ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย|ภารกิจ
 
หน่วยงานในความดูแล
 
พันธกิจ|หน้าที่
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
 
ติดต่อ: กองเภสัชกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย
 
การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy
บริการประชาชน
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อมูล/ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร)
 
งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ
 
เวลาเปิดให้บริการ
 
แนวทางการแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ
 
วารสารทางการแพทย์...โอสถติดปีก
 
facebook WingofPharma
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
กระทรวงสาธารณสุข
 
องค์การเภสัชกรรม
 
สภาเภสัชกรรม
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
 
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
   ถาม-ตอบ: ข้อสงสัยเกี่ยวกับการ...ใช้ยา โดยเภสัชกร

 

 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองเภสัชกรรม    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติหน่วย|ภารกิจ  
 


  กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เดิมเป็น ฝ่ายเภสัชกรรม หน่วยเสนารักษ์ ทอ. สนาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ได้เข้าประจำเป็นฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยู่บริเวณ อาคาร 1 โดยมี น.ต.เรียง ลุมพิกานนท์ เป็นหัวหน้าเภสัชกร น.ต.ทองอยู่ ปานสมุทร เป็นเภสัชกรและนายคลังยา

  ปี พ.ศ.2512 ปรับอัตราเป็นแผนกเภสัชกรรม และขยายอัตราเป็นกองเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. 2519 โดยอาคารทำงานอยู่บริเวณ ชั้น 1 ตึกสลากกินแบ่ง ปี พ.ศ. 2528 ได้ย้ายสถานที่ทำงานมายังบริเวณชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ให้บริการแก่ข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยประกันสังคมและผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้าจนถึงปัจจุบัน..

 

 

 

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]