รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ภารกิจ|วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
งานพัฒนาคุณภาพ
Contact
 
เปลี่ยนแปลงการต่อสาย รหัสแพทย์
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ประชาสัมพันธ์    รู้จักองค์กร  ประวัติหน่วยงาน  
  ประวัติหน่วยงาน   
เนื้อหา   
 
 
 
การประชาสัมพันธ์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนทั่วไป ให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อหวังผลในความร่วมมือ และการสนับสนุนจากประชาชน

หน่วยประชาสัมพันธ์ได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ในขณะที่มูลนิธิคุ้มเกล้าฯในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดสร้างอาคาร “คุ้มเกล้าฯ” รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และงานด้านโทรศัพท์ของโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับกองอำนวยการ รพ.ฯ

ในปี ๒๕๒๗ พล.อ.ต.ประกอบ บุรพรัตน์ มีคำสั่งให้โอนงานด้านประชาสัมพันธ์ไปขึ้นกับกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ จนกระทั่งเมื่อเปิดอาคาร “คุ้มเกล้าฯ” อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.๒๕๒๘ จึงโอนกลับมาอยู่กองอำนวยการ

น.อ.ชวัช ชูธงชาติ เริ่มเป็นผู้กำกับดูแลหน่วยประชาสัมพันธ์เป็นคนแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๔ ท่านได้เริ่มปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ

       ปัจจุบันมี น.ส.กรุณาภา แก้วมณี เป็นนายทหารประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในความดูแล
ชื่อหน่วย ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์
บก.ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการ ชั้น 3 อาคาร“คุ้มเกล้าฯ” 0-2534-7221 ,0-2534-7310 ,0-2534-7312
ห้องโทรศัพท์กลาง ชั้น 2 อาคาร“คุ้มเกล้าฯ” ตรงข้ามห้องเอกซเรย์ 0-2534-7222, 0-2534-7444, 0-2534-7555, 0-2534-7666, 0-2534-7777, 0-2534-7888, 0-2534-7999(ฉุกเฉิน) , 123(แจ้งเพลิงไหม้)
เคาเตอร์ติดต่อสอบถามอาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ด้านหน้าทางเข้า ชั้น 2 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" 0-2534-7590
เคาเตอร์ติดต่อสอบถามอาคารคุ้มเกศ ด้านหน้าทางเข้า ขั้น 1 อาคารคุ้มเกศ และบริเวณทางเชื่อม ชั้น 2 0-2534-7977
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]