ผู้ป่วยใน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
กรณีเป็นผู้ป่วยใน (เอกสารที่ต้องเตรียม)
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยใน ประเภทต่าง ๆ Update 01-2561
 
อัตราค่าห้องพักรักษาผู้ป่วยใน
 
ห้องคลอด
 
อัตราค่าบริการโดยประมาณ
   .

 
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
-
 
 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (28/2/2017)
 สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้า (28/2/2017)
 สิทธิต้นสังกัด และรัฐวิสาหกิจ (28/2/2017)
 สิทธิประกันสังคม (28/2/2017)
 สิทธิ พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ (28/2/2017)
ทั้งหมด..