ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย|ภารกิจ
 
หน่วยงานในความดูแล
 
พันธกิจ|หน้าที่
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
 
ติดต่อ: กองเภสัชกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย
 
การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy
บริการประชาชน
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อมูล/ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร)
 
งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ
 
เวลาเปิดให้บริการ
 
แนวทางการแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ
 
วารสารทางการแพทย์...โอสถติดปีก
 
facebook WingofPharma
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
กระทรวงสาธารณสุข
 
องค์การเภสัชกรรม
 
สภาเภสัชกรรม
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
 
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
   ถาม-ตอบ: ข้อสงสัยเกี่ยวกับการ...ใช้ยา โดยเภสัชกร

 

 
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองเภสัชกรรม    ข้อมูลหน่วยงาน  ประวัติหน่วย|ภารกิจ  
 


  กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เดิมเป็น ฝ่ายเภสัชกรรม หน่วยเสนารักษ์ ทอ. สนาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ได้เข้าประจำเป็นฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยู่บริเวณ อาคาร 1 โดยมี น.ต.เรียง ลุมพิกานนท์ เป็นหัวหน้าเภสัชกร น.ต.ทองอยู่ ปานสมุทร เป็นเภสัชกรและนายคลังยา

  ปี พ.ศ.2512 ปรับอัตราเป็นแผนกเภสัชกรรม และขยายอัตราเป็นกองเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. 2519 โดยอาคารทำงานอยู่บริเวณ ชั้น 1 ตึกสลากกินแบ่ง ปี พ.ศ. 2528 ได้ย้ายสถานที่ทำงานมายังบริเวณชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ ให้บริการแก่ข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยประกันสังคมและผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้าจนถึงปัจจุบัน..

 

 

 

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]