รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
 
ปี 2562
 
ปี 2561
 
ปี 2560
 
ปี 2559
 
ปี 2558
 
ปี 2557
 
ปี 2556
 
ปี 2555
 
ปี 2554
 
ปี 2553
 
ปี 2552
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน  ปี 2555  
  ปี 2555   
เนื้อหา   
  ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดูงานSoftware และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 9 ต.ค.55 เวลา 08.30 น. ต้อนรับโดย น.อ. นพดล วีรยางกูร (น.บริหารงาน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.),น .อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์,น.อ.อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค,น.ท.หญิง อุบลมาศ โทณะวณิก และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องพาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ   ...อ่านต่อ
  ยินดีต้อนรับคณะงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายเกี่ยวกับ "การพัฒนาระบบงานผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน ,เวชระเบียน ,ห้องยา ,และห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์" ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 1300-1600 น.  ..อ่านต่อ
 

ยินดีต้อนรับคณะดูงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวต้อนรับโดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์(ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ) ,น.ท.หญิง อุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องพาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ในวันอังคารที่ 21 ส.ค.55 เวลา 1300-1500 น. ..อ่านต่อ

 

ยินดีต้อนรับคณะดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวต้อนรับโดย น.อ. สุชิน บุญมา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์(ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ) ,น.อ.อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ น.ท.หญิง อุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องพาชมระบบสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดี 29 มี.ค. 55 เวลา 1300-1600 น.  ..อ่านต่อ

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ "ยินดีต้อนรับ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ" ดูงานโปรแกรมระบบบริหารงาน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันอังคารที่ 13 มี.ค.2555 เวลา 1330-1530 น. บรรยายสรุปภาพรวมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์.. อ่านต่อ

จำนวนทั้งหมด  5 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]