การจัดการความรู้และวิชาการ
 
องค์ความรู้ อายุรกรรม
 
องค์ความรู้ ศัลยกรรม
 
องค์ความรู้ สูตินรีเวชกรรม
 
องค์ความรู้ กุมารเวชกรรม
 
องค์ความรู้ โรคหัวใจ
 
องค์ความรู้ โรคไต
 
องค์ความรู้ โสต ศอ นาสิก
 
องค์ความรู้ จักษุกรรม
 
องค์ความรู้ ออร์โธปิดิกส์
 
องค์ความรู้ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
องค์ความรู้ โรคมะเร็ง
 
องค์ความรู้ ทันตกรรม
 
องค์ความรู้ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
 
ประชุมวิชาการ
 
โครงการอบรมวิชาการ Update Intensive Care in Cardio-thoracic Patients
 
Download เอกสาร
 
แบบประเมินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ. รอบที่ 1 ประเภท KM-2560
 
การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม แบบฟอร์ม 1
 
แบบรายงานผลการดำเนินกลุ่มปี 58 แบบฟอร์ม 2
 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 
Contact
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
งานพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย วิชาการ  การจัดการความรู้  ประชุมวิชาการ  
  ประชุมวิชาการ   
หัวข้อย่อย   
 

จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]