งานประชุมวิชาการ
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
   งานประชุมวิชาการ
-
 ภาพการบรรยายการประชุมวิชาการกลางปี 2562 (15/11/2019)  
     คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการกลางปี เรื่อง ฆาตกรใกล้ตัว ชื่อ “โรคซึมเศร้า” โดย น.อ.หญิง บุษกร ภมร เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" ...   อ่านต่อ..


 ประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบกับเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด (18/10/2019)
     การประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบกับเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย น.ต.หญิง ภาณินี ดวงฉ่ำ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ ...   อ่านต่อ..


 ประชุมวิชาการ Geriatric Emergency Medicine (18/10/2019)
     การประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง Geriatric Emergency Medicine โดย ผศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร คุ้มเกศ ...   อ่านต่อ..


 บรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน CPC เรื่อง Endemic deadly viral disease (30/9/2019)  
     บรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน CPC เรื่อง "Endemic deadly viral disease"คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ จัดการประชุมวิชาการ CPC เรื่อง "Endemic deadly viral disease" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย.62 โดยมีคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ให้ความสนใจเข้าร่วมอภิปรายกันเป็นจำนวนมาก  อ่านต่อ..


 ประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง Bionic man bionic ear (30/9/2019)
     คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Bionic Man Bionic Ear การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้คนไข้หูหนวก" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ เมื่อ 8 ส.ค.62  อ่านต่อ..


 บรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน CPC เรื่อง จุลินทรีย์ ขยี้คน (30/9/2019)  
     คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ จัดการประชุมวิชาการ CPC เรื่อง "จุลินทรีย์ ขยี้คน" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค.62 โดยมีคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  อ่านต่อ..


 บรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference เรื่อง นาคิน (30/9/2019)  
     ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference  เรื่อง นาคิน โดย น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ ร.อ.วรากร จ่าแสนชื่น นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์ และนพ.รัตนะ ชิมะบุตร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ  อ่านต่อ..


ทั้งหมด..