ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

โทร 0-2534-7848 ภายใน 2-7848
-
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติ
 
โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ
 
บุคลากร
 
ติดต่อ
 
รู้จักงานพัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติความเป็นมาของงานพัฒนาคุณภาพ
 
พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
เข็มมุ่ง
 
แผนพัฒนาคุณภาพ
 
โครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 
ความรู้งานพัฒนาคุณภาพ
 
หนังสือ
 
บทความ
 
รายงานผลงานพัฒนาคุณภาพ
 
ผลการเยี่ยมสำรวจ ภายใน/นอก
 
รายงานการทำ spa
 
เครื่องชี้วัด/สถิติต่างๆ ของ รพ.
 
Download เอกสาร
 
งานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 31
นำเสนอความก้าวหน้าของระบบ
การส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

download file >>> e-refer and mobile app.pdf

 
htmlCode

"สืบสานธารน้ำใจ บุญใหญ่แห่งปี"
เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3678/17177_qr%2074.jpg

บริจาคผ่านบัญชีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 065-069548-8 หรือ สแกน QR Code e-Donation จะลดหย่อนภาษีได้ทันที ไม่ต้องอนุโมทนาบัตร

หากโอนแล้วต้องการขออนุโมนทาบัตรส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งได้ที่
📲 LINE : @bhumibolhospital

 

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ขอเชิญประชุมสภาคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2566 (21/2/2023)
     ขอเชิญบุคลากร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2566 ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ และผ่านระบบ ZOOM   อ่านต่อ..


 พิธีรับใบประกาศนียบัตร Advanced HA ครั้งที่ 2 (9/3/2022)
     สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนีบัตรรูปแบบเสมือนจริงในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำโดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนีบัตร โดยระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564-25 กรกฎาคม 2567  ...   อ่านต่อ..


 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 (25/11/2021)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อกำหนดทิศทางการนำองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 23-24 พ.ย.64 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จ.นครนายก ...     อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   การเยี่ยมสำรวจ
 
.
 การประเมินรับรองเฉพาะรายโรคเอชไอวี (26/8/2022)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับการตรวจเยี่ยมการประเมินรับรองเฉพาะรายโรคเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ....   อ่านต่อ..

 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายร่วมพัฒนากรอบคุณภาพการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล (26/8/2022)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายร่วมพัฒนากรอบคุณภาพการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล (Hospital Digital transformation Quality Framework Development Network) โดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในโอกาสนี้ได้มีตัวแทนจากสมาคมเวชสารสนเทศไทย, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 แห่ง เข้าร่วมประชุมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริการของโรงพยาบาล  อ่านต่อ..

 ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา (25/3/2022)
     ศูนย์โรคไต กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เยียมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษา เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65  ...   อ่านต่อ..

 รับการเยี่ยมสำรวจขั้นก้าวหน้า Re-Accreditation survey ขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (2/8/2021)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. การรับการเยี่ยมสำรวจขั้นก้าวหน้า Re-Accreditation survey ขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค.64  ....   อ่านต่อ..

 การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ (6/7/2021)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมนำเสนอผลงานด้านพัฒนาคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่อายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 ตามมาตรฐาน Advanced HA วันที่2 และ 12-13 ก.ค. 64ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ  ...   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
 

 
   งานพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ
 รับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (21/3/2023)
     พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ทั้งนี้มีตัวแทนจากศูนย์บริหารโรคเฉพาะและหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ พร้อมด้วยบุคลากร รพ.ฯ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คอ่านต่อ


 พิธีลงนามความร่วมมือ มอบโล่และใบรับรองสำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพ (26/8/2022)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดย พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ มอบโล่และใบรับรองสำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพประกาศนียบัตร ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke Center Certification: SSCC) และโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) พิธีรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล ANGELs Award 2021 จัดโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ในการนี้ได้เชิญให้โรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงเครือข่ายการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอ่านต่อ


 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'การทบทวนแผนกลยุทธ์' รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช พอ. (13/11/2020)
     ศูนย์​พัฒนา​คุณภาพ​ รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช​ พอ. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ​เรื่อง"การทบทวนแผนกลยุทธ์ รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช​ พอ. ประจำปี2563" เมื่อวันที่ 11-12 พ.ย.63 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี​  อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพ
 งานวันคุณภาพ QI Day ครั้งที่ 34 (1/9/2022)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันคุณภาพ (QI Day) ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Staff to Smart Hospital” เพื่อเป็นเวทีในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการทำงาน มีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สดศรี พูลผล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้อ่านต่อ

 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับรางวัลประเภทเครื่องมือ KM และ QCC (30/8/2022)
     รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้รับรางวัลประเภทเครื่องมือ KM และ QCC จากมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565 พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัลประเภทเครื่องมือ KM รางวัล Innovation Award ได้แก่ กลุ่ม Mind Map in My Mind เรื่อง ผลของการทำแผนที่ความคิดต่อความสามารถในการพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วยในหออภิบาลโรคหัวใจ(CCU)อ่านต่อ

 ประกวดผลงานเครื่องมือ KM และ QCC ระดับกรมแพทย์ทหารอากาศ (25/3/2022)
     กลุ่มกิจกรรมคุณภาพของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกวดผลงานประเภทเครื่องมือ KM และ QCC ระดับกรมแพทย์ทหารอากาศ ผ่านระบบการนำเสนอออนไลน์ ในวันอังคารที่ 22 มี.ค.65 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล ชั้น 4 อาคารศูนย์มะเร็ง ผลการตัดสินของคณะกรรมการประกวดกลุ่มที่ผ่านเข้ารอบไปประกวดระดับ กองทัพอากาศ ได้แก่ประเภท KM จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม Mind Map in My Mind ,ประเภท QCC จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม B-One และกลุ่มAccess to care saves lives  อ่านต่อ

ทั้งหมด..
   งานพัฒนาคุณภาพจากหน่วยงาน
 Mindset นวัตกรรมใหม่ในการบริการ (31/8/2022)
     ศูนย์พัฒนา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรม Mindset นวัตกรรมใหม่ในการบริหารการบริการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ .... อ่านต่อ

 พิธีเปิดโครงการ Service mind service ใจเราพร้อมให้บริการ (26/8/2022)
     พิธีเปิดโครงการ Service mind service ใจเราพร้อมให้บริการ .... อ่านต่อ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตงานวิจัยจากงานประจำ (26/8/2022)
     ศูนย์วิจัยฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์พัฒนาการทำงานประจำโดยใช้รูปแบบกระบวนการทำวิจัย และพัฒนาคุณภาพงานด้านการรักษาพยาบาลในทุกสาขาความรู้ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์/พันธกิจของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 8-9 ส.ค.65 ณ โรงแรม ฟิฟธ์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี   .... อ่านต่อ

 การประชุมหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้าหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมจากศูนย์พัฒนา และ AHA (1/4/2021)
     กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้าหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมจากศูนย์พัฒนา และ AHA  ... อ่านต่อ

 โครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (27/8/2020)
     ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการอบรม Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน Non-Technical Skills เพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ

ทั้งหมด..