ที่ตั้งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
แผนที่เส้นทางเดินทาง
 
การติดต่อจากผู้ใช้: แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ติดต่อทาง Inbox: เพจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อทาง line ID: @bhumibolhospital
 
คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงงาน website
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
ติดต่อ-ร้องเรียน  คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงงาน website  
  คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงงาน website   
เนื้อหา   
 

    ร.ต.หญิง กรุณาภา แก้วมณี  ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.,Webmaster      
                         บก.ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" โทร 0 2534 7310,27312
                          
karunapha_k@rtaf.mi.th

    จ.ท.หญิง ฐานมาศ ด้วงน้อย      Webmaster & Content  
                         ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7250-1,27250-1 
                        
thanamas_d@rtaf.mi.th 
                        
thanamaspor@gmail.com
  

 
  นางลัดดา เทียมมณี      Webmaster & Content  
                         ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 0 2534 7250-1,27250-1 
                         
ladda_th@rtaf.mi.th 
                        
geo.thiam@gmail.com
 
    นาย
บุลากร อิ่มยิ้ม, นางสาวตวงรัชต์ สุทธิพร    ช่างภาพ
                        ศูนย์วิทยบริการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7256

    น.ส.อาทิตยา ทับบุญมี   ศิลปกรรม
                         บก.ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" โทร. 0 2534 7310, 0 2534 7312

 

 

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]