ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย|ภารกิจ
 
หน่วยงานในความดูแล
 
พันธกิจ|หน้าที่
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
 
ติดต่อ: กองเภสัชกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย
 
การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy
บริการประชาชน
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อมูล/ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร)
 
งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ
 
เวลาเปิดให้บริการ
 
แนวทางการแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ
 
วารสารทางการแพทย์...โอสถติดปีก
 
facebook WingofPharma
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
กระทรวงสาธารณสุข
 
องค์การเภสัชกรรม
 
สภาเภสัชกรรม
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
 
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
   ถาม-ตอบ: ข้อสงสัยเกี่ยวกับการ...ใช้ยา โดยเภสัชกร

 

 
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองเภสัชกรรม    บริการประชาชน  งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ  
  งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ   
เนื้อหา   
 

ในเวลาราชการ ติดต่อโทร. 02-5347193 ,02-5347645,02-5347706,นอกเวลาราชการ โทร. 02-5347706, 02-5347139..

คำแนะนำ
  • กรุณาตรวจสอบยาหลังจากได้รับยาแล้วทุกครั้ง
  • อ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนใช้ยา
  • เก็บยาไว้ในที่แห้ง ห่างจากความชื้น แสงแดด และให้ไกลมือเด็ก
  • ยาแช่เย็นควรแช่น้ำแข็ง หรือเก็บในตู้เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
  • ไม่ควรใช้ยาที่มีสี กลิ่น รส เปลี่ยนแปลงไป เพราะอาจเป็นยาที่เสื่อมสภาพ
  • หากมีอาการแพ้ยา เช่น แน่นหน้าอก ใจสั่น บวม มีผื่น หรือ อาการผิดปกติอื่น ๆ ให้หยุดยา และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที

มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
  • ในเวลาราชการ โทร. 02-5347193 , 02-5347645, 02-5347706
  • นอกเวลาราชการ โทร. 02-5347706, 02-5347139
 

จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]