วยทางทันตกรรมดังนี้..  อ่านต่อ..

 เรียน ข้าราชการ ทอ.
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับห้องทันตเวชกรรมการบิน กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สวบ.ทอ.ได้จัดทำโครงการถ่ายภาพรังสีนอกปากชนิด Orthopanoramic เพื่อการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และคัดกรองโรคฟันและกระดูกขากรรไกรแก่ผู้ทำการในอากาศ สังกัดทอ. โดยให้บริการถ่ายภาพรังสีที่ห้องทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ  อ่านต่อ..

 ขอเชิญลงทะเบียนหลักสูตร..การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ และการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
     ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม "การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ และการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ" (Trauma Life Support Program for Nurses and Aero-medical Evacuation) รุ่นที่ 21 วันที่ 10-14 มี.ค.57,รุ่นที่ 22 วันที่ 1-5 ก.ย.57 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทองใหญ่ ส่งใบสมัคร/สอบถามเพิ่มเติม น.อ.หญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ, น.ต.หญิง บุริมรพี ดำรงรัตน์ โทร.0 2534 7498....  อ่านต่อ..

 ช่องทางการรับบริการห้องทันตกรรมสำหรับ.. ข้าราชการ ทอ.
     กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ ข้าราชการ ทอ. สามารถไปรับบริการที่กองทันตกรรม รพ.ฯ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   นานาสาระ เรื่องน่ารู้..
  ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 2556 
  คู่มือประชาชน "ไข้หวัดใหญ่สายพันธู์ใหม่ (เอ็ช1เอ็น1) 2009" 
  แนวทางการดูแลผู้ป่วย..กรมการแพทย์
  ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข  
        1422  ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย คืออะไร? 
     โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย คือโรคโลหิตจางพันธุกรรม เนื่องจากมีการสร้างฮีโมโกลบินน้อนลงหรือผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติและแตกง่าย ทำให้เกิดอาการซีดเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา  อ่านต่อ..

 โรคอุจจาระร่วง(ไรต้าไวรัส)
     โรต้าไวรัส (Rotavirus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคท้องร่วงเฉียบพลัน โดยเฉพาะในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลทารก สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชม. หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 9/3 กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร.02 534 7931-2  อ่านต่อ..

 การปฏิบัติตัวหลังการสลายต้อกระจก
     ข้อควรทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการสลายต้อกระจก จัดทำ: หน่วยสุขศึกษา กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 
   ข่าวรับสมัครบุคคล/ประกาศผล

 

 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (28/3/2014)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-25 เม.ย.57 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 534 7234 ในเวลาราชการ  อ่านต่อ..

 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ปีการศึกษา 2558 (19/2/2014)
     กองออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา2558 จำนวน 6 อัตรา เริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อน.ส.วลัยพร มิฉายา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โทร.02-5347366,02-5347384 โทรสาร 02-9746308  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

 
   ปฎิทินกิจกรรม

 

   วารสารบันทึกคุ้มเกล้าฯ

      เรื่องเด่นในฉบับ...สารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๕๗, เอกสารคุณภาพ...อยู่ที่ไหนกันน้า, สาสน์ MSO, ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับ ENV, มาตรการ 3 ป 1 ล, “1 นาที...เพื่อสุขภาพ”, ที่เล่นน้ำสงกรานต์ในกรุงเทพ ๒๕๕๗,ใคร ทำอะไร ที่ไหน, สรรหามาฝาก,ประมวลภาพ
 
  วารสาร:บันทึกคุ้มเกล้าฯ
ทั้งหมด..
   ประมวลภาพกิจกรรม
 
 งานสงกรานต์ชมรมสืบสานวัฒนธรรม (11/4/2014)
     คณก.ดำเนินงานสืบสานวัฒนธรรมไทย รพ.ฯ จัดงาน "ร้อยใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันสงกรานต์" โดย พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. นำข้าราชการ และประชาชนทั่วไปสรงน้ำพระพุทธรูป ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" เมื่อวันที่ 10 เม.ย.57อ่านต่อ


 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ (11/4/2014)
     พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.นำผู้บริหาร พอ. และผู้บริหาร รพ.ฯ ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ลานหน้าอาคาร "คุ้มเกล้าฯ"อ่านต่อ


 คุณคือคนสำคัญ (11/4/2014)
     รพ.ฯ จัดงานผู้บริหารพบลูกจ้าง "คุณคือคนสำคัญ" เพื่อมอบรางวัลให้กับลูกจ้างที่มีอายุงาน 30 ปี และมอบเสื้อสงกรานต์ให้เป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งมอบพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยอ่านต่อ


ทั้งหมด..
   บริการค้นหา|โรงพยาบาล
 
 โรงพยาบาลเวชธานี
 โรงพยาบาลสมิติเวช
 โรงพยาบาลนนทเวช
 โรงพยาบาลหัวเฉียว
 โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี
 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ทั้งหมด..
   บริการค้นหาทั่วไป
 
 ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พอ.
 เสียภาษีOnline
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
 ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ
 RTAF Secure Access Service (VPN)
 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล พนักงานราชการ พอ.
 สมุดหมายเลขโทรศัพท์กองทัพอากาศ พ.ศ.2555
 เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับศูนย์ภาษาฯ
 สนง.นโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สบอช.
 ราชบัณฑิตยสถาน
 AIR FORCE UNITED FC
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 World Health Organization (WHO)
 องค์การเภสัชกรรม
 การดำเนินงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน3กองทุน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ทั้งหมด..