รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภารกิจหลัก
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
งานพัฒนาหน่วย
 
พัฒนาด้านโภชนบำบัดอย่างต่อเนื่อง
 
ดาวน์โหลดคู่มือ
 
แนวทางการวินิจฉัยและคู่มือBNT
 
แบบประเมิน BNT010752
 
ภาพกิจกรรม...อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลคุณภาพ ด้านโภชนบำบัด ต้นแบบนำร่อง
 
Contact
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ  หน่วยโภชนบำบัด    รู้จักองค์กร  ข้อมูลหน่วย  
  ข้อมูลหน่วย   
เนื้อหา   
         งานด้านโภชนบำบัด เริ่มมีในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา โดยในระยะแรกคือการให้อาหารเหลวทางสายยาง และการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วย ..
         แต่ยังไม่กว้างขวางและละเอียดลึกซึ้งในการปรับปรุงส่วนผสมให้พอเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละโรค เนื่องจากขาดผู้มีความรู้ และสนใจด้านนี้ ทำให้ขาดการดำเนินงานอย่างจริงจัง
         ปี พ.ศ. 2537 ได้มีคำสั่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (เฉพาะ) ที่ 7/37 จัดตั้งหน่วยโภชนบำบัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยด้านโภชนบำบัด พัฒนาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะทุพโภชนการรวมทั้งการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ และการให้อาหารทางสายยางของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นาวาอากาศเอกวิบูลย์ ตระกูลฮุน (พลอากาศตรี วิบูลย์ ตระกูลฮุน ) เป็นหัวหน้าหน่วยโภชนบำบัดเป็นคนแรก

" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จะเป็นโรงพยาบาล ต้นแบบ ริเริ่ม นำร่อง
ระบบโภชนบำบัดให้แก่ผู้ป่วยอย่างครบวงจร
"
 

 

 
จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]