หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
โทร 0-2534-7556
 
รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 รู้จัก...ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่จากคนสู่คนได้ (28/1/2020)
     การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) โดย นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์ ธรรมกุล หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  อ่านต่อ..


 วิธีใช้หน้ากากป้องกันโรค ที่ถูกต้อง (17/6/2015)
     สิ่งสำคัญควรเอาด้านกันน้ำ(ผิวมัน มักเป็นสีเขียว) ไว้ด้านนอกเสมอ และด้านซับน้ำให้อยู่ด้านในคือติดกับใบหน้าผู้ใส่เพื่อซับน้ำมูกน้ำลาย ข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  อ่านต่อ..


 การเฝ้าระวัง โรค MERS (17/6/2015)
     การเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส) ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศแถบตะวันออกกลางหรือเกาหลีใต้ และมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ภายใน 14 วันให้รีบพบแพทย์ทันที  อ่านต่อ..


 โรคไข้หวัดใหญ่ (30/4/2015)

  Link : อ่านต่อ
     โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื่อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการตัวร้อน มีไข้สูง 38-10 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว น้ำมูกไหล คัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย  อ่านต่อ..


 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (3/11/2014)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ฉบับที่ 2 ,รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ประจำวันที่ 29 ต.ค.57   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..  
 
   .

 
   กิจกรรมที่ผ่านมา

 

 โครงการ IC Rally เพื่อทบทวนความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (15/1/2020)
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ IC Rally เพื่อทบทวนความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.ฯ กับพยาบาล ซึ่งโครงงานนี้จะจัดในวันที่ 13-14, 17,27-28, 31 ม.ค.63 และ 25-28 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (7/2/2019)
     หน่วยสุขศึกษา กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ สำหรับบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ สร้างเจตคติที่ดีต่อโรคเอดส์ลดการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อ และมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้ออย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อวันที่ 5 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 งานประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 (27/8/2018)
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 เรื่อง “Common Problem in infection control” เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ... อ่านต่อ


 โครงการ Getting to the zero :Safety in my heart (3/8/2018)
     คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการรณรงค์ลด อุบัติเหตุของมีคม ทิ่มตำและการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล “Getting to the zero :Safety in my heart” เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 ... อ่านต่อ


 Thank You Party ICWN 2017 (6/11/2017)
     หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดขอบคุณพยาบาลติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย อัพเดทข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มการเฝ้าระวังการติดเชื้อทุกหอผู้ป่วย รวมทั้งสรุปงานการล้างมือที่ผ่านมา เมื่อ 3 พ.ย.60 ... อ่านต่อ


ทั้งหมด..
   .