ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
การทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
บริการประชาชน  ผู้ป่วยนอก    ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป  ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา  
  ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา   
เนื้อหา   
 

     หน่วยตรวจสุขภาพ ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล เวลาทำการ 0800-1200,1300-1500 เฉพาะเวลาราชการ โทร 0 2534 7913-6 หรือ ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร.0 2534 7221

 • ดาวน์โหลดแผ่นพับ:  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine,Rose
 • ขอใบรับรองแพทย์อย่างเดียว หรือตรวจเอ็กซเรย์ หรือสารเสพติด อย่างเดียว ได้ใบแพทย์วันที่มาตรวจ
 • ใบแพทย์มีผล Lab ต่าง ๆ นัด 3 วัน ได้ใบแพทย์พร้อมผลตรวจในเวลาราชการหรือพบแพทย์นอกเวลาราชการเวลา 1600-1930 (ใช้สิทธิเงินสด) ขึ้นบัตรตรวจโรคที่คัดกรอง ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ.
 • คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 • ตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิประกันสังคม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
  โทรจองคิวล่วงหน้าที่เวชระเบียน หมายเลข 0-2534-7679 รับวันละ 10 คิว ตรวจทุกวันพุธ
 • คนไข้ X-ray ฟัน (ตามใบสั่งจากที่อื่น)
  ขึ้นบัตรได้ที่เคาน์เตอร์คัดกรอง ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด เวลา 08.00-11.00 น. และ 13.00-14.30 น.
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด (ไม่รวมค่าบริการ)
  มี 2 ยี่ห้อ ราคา 1,196 บาท และราคา 872 บาท
    คนไข้อายุต่ำกว่า 13 ปี ฉีด 1 เข็ม
    คนไข้อายุมากกว่า 13 ปี ฉีด 2 เข็ม
 • ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A ,B ไม่รวมค่าบริการ ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด ขึ้นบัตรที่เคาน์เตอร์คัดกรอง ตรวจสอบภูมิคุ้มกันก่อนว่ามี หรือไม่
    ตับอักเสบ A เข็มละ 780 บาท ฉีด 2 เข็ม
    ตับอักเสบ B เข็มละ 157 บาท ฉีด 3 เข็ม

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 28 พ.ย.2561

 

 

 
 
เปิดให้บริการห้องตรวจ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยให้บริการเฉพาะข้าราชการ ทอ. ในเครื่องแบบที่มีสิทธิบัตรจ่ายตรงของ รพ.ฯ ในวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 0830-1130 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์สายใน ทอ. โทร. 2-1180 <<  ดาวน์โหลดแผ่นพับ  >>

ปรับปรุงข้อมูล:
20 มิ.ย.60
 
ห้องตรวจโภชนบำบัด (ผู้ป่วยนอกที่ปรึกษาโภชนบำบัดและส่งปรึกษานักโภชนาการ) เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมห้องตรวจโภชนบำบัด โทร. 0 2534 7504, เบอร์ภายใน 27504
ปรับปรุงข้อมูล: 20 มิ.ย.60
 

ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง ให้บริการและรับปรึกษาปัญหาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รายชื่อแพทย์ พล.อ.ต.หญิงกณิกา ภิรมย์รัตน์, น.อ.วิษณุ ภู่ทอง, น.อ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์, น.อ.หญิงศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์, นพ.ธนวรรธน์ เครือคล้าย, พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงศ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7862

 • วันจันทร์ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 13.00-16.00 น.
 • วันอังคาร (โรคภูมิแพ้ผู้ใหญ่-ให้บริการทดสอบการแพ้ยาทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน) เวลา 09.00-14.00 น.
 • วันพุธ (โรคภูมิแพ้ในเด็ก) เวลา 09.00-12.00 น.

ปรับปรุงข้อมูล: 14 พ.ย.60

 อ่านต่อ...
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.  ผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคม ประกันสุขภาพ กรุณาขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ช่อง 21-22 ,สิทธิคู่สัญญา ให้ขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนอาคารคุ้มเกศ
2.  กดบัตรคิววัดความดันที่ขวามือหน้าต้องตรวจอายุรกรรม ชั่งน้ำหนัก ถือบัตรคิวและใบนัดไว้และให้ดูจอคิวด้านหน้าเคาน์เตอร์(จอด้านขวา)เมื่อถึงคิวให้ยื่นใบนัดเพื่อวัดความดัน
3.  ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด กรุณาขึ้นบัตรที่แผนกเวชระเบียนก่อน
4.  หลังจากวัดความดันแล้ว ท่านจะได้คิวสำหรับพบแพทย์ ให้เข้าไปรอด้านหน้าห้องตรวจ
5.  เมื่อตรวจเสร็จแล้วกรุณาติดต่อจุดบริการที่ 3 เพื่อรับใบยา(ใบแนะนำการตรวจรักษา)และใบนัด
6.  ถ้าต้องการใบแพทย์ กรุณาแจ้งแพทย์ในห้องตรวจ
7.  ถ้าต้องการเลื่อนนัดกรุณาติดต่อโทร. 0 2534 7916 เวลา 1300-1500

ปรับปรุงข้อมูล 16/02/2558

 อ่านต่อ...
 
ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง  อาคารคุ้มเกล้าฯ ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ (ชั่วคราว) เริ่มวันที่ 3 กันยายน 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2534 7951,53-55 ,โทร.ภายใน 2-7951,53-55

  บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20/06/2562
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30-16.00 น. โทร. 0 2534 7166 ,โทร. 0 2534 7
 อ่านต่อ...
 
ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น.  โทร. 02-534-7953-4 ,27953-4
 อ่านต่อ...
 

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีชมพู ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น. โทร. 0 2534 7151-3 ,โทร.ภายใน 2 7151-3
  แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม (6 ก.พ.57)

 อ่านต่อ...
 

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีส้ม  ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น. โทร. 0 2534 7165 ,โทร.ภายใน 2 7165

 ขั้นตอนการปฏิบัติ

     - ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ ประกันสังคม/ อปท./ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ บริษัทคู่สัญญา กรุณาขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนชั้น 2
          อาคารคุ้มเกล้าฯ ช่อง 21-22
     - ผู้ป่วยนัด สิทธิเงินสด/ บัตรจ่ายตรง ติดต่อหน้าห้องตรวจ
     - ติดต่อเลื่อนนัด โทร. 0-2534-7165 (เวลา 1400-1530)
     - ผู้ป่วยที่ต้องเอ็กซเรย์ ก่อนพบแพทย์ติดต่อยื่นใบนัดก่อนเวลานัด 1 ชม.

 อ่านต่อ...
 

เปิดให้บริการ ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ทุกวันในเวลาราชการ 0800-1600 น. และนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 1600-1930 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องตรวจสูตินรีกรรม โทร. 02-5347156-8 โทร.ภายใน 2 7156-8
  ค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม ...
 
ขั้นตอนการรับบริการ  การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม(แผนกนรีเวช),การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคสูตินรีกรรม(แผนกฝากครรภ์),ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ, คำแนะนำอื่น ๆ ...

 อ่านต่อ...
 

ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถามโทร. 02 5347934 ,โทร.ภายใน 27934

  ประชาสัมพันธ์...ระบบบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม 

  คนไข้ X-ray ฟัน (ตามใบสั่งจากที่อื่น) ขึ้นบัตรได้ที่เคาน์เตอร์คัดกรอง ใช้ได้เฉพาะสิทธิเงินสด เวลา 08.00-11.00 น. และ 13.00-14.30 น.

 อ่านต่อ...
 

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น. โทร. 0 2534 7181 ,โทร.0 2534 7185

 อ่านต่อ...
  อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีน้ำตาล ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น.
หมายเหตุ : ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร. 025347180
โทร.0 2534 7182 ,โทร.ภายใน 2 7182
 อ่านต่อ...
 
รับบริการตรวจโรคพื้นฐานทั่ว ๆ ไปที่มิใช่โรคเฉพาะทางให้แก่ข้าราชการทหารในเครื่องแบบทุกเหล่าทัพ และข้าราชการตำรวจในเครื่องแบบที่มาด้วยตนเองและมีนัด บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารคุ้มเกศ  ชั้น 4  ...ขั้นตอนการเข้ารับบริการ 
 อ่านต่อ...
 

ห้องตรวจศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ อาคารคุ้มเกศ ชั้น 4 ติดต่อโทร.0 2534 7944-46
 การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echo cardiogram)
 การตรวจสมรรถภาพของหัวใจด้วยการเดินสายพานออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

 ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2555

 อ่านต่อ...
 
ให้บริการทั้งในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ(จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 1600–2000)  โทร.0 2534-7925 ,หรือโทร. 27925 ,กายภาพบำบัด 0 2534-7927 ,หรือโทร. 27927
 อ่านต่อ...
 

การเปิดบริการคลินิกฝังเข็มในเวลาราชการ เปิดบริการฝังเข็มที่ชั้น 2 อาคารสลากกินแบ่ง ต้้งแต่เวลา 0830-1100 น. วันจันทร์-วันศุกร์ ติดต่อสอบถามโทร. 0 25347625

 
ค่าบริการในเวลาราชการ ใช้สิทธิเงินสด 210 บาท/ครั้ง, สิทธิ์กรมบัญชีกลางและบัตรทองของ รพ.ฯ ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม...

ปรับปรุงข้อมูล 24/03/2558

 อ่านต่อ ..
  ห้องตรวจพิเศษสูติกรรม เปิดให้บริการ ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ ติดต่อสอบถาม โทร.02 534 7947-8 โทร.ภายใน 2-7947-8,02 534 7949-50 โทร.ภายใน 2-7949-50
 อ่านต่อ...
 

เปิดบริการวันจันทร์ -ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 10.00 - 12.00 รับบริการได้ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจนิติเวช โทร. 0-2534-7806 ,2-7806

ปรับปรุงเมื่อ: 20 มิ.ย.60 

 อ่านต่อ...
 

  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้พัฒนาระบบในการสั่งตรวจ MRI กับศูนย์ MRI TRANSTEC (สาขา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) โดยแพทย์ทุกท่านสามารถสั่งตรวจ MRI ได้ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมค่าใช้จ่าย และไม่ต้องขอหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสุขภาพ เปิดให้บริการ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 0830 ติดต่อ MRI โทร. 0-2534-7893

  คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI

จำนวนทั้งหมด  20 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]