รู้จักองค์กร
 
ประวัติหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยควบคุมภายใน    รู้จักองค์กร  ประวัติหน่วย  
  ประวัติหน่วย   
เนื้อหา   
 
 

            โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2542   โดยมี พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน จัดตั้งระบบควบคุมภายใน (internal control system ) โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นคือนาวาอากาศเอก พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ (ยศปัจจุบันพลอากาศโท) เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน  และต่อมาได้ออกคำสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เฉพาะที่ 3/43  ณ วันที่ 13 มกราคม 2543 เรื่องจัดตั้งหน่วยควบคุมภายในมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 ข้างสำนักงานมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ มีนาวาอากาศตรีหญิง ดวงสมร  สีแพร เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก

            เปิดทำการครั้งแรกในวันที่  1 มีนาคม 2543 ขึ้นตรงต่อกองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ..

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]