ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย|ภารกิจ
 
หน่วยงานในความดูแล
 
พันธกิจ|หน้าที่
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
 
ติดต่อ: กองเภสัชกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย
 
การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy
บริการประชาชน
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อมูล/ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร)
 
งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ
 
เวลาเปิดให้บริการ
 
แนวทางการแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ
 
วารสารทางการแพทย์...โอสถติดปีก
 
facebook WingofPharma
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
กระทรวงสาธารณสุข
 
องค์การเภสัชกรรม
 
สภาเภสัชกรรม
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
 
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
   ถาม-ตอบ: ข้อสงสัยเกี่ยวกับการ...ใช้ยา โดยเภสัชกร

 

 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองเภสัชกรรม    บริการประชาชน  งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ  
  งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ   
เนื้อหา   
 

ในเวลาราชการ ติดต่อโทร. 02-5347193 ,02-5347645,02-5347706,นอกเวลาราชการ โทร. 02-5347706, 02-5347139..

คำแนะนำ
  • กรุณาตรวจสอบยาหลังจากได้รับยาแล้วทุกครั้ง
  • อ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนใช้ยา
  • เก็บยาไว้ในที่แห้ง ห่างจากความชื้น แสงแดด และให้ไกลมือเด็ก
  • ยาแช่เย็นควรแช่น้ำแข็ง หรือเก็บในตู้เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
  • ไม่ควรใช้ยาที่มีสี กลิ่น รส เปลี่ยนแปลงไป เพราะอาจเป็นยาที่เสื่อมสภาพ
  • หากมีอาการแพ้ยา เช่น แน่นหน้าอก ใจสั่น บวม มีผื่น หรือ อาการผิดปกติอื่น ๆ ให้หยุดยา และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที

มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
  • ในเวลาราชการ โทร. 02-5347193 , 02-5347645, 02-5347706
  • นอกเวลาราชการ โทร. 02-5347706, 02-5347139
 

จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]