รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
งานพัฒนา
 
งานบริการ..
 
โครงการพัฒนา
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  แผนกวิศวกรรม  งานพัฒนา  
  งานพัฒนา   
เนื้อหา   
 
 

          เพื่อให้แผนกวิศวกรการแพทย์สามารถธำรงรักษา พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ในการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ทำให้ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีอัตราการเสียซ้ำของการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย มาบรรยายในหัวข้อเรื่องการใช้งาน การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย โดยจัดเป็นประจำทุกเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน 

           

 
          นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรม โดยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชบรรยายในหัวข้อเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการใช้งาน การซ่อมบำรุง ปัญหาที่พบบ่อยและเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ เป็นประจำทุกเดือนเช่นกัน  และเนื่องจากแผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดสนใจของหน่วยงานหรือโรงพยาบาลอื่นๆ จึงมักจะได้รับการร้องขอเข้าเยี่ยมชมหน่วยเป็นประจำ ซึ่งก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างมาก..
 
 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]