ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย|ภารกิจ
 
หน่วยงานในความดูแล
 
พันธกิจ|หน้าที่
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
 
ติดต่อ: กองเภสัชกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย
 
การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy
บริการประชาชน
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อมูล/ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร)
 
งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ
 
เวลาเปิดให้บริการ
 
แนวทางการแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ
 
วารสารทางการแพทย์...โอสถติดปีก
 
facebook WingofPharma
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
กระทรวงสาธารณสุข
 
องค์การเภสัชกรรม
 
สภาเภสัชกรรม
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
 
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
   ถาม-ตอบ: ข้อสงสัยเกี่ยวกับการ...ใช้ยา โดยเภสัชกร

 

 
htmlCode

download file >>>
e-refer and mobile app.pdf 

นำเสนอความก้าวหน้า
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเปิดตัว Application BAH connect

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

  "โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19"
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย 049-2-92670-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองเภสัชกรรม    บริการประชาชน  งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ  
  งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ   
เนื้อหา   
 

ในเวลาราชการ ติดต่อโทร. 02-5347193 ,02-5347645,02-5347706,นอกเวลาราชการ โทร. 02-5347706, 02-5347139..

คำแนะนำ
  • กรุณาตรวจสอบยาหลังจากได้รับยาแล้วทุกครั้ง
  • อ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนใช้ยา
  • เก็บยาไว้ในที่แห้ง ห่างจากความชื้น แสงแดด และให้ไกลมือเด็ก
  • ยาแช่เย็นควรแช่น้ำแข็ง หรือเก็บในตู้เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
  • ไม่ควรใช้ยาที่มีสี กลิ่น รส เปลี่ยนแปลงไป เพราะอาจเป็นยาที่เสื่อมสภาพ
  • หากมีอาการแพ้ยา เช่น แน่นหน้าอก ใจสั่น บวม มีผื่น หรือ อาการผิดปกติอื่น ๆ ให้หยุดยา และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที

มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
  • ในเวลาราชการ โทร. 02-5347193 , 02-5347645, 02-5347706
  • นอกเวลาราชการ โทร. 02-5347706, 02-5347139
 

จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]