หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
Download เอกสารต่าง ๆ
Basic Science
 
กำหนดการอบรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(Basic Science) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
กิจกรรมของแพทย์ประจำบ้าน
คณะอนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ติดต่อสอบถาม
ทำเนียบแพทย์ต่อยอด
ทำเนียบรุ่นแพทย์ประจำบ้าน
Link ที่เกี่ยวข้อง
 
เข้าสู่เว็บไซต์กองอายุรกรรม
 
เข้าสู่เว็บไซต์กองศัลยกรรม
 
เข้าสู่เว็บไซต์กองสูตินรีกรรม
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   ข่าวและกิจกรรม
 
-
 บรรยากาศโครงการปฐมนิเทศและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 (27/9/2019)
     บรรยากาศโครงการปฐมนิเทศและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ รร.เอเชียพัทยา จ.ชลบุรี ,บน.6 และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 - 28 มิ.ย.62  ...   อ่านต่อ..


 พิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2562 (27/9/2019)
     พิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เป็นประธานในพิธี ...   อ่านต่อ..


 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (27/9/2019)
     คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 และพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561 โดยมี จก.พอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"   ...   อ่านต่อ..


 ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 (27/9/2019)
     คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ.62 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี โดยมี น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้าร่วมงาน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์และมีการ Feedback ในด้านการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..