กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์
 
โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร | บุคลากร
 
ติดต่อ กตน.
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
นิสิตแพทย์
 
แพทย์ประจำบ้าน
 
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัยและวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
อบรม|สัมมนาความรู้สู่ประชาชน
 
ด้านบริการ
 
โครงการ สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหืด/ภูมิแพ้จมูกและญาติ
 
โครงการ ตรวจสุขภาพครบวงจร
 
โครงการ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ
 
โครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Quality Care™ in Psoriasis patients)
htmlCode

 เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ง่ายขึ้นด้วย...
แอปพลิเคชัน
“BAH Connect“
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
BAH Connect ทาง  • IOS
BAH Connect ทาง Android

สถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICK  

ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ต่อการเข้ารับบริการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

..คลิก..
พบเห็นสัตว์อันตรายโทร 27191 จาก รปภ.และนิรภัยภาคพื้น รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.

3 โปรแกรม JASMINE, ROSE, ORCHID
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจสุขภาพ

โทร 0-2534-7624, 2-7624

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ 0-2534-7000, 0-2534-7312
วันหยุด ให้บริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก
html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
-
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์​ฉุกเฉิน ปีการศึกษา2567 (26/9/2023)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช​ พอ. รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์​ฉุกเฉิน ปีการศึกษา2567  จำนวน 8 อัตรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7155 (พี่ฝน) กำหนดการรับสมัครเบื้องต้นสมัครตามประกาศแพทย์สภา ตุลาคม 2566สัมภาษณ์รอบที่ 1 พฤศจิกายน 2566อ่านต่อ


 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2567 (27/7/2023)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2567 สามารถยื่นเอกสารสมัครที่สถาบันได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2566 หรือสแกน QR Code ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก คุณฝน 0-2534-7155สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 6 ตำแหน่งสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 7 ตำแหน่ง  อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   ภาพกิจกรรม กตน.
 
-
 โครงการคัดกรองผู้ป่วยตามระบบ Emergency Severity Index (ESI) (7/8/2023)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดโครงการอบรม เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วยตามระบบ Emergency Severity Index(ESI) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25-27 ก.ค.66      ... อ่านต่อ


 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน (25/7/2023)
     กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา2566 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและฝึกฝนทักษะ เทคนิคต่าง ๆ เพิ่มความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยโรคและการทำหัตถการ เมื่อวันที่  17-18 กรกฎาคม 2566   ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..