ที่ตั้งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
แผนที่
 
การติดต่อจากผู้ใช้: แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ติดต่อทาง Inbox: เพจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อทาง line ID: @bhumibolhospital
 
คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงงาน website
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
ช่องทางติดต่อ-ร้องเรียน  คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงงาน website  
  คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงงาน website   
เนื้อหา   
 

    น.ส.กรุณาภา แก้วมณี  ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.,Webmaster      
                         บก.ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" โทร 0 2534 7310,27312
                          
karunapha_k@rtaf.mi.th

    จ.ท.หญิง ฐานมาศ ด้วงน้อย      Webmaster & Content  
                         ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7250-1,27250-1 
                        
thanamas_d@rtaf.mi.th 
                        
thanamaspor@gmail.com
  

 
  นางลัดดา เทียมมณี      Webmaster & Content  
                         ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 0 2534 7250-1,27250-1 
                         
ladda_th@rtaf.mi.th 
                        
geo.thiam@gmail.com
 
    นางสาวตวงรัชต์ สุทธิพร    ช่างภาพ
                        ศูนย์วิทยบริการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7256

    นางปวีณา พรภิรมย์   ศิลปกรรม
                         บก.ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" โทร. 0 2534 7310, 0 2534 7312

 

 

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]