ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อัพเดท 02/05/2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ปีงบประมาณ 2561  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


 ประกวดราคาซื้อ ตัวเย็บและตัดต่อลำไส้ แบบปรับหัวได้ทุกขนาด จำนวน 150 ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้ออบก๊าซและไอน้ำชนิดเรียบ 70 กรัม จำนวน 9 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ตัวเจาะหน้าท้องแบบมีใบมีด จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ตัวหนีบเส้นเลือด ขนาด 5 มม. จำนวน 100 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน 25 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 90 เส้น
ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน 30 เส้น
ประกวดราคาซื้อ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก ส่วนรองรับน้ำหนักสามารถเคลื่อนไหวได้ (TOTAL KNEE MOBILE BEARING) แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด แบบที่ 1 จำนวน 29 ชุด
 ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ที่ใช้ในช่องอก จำนวน 20 เส้น
 ประกวดราคาซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือด โคโรนารี่ด้วยบอลลูน จำนวน 400 เส้น
 ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ระบายน้ำในช่องสมอง ชนิดปรับตั้งค่าได้แบบมีอุปกรณ์ ชะลอการไหลของ CSF จำนวน 15 ชุด
-


20/08/2561
17/08/2561
15/08/2561
15/08/2561
15/08/2561
14/08/2561
14/08/2561

10/08/2561

3/08/2561

 3/08/2561
 3/08/2561

 
 

จำนวนทั้งหมด   3 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]