ผลงานวิจัย
 
งานวิจัยที่กำลังทำอยู่
 
แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัยฯ ของรพ.ฯ
 
ขั้นตอนในการขอทุนจากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ (แก้ไขวันที่18 ธ.ค.55)
 
ขั้นตอนขออนุญาตทำวิจัย ในรพ.ฯ(บุคคลทั่วไป)
 
แบบฟอร์มขออนุญาตทำวิจัย ในรพ.ฯ(บ.ยาสนับสนุน)
 
ติดต่อศูนย์วิจัย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...

html code 
การวิจัย วิชาการ งานพัฒนาคุณภาพ  การวิจัย  ติดต่อศูนย์วิจัย  
  ติดต่อศูนย์วิจัย   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ กองแพทยศาสตร์ศึกษา อาคารหอพักแพทย์
  
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  โทร.02 534 7465