รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์..มุ่งมั่นสู่ Digital Hospital
 
ภาพ..การทดสอบการใช้ระบบงานครั้งที่ ๑,๒ ปี๒๕๕๐
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กับศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ...ในอนาคต
 
การวางแผนกลยุทธ์และนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ปี 2551-2555
 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับคลินิกชุมชน
 
พัฒนา website โรงพยาบาล
 
การพัฒนาระบบ PACS
 
e-Referral
อบรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล (BHIS)
ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน
โปรแกรมสนับสนุน..งานเว็บไซต์
 
Adobe Reader V. 2019.008.20071 size: 209 MB
 
Adobe Flash Player V.31.0.0.122 size: 74 MB
 
Adobe Shockwave Player V. 12.3.4.204 size: 4.97 MB
 
Java Version 8 Update 191
 
Foxit Reader โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 
CutePDF Writer S V. 2.8.2.1
 
คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม CutePDF
โปรแกรมประจำเครื่อง
 
CCleaner Latest v.5.40.6411 size 6.56 Mb
 
Defraggler Latest v.2.21.993 size 4.32Mb
 
ตัวเสริม office2003 อ่านไฟล์ office2007
 
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
 
Download Stinger-ePO for 32bit systems
 
Download Stinger-ePO for 64bit systems
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.
สำหรับแจกจ่าย
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์    ชมภาพต้อนรับคณะดูงาน  ปี 2557  
  ปี 2557   
เนื้อหา   
 

ยินดีต้อนรับคณะดูงาน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี วิทยากรโดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณก.สารสนเทศ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ หัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องพาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ย.57 เวลา 0930-1400 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์

 อ่านต่อ...
  โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำคณะนักเรียนหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 43 ประจำปี 2557 จำนวน 70 ท่าน ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง IT Development : Bhumibol Adulyadej Hospital คณะได้เยี่ยมชมระบบเวชระเบียน ระบบห้องตรวจโรค ระบบพยาธิกรรม ระบบห้องจ่ายยา ระบบหอผู้ป่วยใน และระบบค่ารักษาพยาบาล โดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธาน คณก. IT รพ.ฯ และคณะให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมระบบงานต่างๆ เมื่อ 29 ก.ย.57
 อ่านต่อ...
  โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำคณะนักเรียนหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2557 จำนวน 30 ท่าน ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ IT (IT Development) โดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธาน คณก. IT รพ.ฯ และคณะให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมระบบงานต่างๆ เมื่อ 25 ก.ย.57
 อ่านต่อ...
  น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธาน คณก.สารสนเทศ รพ.ฯ และคณะให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก รพ.ราชวิถี(โดยงานเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยนอก) ศึกษาดูงาน "งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก" จำนวน 8 ราย  เมื่อวันที่ 11 ก.ย.57 เวลา 1300-1630
 อ่านต่อ...
 

พล.อ.ต.สุชิน บุญมา ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถานบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธาน คณก.สารสนเทศ รพ.ฯ และหน.หน่วยเกี่ยวข้อง บรรยายสรุปภาพรวมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ และพาชม"ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้านยาของสถานพยาบาล" เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.57 เวลา 0900-1500

  น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธาน คณก.สารสนเทศ รพ.ฯ และคณะให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากหลักสูตร"การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง" รุ่นที่ 6 สำหรับข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 85 คน เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ รพ.และศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันอังคารที่ 1 ก.ค. 57
 อ่านต่อ...
  พล.อ.ท.ชูพันธ์ ชาญสมร ผอ.รพ.วิภารามแหลมฉบัง นำคณะเจ้าหน้าที่จาก รพ.จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมี น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ หน.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ พร้อมทีมงานคุณภาพ รพ.ให้การต้อนรับ เมื่อ 26 มิ.ย.57
 อ่านต่อ...
  คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 10 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จำนวน 40 นาย ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานโรงพยาบาลและระบบสารสนเทศ เมื่อ 13 มิ.ย.57
 อ่านต่อ...
  ยินดีต้อนรับคณะดูงาน รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล วิทยากรโดย น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ประธานคณก.สารสนเทศ,น.ท.หญิงอุบลมาศ โทณะวณิก ผช.หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ หัวหน้าหน่วยเกี่ยวข้องพาชมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ.57 ณ ห้องประชุม สนง.ประกันสุขภาพ
จำนวนทั้งหมด  9 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]