ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อัพเดท 02/05/2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ปีงบประมาณ 2561  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


 ประกวดราคาซื้อ OXYGENATOR จำนวน 200 ชุด
 ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเอนไซม์ ล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 240 GALLON
 ประกวดราคาซื้อ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ แผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด (CASSETTE BLOOD GAS)(25S) จำนวน 200 กล่อง
 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด (CUTTING BALLOON CATHETER) จำนวน 50 ชิ้น (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาจ้าง ตัดชุดผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 18 เครื่อง
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำครอบฟันติดแน่น จำนวน 39 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนทางการแพทย์ บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน ขนาด 0.7 ลบ.ม. จำนวน 6,500 ท่อ
 ประกวดราคาซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยา ขนาด 7.5x6.5 ซม. จำนวน 12,000,000 ดวง
 ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ ชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 400 ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด (CUTTING BALLOON CATHETER) จำนวน 50 ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อ สำลีรองเฝือก จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาจ้าง พิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 28 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและ กล่องเสียงแบบเคลื่อนที่ พร้อมชุดบันทึกภาพ จำนวน 2 ชุด
 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตและ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 12 เครื่อง
 ประกวดราคาซื้อ สารหนืดผ่าตัดตา (1.4% SODIUM HYALURONATE,0.85 ML.) จำนวน 500 หลอด
 ประกวดราคาซื้อ ท่อถ่างขยายผิวหนัง จำนวน 7 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาซื้อ E.K.G. ELECTRODE STEP-CHECK จำนวน 110,000 ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยาย หลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA GUIDE WIRE 0.014) จำนวน 700 เส้น
 ประกวดราคาซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือด โคโรนารี่ด้วยบอลลูน แบบ NON-COMPLIANCE หรือ LOW-COMPLIANCE จำนวน 250 เส้น
ประกวดราคาซื้อ ผ้าปูนพลาสเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เฝือกไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (MASK SURGICAL DISPOSABLE) (50S) จำนวน 18,000 PACK
ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ วัสดุ COPOLYMER จำนวน 400 กล่อง
ประกวดราคาซื้อ OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE SIZE 10 x 20 CM. จำนวน 100 กล่อง(ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (ECHOCARDIOGRAPHY MOBILE) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาเช่า เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ จำนวน 15 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
 ประกวดราคาซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ สายระบายของเสียออกจากร่างกาย (PIGTAIL DRAINAGE CATHETER) จำนวน 3 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ เลนส์ใส แบบมองระยะเดียว จำนวน 400 EA
 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 37 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ มีสารสีเหลือง วัสดุ HYDROPHOBIC ACRYLIC 1-PIECE แบบบรรจุพร้อมใช้ จำนวน 150 กล่อง (ครั้งที่ 2)
-


15/06/2561
15/06/2561
15/06/2561
14/06/2561

11/06/2561

 5/06/2561
 5/06/2561

31/05/2561
17/05/2561

15/05/2561
 8/05/2561

 7/05/2561

10/04/2561
 3/04/2561
 2/04/2561

 2/04/2561
21/03/2561
19/03/2561
 8/03/2561 
 8/03/2561 
 2/03/2561

 2/03/2561

 28/02/2561
 28/02/2561
 27/02/2561

 26/02/2561
 20/02/2561

 20/02/2561

 19/02/2561

 19/02/2561
 16/02/2561

 16/02/2561
 13/02/2561
  7/02/2561
  7/02/2561
  5/02/2561

 

จำนวนทั้งหมด   2 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]