ส่วนบริการ
 
บริการทั่วไป
 
ห้อง/ร้านอาหาร
 
ร้านสะดวกซื้อ
 
ร้านขายหนังสือ
 
บริการไปรษณีย์
 
บริการทางการเงิน
 
บริการตักบาตร
 
สำนักงานย่อยเขตสายไหม บริการเอกสารสูติบัตร|มรณบัตร
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   ศูนย์อาหาร หนึ่งน้ำใจ ให้โอกาส

 
ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 06.30-18.00
อาหารอร่อย แอร์เย็นนั่งสบาย ขอเชิญไปใช้บริการกันเยอะ ๆ นะคะ
 
 
 
 

    

    
 
 
 ขอเชิญ เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าโครงการหลวง "คลังหลวง"
ณ ชั้น 4 อาคารโภชนาการทองใหญ่ เปิดให้บริการทุกวันราชการ