ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th


อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3
facebook: ธนาคารเลือด 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
(ไม่หยุดพักกลางวัน ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.)

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ: 0 2534 7838

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล    ประกาศยกเลิก / ประกาศเปลี่ยนแปลง  ประกาศยกเลิก/ประกาศเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2562  
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดเอกซเรย์ สำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ หลอด
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน ๓ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน ๓ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อมีดเจาะกระจกตาปลายแหลมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (OPHTHALMIC DISPOSABLE KNIFE) จำนวน ๔ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Gastrostomy Replacement Tube จำนวน ๔ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound ๔D) จำนวน ๑ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Lactose Free Hypoallergenic Oral Nutrition for Infant, Extensive Hydrolyzed Protein Formula ๔๐๐ g จำนวน ๕,๐๐๐ CAN
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อขดลวดหุ้มกราฟท์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่แบบยูนิบอดี้ (UNIBODY BIFURCATED ENDOGRAFT SYSTEM) จำนวน ๕ ชุด
 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุด DRAPE ปราศจากเชื้อทำจากวัสดุสังเคราะห์ใช้สำหรับปกคลุม บริเวณที่ทำการผ่าตัดตา
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อOXIDIZED REGENERATED CELLULOSE SIZE ๑๐ X ๒๐ CM. จำนวน ๑๐๐ กล่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดเอกซเรย์ สำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ หลอด
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้ง จำนวน ๕ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน ใช้ร่วมกับขดลวด ขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว (BALLOON DILATATION CATHETER SYSTEM ๐.๐๓๕) จำนวน ๑๐๐ ชิ้น
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา acetylcysteine ๖๐๐ mg effervescent tablet, ๑ tablet จำนวน ๔๗,๒๕๐ TAB
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา octocog alfa ๕๐๐ iu powder for solution for infusion, ๑ vial จำนวน ๘๐๐ VIAL
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา atorvastatin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๗๓๐,๐๐๐ TAB
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา dutasteride ๕๐๐ mcg capsule, soft, ๑ capsule จำนวน ๒๐๔,๐๐๐ CAP
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อPropylene glycol ๔๐% v-v (๑๒๐ ML.) จำนวน ๑๕,๐๐๐ ขวด
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection-infusion, ๑ vial จำนวน ๕๐,๖๐๐ VIAL
 ยกเลิกประกาศ ยา diacerein ๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule จำนวน ๔๖๒,๐๐๐ CAP
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อTriamcinolone acetonide จำนวน ๒ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำและซ่อมฟันเทียมชนิดถอดได้ จำนวน ๔๒ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Three Chamber Bag Parenteral Nutrition ๑๕๐๐ ml จำนวน ๒ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Dialyzer, high Flux for Aquarius จำนวน ๕๐๐ EACH
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจ และวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่ RAPID TEST FOR INFLUENZA A-B จำนวน ๘,๐๐๐ TEST
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Dialyzer จำนวน ๒ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจ (INTRA AORTIC BALLOON CATHETER) จำนวน ๘๕ เส้น
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา TERIPARATIDE(rDNA) ๒๕๐ MCG-ML INJECTION (๒.๔ ML) จำนวน ๙๐๐ SYRINGE
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อท่อถ่างขยายผิวหนัง (DILATOR FOR VESSEL) จำนวน ๗ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสายระบายของเสียออกจากร่างกาย (PIGTAIL DRAINAGE CATHETER) จำนวน ๓ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๕,๐๐๐ รีม
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วน อก-เอว จำนวน ๕ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ จำนวน ๖๐,๐๐๐ TEST

 
 3/09/2562
28/08/2562

28/08/2562

19/08/2562

 2/08/2562
 1/08/2562
22/07/2562

 8/07/2562

 5/07/2562

27/06/2562
13/06/2562
13/06/2562
 5/06/2562

17/05/2562
 2/05/2562

 1/05/2562
 1/05/2562
29/04/2562
23/04/2562

26/03/2562
 7/03/2562
 7/03/2562
 5/02/2562
12/02/2562
 4/02/2562

 4/02/2562
25/01/2562
19/12/2561

19/12/2561
17/12/2561

11/12/2561
11/12/1561

15/11/2561
10/10/2561
 9/10/2561

-