ส่วนบริการ
 
บริการทั่วไป
 
ห้อง/ร้านอาหาร
 
ร้านสะดวกซื้อ
 
บริการไปรษณีย์
 
บริการทางการเงิน
 
บริการตักบาตร
 
สำนักงานย่อยเขตสายไหม บริการเอกสารสูติบัตร|มรณบัตร
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   ศูนย์อาหาร หนึ่งน้ำใจ ให้โอกาส

 
ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 06.30-18.00
อาหารอร่อย แอร์เย็นนั่งสบาย ขอเชิญไปใช้บริการกันเยอะ ๆ นะคะ
 
 
 
 

    

    
 
 
 ขอเชิญ เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าโครงการหลวง "คลังหลวง"
ณ ชั้น 4 อาคารโภชนาการทองใหญ่ เปิดให้บริการทุกวันราชการ