งานประชุมวิชาการ
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
   งานประชุมวิชาการ
-
 Update clinical practice guideline in Allergic Rhinitis (21/8/2020)
     คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการหัวข้อ Update clinical practice guideline in Allergic Rhinitis เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ CPC : ถังแก๊ส มรณะ (21/8/2020)
     คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม จัดประชุมวิชาการ CPC : ถังแก๊สมรณะ บรรยายโดย น.ท.รหัท จารยะพันธุ์ ,น.ต.หญิง เพ็ชชรี พลมณี ,ร.อ.วุฒิพันธุ์ นภาพงษ์ ,พญ.ผาณิตา ปานนาค และ พญ.ชุติมณฑน์ ไวยหงษ์ เมื่อวันที่ 13 ส.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...  อ่านต่อ..


 บรรยายเรื่อง 'Respiratory failure in the COVID-19 era' (3/8/2020)
     คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายเรื่อง "Respiratory failure in the COVID-19 era" เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 ภาพการบรรยายวิชาการ... ชัก-ไม่ธรรมดา (21/2/2020)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายวิชาการ "ชัก-ไม่ธรรมดา" บรรยายโดย: นพ.ธีรเวชช์ แพทยานันท์, พญ.อรกมล ศิริมาศ, พญ.กันตา เหรียญเสาวภาคย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ...   อ่านต่อ..


 การประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment EP.2: My heart can't go on (31/1/2020)
     ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment EP.2: My heart can't go on โดย น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล, น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ, ร.อ.หญิง ณีรานุช จอกแก้ว, ร.อ.หญิง มนสวี อินทรพินทุวัฒน์, ร.อ.คมกริช รัตนจักรี, ร.อ.หญิง ธนนจิต วงศ์สีนิล, พญ.นันท์วดี พรหมบังเกิด และนพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ...   อ่านต่อ..


 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment EP.1 : Mystery of the unconscious (31/1/2020)
     ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment EP.1 : Mystery of the unconscious โดย น.อ.หญิง สัญสณีย์ พงษ์ภักดี, น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ และนพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ...   อ่านต่อ..


 การบรรยายวิชาการ เรื่อง Emerging substance abuse : สารเสพติดใหม่ (24/12/2019)
     ภาพบรรยากาศ การบรรยายวิชาการ เรื่อง Emerging substance abuse : สารเสพติดใหม่ โดย น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  อ่านต่อ..


 การบรรยายวิชาการ CPC (13/12/2019)
     กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการบรรยายวิชาการ CPC เรื่อง "Fatal Seizure" โดย ร.อ.หญิง สิริกัญญา หล่อวัฒนพงษา, น.พ. ปิยวัฒน์​ เลิศพิบูลชัย​ และน.พ. คริส ฟูจิตนิรันดร์ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ...   อ่านต่อ..


 ภาพการบรรยายการประชุมวิชาการกลางปี 2562 (15/11/2019)
     คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการกลางปี เรื่อง ฆาตกรใกล้ตัว ชื่อ “โรคซึมเศร้า” โดย น.อ.หญิง บุษกร ภมร เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" ...   อ่านต่อ..


 ประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบกับเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด (18/10/2019)
     การประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบกับเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย น.ต.หญิง ภาณินี ดวงฉ่ำ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ...   อ่านต่อ..


ทั้งหมด..