ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหารงานโรงพยาบาล
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อัพเดท 02/05/2561
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
ขั้นตอนการรับยา(ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ) ข้าราชการ/ผู้ป่วยทั่วไป
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ในการตรวจ MRI
 
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 
การฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
แผ่นพับคลินิกฝังเข็ม
 
แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ

(ประกาศร่าง) ประกวดราคาจ้างตรวจภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 229 รายการ
(ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทผักสด จำนวน 90 รายการ
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 504,000 กก.
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส HIVHCVHBV โดยวิธี Nucleic acid Amplification testing (NAT) จำนวน 18,500 หลอดทดสอบ
(ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 90 เส้น
(ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน 30 เส้น
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ APHERESIS ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว จำนวน 2,000 SET
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค จำนวน 4 รายการ
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาชนิด และปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด ชนิดอัตโนมัติ (HbA1C) จำนวน 62,000 TEST
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ ชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 400 ชิ้น (ครั้งที่ 2)
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ ชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 400 ชิ้น
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 37 รายการ
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อ ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ที่สามารถใช้กับเครื่องควบคุม การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ INFUSOMAT SPACELINE จำนวน 25,000 SET
 (ประกาศร่าง) ประกวดราคาซื้อ กลุ่มอาหารประเภทผักสด จำนวน 109 รายการ 
-

10/08/2561
 6/08/2561
 2/08/2561
 1/08/2561

20/07/2561

20/07/2561

  6/07/2561

  5/07/2561
  3/07/2561
  2/07/2561

 20/06/2561
 19/04/2561

  2/03/2561

 19/01/2561
 29/11/2560

  3/11/2560

 13/


จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]