ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับรางวัลประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
 
 
 

จำนวนทั้งหมด   4 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


ประกวดราคาซื้อยา esomeprazole 20 mg gastro-resistant tablet, 1 tablet จำนวน 210,000 TAB
ประกวดราคาซื้อยา piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injection infusion,1 vial จำนวน 55,000 VIAL
ประกวดราคาซื้อยา imatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 14,400 TAB
ประกวดราคาซื้อยา tamoxifen 20 mg tablet, 1 tablet จำนวน 135,000 TAB
ประกวดราคาซื้อยา celecoxib 200 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 400,000 CAP
ประกวดราคาซื้อยา clopidogrel 75 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 543,000 TAB
ประกวดราคาซื้อยา paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet,1 tablet จำนวน 627,000 TAB
ประกวดราคาซื้อยา vildagliptin 50 mg tablet, 1 tablet จำนวน 324,800 TAB
ประกวดราคาซื้อยา atorvastatin 10 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 780,000 TAB
ประกวดราคาซื้อยา levetiracetam 500 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 312,000 TAB
ประกวดราคาซื้อยา tigecycline 50 mg powder for solution for infusion, 1 vial จำนวน 4,500 VIAL
ประกวดราคาซื้อยา filgrastim ๓๐๐ mcg๑ mL solution for injectioninfusion, ๑ mL prefilled sry จำนวน ๖,๐๐๐ SRYINGE
ประกวดราคาซื้อยา mycophenolate mofetil ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ CAP
 ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบปรับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน (FiO2) ตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง
 ประกวดราคาซื้อ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าชนิดสกรูปรับองศาได้ จำนวน 5 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ ตู้ตรวจการได้ยินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 ประกวดราคาซื้อ มีดเจาะกระจกตาปลายแหลมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (OPHTHALMIC DISPOSABLE KNIFE) จำนวน 4 รายการ
ประกวดราคาซื้อ NON-ABSORBABLE MONOFILAMENT SURGICAL SUTURE จำนวน 7 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกส่วนรองรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (FIXED BEARING CEMENTED TOTAL KNEE PROSTHESIS) แบบที่ 2 จำนวน 45 ชุด
 ประกวดราคาซื้อ ตัวเย็บและตัดต่อลำไส้แบบปรับหัวได้ทุกขนาด จำนวน 150 ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อ ตู้เย็นเก็บศพ 12 ช่อง จำนวน 1 ตู้
 ประกวดราคาซื้อ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลัง จำนวน 5 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE SIZE 10 X 20 CM. จำนวน 100 กล่อง (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Colostomy Flange and Pouch 50 mm. , 80 mm. จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ ชุดขดลวดพร้อมอุปกรณ์สำหรับปล่อยชนิดปลดได้ จำนวน 5 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ ตัวเย็บและตัดต่อลำไส้แบบตรงทุกขนาด จำนวน 200 ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์เชื่อมปิดเส้นเลือด จำนวน 6 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Disposable Pressure Transducer จำนวน 3 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Gastrostomy Replacement Tube จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Colostomy Flange and Pouch จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Colostomy Flange, Moldable and Pouch จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ UROSTOMY BAG, ONE PIECE จำนวน 4,500 EACH
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Lactose Free Hypoallergenic Oral Nutrition for Infant, Extensive Hydrolyzed Protein Formula 400 g จำนวน 5,000 CAN
 ประกวดราคาซื้อ หลอดเอกซเรย์ สำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 หลอด (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Triple Lumen Central Venous Catheter จำนวน 2,200 EACH
 ประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติล่างขวาและห้องบนขวา จำนวน 2 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือด (Electrosurgical Apparatus) จำนวน 1 เครื่อง
 ประกวดราคาซื้อ ตลับรองน้ำพร้อมหัวตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 2 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน ใช้ร่วมกับขดลวด ขนาด 0.035 นิ้ว (BALLOON DILATATION CATHETER SYSTEM 0.035) จำนวน 100 ชิ้น (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาซื้อ Dengue Ab (IgGIgM), 25 TESTSกล่อง จำนวน 150 กล่อง 


15/10/2562
15/10/2562

10/10/2562
10/10/2562
08/10/2562
08/10/2562
07/10/2562

07/10/2562
03/10/2562
27/09/2562
27/09/2562
25/09/2562

25/09/2562
22/08/2562

 6/08/2562
 5/08/2562
15/07/2562

12/07/2562
12/07/2562

 8/07/2562
 5/07/2562
 1/07/2562
27/06/2562
27/06/2562
26/06/2562
26/06/2562
26/06/2562
21/06/2562
20/06/2562
20/06/2562
19/06/2562
19/06/2562
19/06/2562

13/06/2562
13/06/2562
10/06/2562

10/06/2562

10/06/2562
 5/06/2562

 4/06/2562
-

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]