เกณฑ์การคัดเลือก
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่เข้าร่วมกับ กสพท ปีการศึกษา 2562 และคะแนนสูง-ต่ำและค่าเฉลี่ยปี 2561
รายวิชาสำหรับนิสิตแพทย์
 
รายวิชารวม ปี 4-6
 
รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 6 ปีการศึกษา 2561
 
รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 5 ปีการศึกษา 2561
 
รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2561
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
คู่มือประกอบเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
E-Learning
 
E-learning กองรังสีกรรม
นิสิตแพทย์ปัจจุบัน
 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ทำเนียบศิษย์เก่า
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   ข่าวและกิจกรรม
 
-
 ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมโอวาทนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 27 (26/6/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานปัจฉิมโอวาทนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ  ...  อ่านต่อ..


 พิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 (9/6/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานในพิธีและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี ...   อ่านต่อ..


 พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 (13/4/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 วันที่ 6 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานในพิธีและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี...    อ่านต่อ..


 บรรยากาศ เรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ (13/4/2020)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการบรรยายเรื่อง การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 7-8 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้า" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  ....  อ่านต่อ..


 ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 (4/10/2019)
     พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.พร้อมด้วย พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และอาจารย์แพทย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62  ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..