ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 27/07/2562
 
โปสเตอร์บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย ภาษาไทย-อังกฤษ
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...

html code 
 
 • ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 •  

  อาคารคุ้มเกศ จัดสร้างโดยกองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารคุ้มเกล้าฯ เป็นอาคารคอนกรึตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น และมีชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๖,๙๐๐ ตารางเมตร เป็นอาคารที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการโดยให้บริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมระบบบริการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สำหรับผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทั้งข้าราชการกองทัพอากาศ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

       อีกทั้งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

    หนังสือประวัติอาคารคุ้มเกศ 

   

  พระบรมราโชวาท

  สารบัญ

  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  สารจากผู้บังคับบัญชา

  บทสัมภาษณ์พิเศษ

  ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  ภาพรวมอาคารคุ้มเกศ

  ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก
  อายุรกรรมทั่วไป

  ห้องตรวจข้าราชการในเครื่องแบบ

  ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
  กองเภสัชกรรม

  ห้องเวชระเบียน
  แผนกทะเบียนเวชสถิติ

  ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ

  ศูนย์โรคไต

  ศูนย์ส่องกล้อง
  ระบบทางเดินอาหาร

  กองทันตกรรม

  กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  ตรวจพิเศษสูตินรีกรรม

  หน่วยตรวจพิเศษอายุรกรรม

  คลังยาพิเศษกองเภสัชกรรม

  ศูนย์สารสนเทศ อาคารคุ้มเกศ

  การให้บริการอื่น ๆ
  และปกิณกะเกี่ยวกับอาคาร

  คณะกรรมการดำเนินงาน

  กองทุนอาคารคุ้มเกศ

  บทบรรณาธิการ

   แนะนำ...ดาวน์โหลดไฟล์ก่อนเปิดอ่านจะเห็นภาพที่คมชัดค่ะ


  <<- BACK
     รายการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
  เครือข่ายกาญจนาภิเษก
  คลังปัญญาไทย
  มูลนิธิชัยพัฒนา
    จำนวน  3  เรื่อง   [ 1 ]
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง