กองรังสีกรรม
ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติ
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ติดต่อหน่วยงาน
การศึกษาและฝึกอบรม
วิจัยและวิชาการ
งานพัฒนา..สู่ tumor excellent center
 
รังสีรักษา...ส่วนสำคัญของ tumor excellent center
 
ริเริ่มการประชุม tumor clinic..เพื่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบสหสาขา
 
พัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
 
PACS คือ อะไร
 
การพัฒนาเข้าสู่ระบบ PACS
 
บริการคลินิกนอกเวลาทางรังสีวิทยา
 
คิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์การถ่ายเอกซเรย์หัวเข่าในท่ายืน (Knee standing)
 
การตรวจโดยเครื่อง Nuclear
บริการประชาชน
 
ขั้นตอนการรับการตรวจ
 
บริการคลินิกนอกเวลาทางรังสีวิทยา
ความรู้สู่ประชาชน| รู้จักงานรังสี
 
ผลที่เกิดขึ้นเมื่อถูกรังสี
 
การป้องกันอันตรายจากรังสี
 
ชนิดการให้บริการตรวจรักษาทางรังสี
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี (CT Simulator)
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...

html code 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
.
 เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (5/11/2014)
     หน่วยรังสีรักษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันจันทร์–วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 1600-2000 สอบถามเพิ่มเติมหน่วยรังสีรักษา โทร.02 534 7434-35อ่านต่อ


 แจ้ง!...ย้ายห้องตรวจรังสีรักษา (5/11/2014)
     ห้องตรวจรังสีรักษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จะทำการย้ายห้องตรวจจาก ชั้น 2 อาคารสลากกินแบ่ง(ตึก สลก.8 ชั้น) ไปอาคารรังสีรักษาใหม่(ข้างอาคาร"คุ้มเกล้าฯ") ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.57 เป็นต้นไปอ่านต่อ


ทั้งหมด..