ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย
 
ผู้บริหารหน่วย
 
รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน
 
Contact
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  อาคารพิเศษ    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติหน่วย  
  ประวัติหน่วย   
เนื้อหา   
 
 

             อาคารพิเศษ ให้บริการดูแล รักษา  ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพ และป้องกัน แก่ข้าราชการทหาร ครอบครัว  นักเรียนทหาร ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาต้องพ้นภาวะวิกฤติแล้วตามความเห็นของแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาล  โดยไม่จำกัดโรค สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ทุกประเภท เช่น ผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ผู้ป่วยเด็ก  ผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ผู้ป่วยจักษุกรรมและผู้ป่วยโสตศอนาสิกกรรม   มีจำนวนเตียงที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งหมด  ๑๒๐  เตียง   ประกอบด้วย ห้องสำหรับราชวงศ์ จำนวน ๒ ห้อง , ห้องVIP จำนวน ๔ ห้อง,  ห้อง deluxe จำนวน ๑๒ ห้อง , ห้องเดี่ยว  private จำนวน ๖๑ ห้อง  ,ห้อง คู่ จำนวน ๗ ห้อง (๑๔ เตียง)  และ ห้อง ๓ เตียงจำนวน ๙ ห้อง ( ๒๗ เตียง )  

 

หน่วยงานในความดูแล

ชื่อหน่วย

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

ธุรการ   อาคารพิเศษ

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๐

๒๗๔๙๗ , ๒๗๔๙๕

หอผู้ป่วย / หออภิบาล จำนวน ๖ หอ

1. หอผู้ป่วย ๑๐/๑

2. หอผู้ป่วย ๑๐/ ๔

3. หอผู้ป่วย ๑๑/๑

4. หอผู้ป่วย ๑๑/๒

5. หอผู้ป่วย ๑๒/๑

6. หอผู้ป่วย ๑๒/๒

 

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๐ /

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๐ /

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๑/๑

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๑/๒

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๒/๑

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๒/๒

 

๒๗๑๗๑ ,๒๗๑๐๕

๒๗๑๐๔ ,๒๗๕๘๙

๒๗๑๑๑ ,๒๗๑๑๓

๒๗๑๑๒ ,๒๗๑๑๔

๒๗๑๒๑ ,๒๗๑๒๓

๒๗๑๒๒ ,๒๗๑๒๔

๑ หน่วยบริการ ได้แก่  ธุรการ อาคารพิเศษ

อาคารคุ้มเกล้าชั้น ๑๐

๒๗๔๙๕ , ๒๗๔๙๗

 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]