เกณฑ์การคัดเลือก
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่เข้าร่วมกับ กสพท ปีการศึกษา 2562 และคะแนนสูง-ต่ำและค่าเฉลี่ยปี 2561
รายวิชาสำหรับนิสิตแพทย์
 
รายวิชารวม ปี 4-6
 
รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 6 ปีการศึกษา 2561
 
รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 5 ปีการศึกษา 2561
 
รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2561
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
คู่มือประกอบเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
E-Learning
 
E-learning กองรังสีกรรม
นิสิตแพทย์ปัจจุบัน
 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ทำเนียบศิษย์เก่า
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   ข่าวและกิจกรรม
 
-
 ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 (4/10/2019)
     พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.พร้อมด้วย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และอาจารย์แพทย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62  ...   อ่านต่อ..


 โครงการอบรมความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา สำหรับอาจารย์แพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (26/9/2019)
     ภาพบรรยากาศโครงการอบรมความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา สำหรับอาจารย์แพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้แก่อาจารย์แพทย์ใหม่ เมื่อ 30 - 31 ก.ค. และ 1 ส.ค.62 ณ ลำพวา อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ...    อ่านต่อ..


 NEW!!!กำหนดการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (26/9/2019)
     กำหนดการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ขั้นตอนที่ 1, ขั้นตอนที่ 2, ขั้นตอนที่ 3 และการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ประจำปี 2562 - 2563 (ปีการศึกษา 2562)  อ่านต่อ..


 โครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ (26/9/2019)
     ภาพบรรยากาศโครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย.62 ณ รร.เอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..