กองแพทยศาสตร์ศึกษา
 
ประวัติ
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
คณะกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการ
 
บุคลากร
 
VDO แนะนำ
หอพัก
หลักสูตร
จองห้องประชุม
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
Untitled Document
การศึกษาและฝึกอบรม  website: กองแพทยศาสตร์ศึกษา    กองแพทยศาสตร์ศึกษา  คณะกรรมการ  

 ตำแหน่ง / หน้าที่
พล.อ.ท.การุณ เก่งสกุลที่ปรึกษา
พล.อ.ต.หญิง บุปผา สมานชาติที่ปรึกษา
พล.อ.ต.หญิง กฤตพร ตะวันแจ้งที่ปรึกษา
เสธ.พอ.ที่ปรึกษา
ผอ.สวบ.ทอ.ที่ปรึกษา
ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ที่ปรึกษา
ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.ที่ปรึกษา
รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(2)ประธานกรรมการ
น.บริหารงาน กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
น.บริหารงาน รพ.จันทรุเบกษา พอ.กรรมการ
ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ผอ.กวป.พอ.กรรมการ
ผอ.กสก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ผอ.กศก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ผอ.กอย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ผอ.กกม.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ผอ.กอป.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ผอ.กจษ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ผอ.กสศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ผอ.กตน.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ผอ.กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ผอ.กพก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
หก.กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ และเลขานุการ
หก.กวห.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
หก.กวฟ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ประธาน คณก.วิชาการและแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.จันทรุเบกษา พอ.กรรมการ
ประธาน คณก.ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดและสารสนเทศทางการศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ประธาน คณก.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ประธาน คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรมรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ประธาน คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษารพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ประธาน คณอก.หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ประธาน คณอก.หอพักแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ประธาน คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญารพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ประธาน คณอก.อาจารย์ที่ปรึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
ประธาน คณอก.กิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
น.งบประมาณ กอก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรรมการ
น.ท.หญิง สธนา เสริมศรีกรรมการ
น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์กรรมการ
น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริกรรมการ
ร.อ.หญิง กุลธิดา พุทธชนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ร.อ.สมชาย สุขสวัสดิ์กรรมการ
จ.ท.หญิง ธนาอร ขวัญทองกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น1 อาคารหอพักแพทย์

171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 +66 (02) 5347463  +66 (02) 1590554

 bhumibol.edu@gmail.com