ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อัพเดท 15-01-2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)  
 
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


 ประกวดราคาซื้อ สำลีรองเฝือก จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาจ้าง พิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 28 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและ กล่องเสียงแบบเคลื่อนที่ พร้อมชุดบันทึกภาพ จำนวน 2 ชุด
 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตและ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 12 เครื่อง
 ประกวดราคาซื้อ สารหนืดผ่าตัดตา (1.4% SODIUM HYALURONATE,0.85 ML.) จำนวน 500 หลอด
 ประกวดราคาซื้อ ท่อถ่างขยายผิวหนัง จำนวน 7 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาซื้อ E.K.G. ELECTRODE STEP-CHECK จำนวน 110,000 ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยาย หลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA GUIDE WIRE 0.014) จำนวน 700 เส้น
 ประกวดราคาซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือด โคโรนารี่ด้วยบอลลูน แบบ NON-COMPLIANCE หรือ LOW-COMPLIANCE จำนวน 250 เส้น
ประกวดราคาซื้อ ผ้าปูนพลาสเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เฝือกไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (MASK SURGICAL DISPOSABLE) (50S) จำนวน 18,000 PACK
ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ วัสดุ COPOLYMER จำนวน 400 กล่อง
ประกวดราคาซื้อ OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE SIZE 10 x 20 CM. จำนวน 100 กล่อง(ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (ECHOCARDIOGRAPHY MOBILE) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาเช่า เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ จำนวน 15 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ สายระบายของเสียออกจากร่างกาย (PIGTAIL DRAINAGE CATHETER) จำนวน 3 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ เลนส์ใส แบบมองระยะเดียว จำนวน 400 EA
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 37 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ มีสารสีเหลือง วัสดุ HYDROPHOBIC ACRYLIC 1-PIECE แบบบรรจุพร้อมใช้ จำนวน 150 กล่อง (ครั้งที่ 2)
-


10/04/2561
 3/04/2561
 2/04/2561

 2/04/2561

21/03/2561

19/03/2561
 8/03/2561 
 8/03/2561 
 2/03/2561

 2/03/2561

 28/02/2561
 28/02/2561
 27/02/2561

 26/02/2561
 20/02/2561

 20/02/2561

 19/02/2561

 19/02/2561
 16/02/2561

 16/02/2561
 13/02/2561
  7/02/2561
  7/02/2561
  5/02/2561


จำนวนทั้งหมด   2 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]