รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมภายใน    รู้จักองค์กร  ประวัติหน่วย  
  ประวัติหน่วย   
เนื้อหา   
 
 

            โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2542   โดยมี พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน จัดตั้งระบบควบคุมภายใน (internal control system ) โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นคือนาวาอากาศเอก พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ (ยศปัจจุบันพลอากาศโท) เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน  และต่อมาได้ออกคำสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เฉพาะที่ 3/43  ณ วันที่ 13 มกราคม 2543 เรื่องจัดตั้งหน่วยควบคุมภายในมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 ข้างสำนักงานมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ มีนาวาอากาศตรีหญิง ดวงสมร  สีแพร เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก

            เปิดทำการครั้งแรกในวันที่  1 มีนาคม 2543 ขึ้นตรงต่อกองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ..

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]