กองแพทยศาสตร์ศึกษา
ที่ตั้ง: อาคารหอพักแพทย์
โทร 0-2534-7465, 27463-5
-
 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติกองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ผู้บริหาร
 
บุคลากร
 
งานวิจัย...ที่ผ่านมา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการทางการแพทย์
 
การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน (Resident Presentation 12 Papers)
 
งานวิจัยในปัจจุบัน
 
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/หัตถการ ทันสมัย
 
ติดต่อรับข่าวสาร
นิสิตแพทย์
 
หลักสูตร
 
รายชื่อนิสิต
 
ตารางสอน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์ประจำบ้าน
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม
 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
คณะอนุกรรมการแพทย์หลังปริญญา 2559
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1/2560
 
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
ประชาชน
 
บทความ,สื่อต่างๆ ,ความรู้เพื่อประชาชน
 
ถามปัญหาสุขภาพ
 
รวมปัญหาถามบ่อย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2561 (22/5/2019)  
     ขอเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์  อ่านต่อ..


 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (14/11/2016)
     ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด)   ใบ checklist รายการที่ต้องเตรียม (สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด: อิสระ)   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   ประมวลภาพกิจกรรม

 

 Bye'Nior : Fairy Floss The Sweetest Farewell (9/4/2019)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงาน Bye'Nior : Fairy Floss The Sweetest Farewell งานอำลา Extern รุ่นที่ 26 โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ เข้าร่วมงานเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร ...      อ่านต่อ..


 พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 26 (9/4/2019)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่2 6 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพิจารณาตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด (5/4/2019)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพิจารณาตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด" เพื่ิอให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2561 (11/3/2019)
     กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและรับฟังการประเมินการเรียนการสอนจากอาจารย์แพทย์ เมื่อวันที่ 2-3 มี.ค 62 ณ คลาสสิค คามิโอ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ฉะเชิงเทรา ...   อ่านต่อ..


 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3 (28/2/2019)
     คณะอาจารย์แพทย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการศึกษาและเยี่ยมเยียนศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..