ศูนย์วิทยบริการ
ห้องสมุด
ขอใช้งานห้องประชุม
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   ประชาสัมพันธ์
 
-
 New!!!!รายชื่อ E-book 2019 (26/9/2019)
     นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์ท่านใดมีความประสงค์ดาวน์โหลด E-book ไว้ใช้งาน สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ห้องสมุด ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง โดยมีรายชื่อ E-book ดังนี้  อ่านต่อ.. New!!! ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน Uptodate Advanced ในปี 2562 download เอกสาร Click (26/9/2019)
     ฐานข้อมูล Uptodate จะมีการปรับปรุงเป็น Uptodate Advanced โดยจะมีการเพิ่ม feature ให้ผู้เข้าใช้สะดวกในการค้นหาข้อมูลและเข้าใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยจะเข้าใช้งานได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ม.ค.2562 เป็นต้นไป  อ่านต่อ.. การขอใช้ห้องประชุมปี 2562 (26/9/2019)
     ห้องสมุด ขอแจ้งกำหนดการขอใช้ห้องประชุมในปี 2562 ผู้ใช้สามารถขอใช้ห้องประชุมในปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.61เป็นต้นไป สอบถามโดยตรงได้ที่ห้องสมุด ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง โทร.27853  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..