ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 05/04/2562
 
โปสเตอร์บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วย ภาษาไทย-อังกฤษ
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
 
 
 

จำนวนทั้งหมด   4 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


 ประกวดราคาซื้อตลับรองน้ำพร้อมหัวตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน ๒ รายการ
 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติล่างขวาและห้องบนขวา จำนวน ๒ รายการ
 ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๕ รายการ
 ประกวดราคาซื้อ NON-ABSORBABLE MONOFILAMENT SURGICAL SUTURE จำนวน 7 รายการ
 ประกวดราคาซื้อ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกส่วนรองรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (FIXED BEARING CEMENTED TOTAL KNEE PROSTHESIS) แบบที่ 2 จำนวน 45 ชุด
 ประกวดราคาซื้อคีมหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะชนิดถาวร จำนวน ๑๘ รายการ
 ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือด (Electrosurgical Apparatus) จำนวน ๑ เครื่อง
 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน ใช้ร่วมกับขดลวด ขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว (BALLOON DILATATION CATHETER SYSTEM ๐.๐๓๕) จำนวน ๑๐๐ ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อยา solifenacin succinate ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๘๓,๑๐๐ TAB
 ประกวดราคาซื้อยา dutasteride ๕๐๐ mcg capsule, soft, ๑ capsule จำนวน ๒๐๔,๐๐๐ CAP
 ประกวดราคาซื้อChlorhexidine gluconate จำนวน ๖ รายการ
 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำในช่องสมอง ชนิดปรับแรงดันได้แบบมีอุปกรณ์ชะลอการไหลของ CSF จำนวน ๑๕ ชุด
 ประกวดราคาซื้อDengue Ab (IgG-IgM), ๒๕ TESTS ต่อกล่อง จำนวน ๑๕๐ กล่อง
 ประกวดราคาซื้อDengue Early Rapid (NS๑ Ag) (๒๕ TESTS ต่อกล่อง) จำนวน ๑๗๐ กล่อง
 ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกส่วนรองรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (FIXED BEARING CEMENTED TOTAL KNEE PROSTHESIS) แบบที่ ๑ จำนวน ๔๐ ชุด
 ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกส่วนรองรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (FIXED BEARING CEMENTED TOTAL KNEE PROSTHESIS) แบบที่ ๓ จำนวน ๒๐ ชุด
 ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมแบบโลหะชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด - เปิด จำนวน ๒ รายการ
 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (CORONARY BALLOON CATHETER) จำนวน ๓๐๐ เส้น
 ประกวดราคาซื้อยา octocog alfa ๕๐๐ iu powder and solvent for solution for injection, ๑ vial จำนวน ๘๐๐ VIAL
 ประกวดราคาซื้อยา piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection infusion, ๑ vial จำนวน ๕๐,๖๐๐ VIAL
 ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน ๑๕๐ เส้น
 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายแบบขยายเอง ด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (SELF Expandible cover stent graft) จำนวน ๑๕ ชิ้น
 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน ๓ รายการ
 ประกวดราคาซื้อถุงซิป จำนวน ๑๗ รายการ
 ประกวดราคาซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ ๕๔ แกรม จำนวน ๔ รายการ
 ประกวดราคาซื้อชุด DRAPE ปราศจากเชื้อทำจากวัสดุสังเคราะห์ ใช้สำหรับปกคลุมบริเวณที่ทำผ่าตัดสูติกรรม แบบมีถุงรองรับน้ำ จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือด ภายในกะโหลกศีรษะ HYBRID (INTRACRANIAL STENT) จำนวน ๑๐ ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อชุด DRAPE ปราศจากเชื้อทำจากวัสดุสังเคราะห์ใช้สำหรับปกคลุม บริเวณที่ทำการผ่าตัดตา จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด
 ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโพลิเมอร์สลายตัว จำนวน ๓๐ ชิ้น 
-


22/07/2562
15/07/2562

15/07/2562
12/07/2562
12/07/2562

12/07/2562
 4/07/2562

 4/07/2562

 2/07/2562
28/06/2562
27/06/2562
27/06/2562

26/06/2562
26/06/2562
25/06/2562

25/06/2562

25/06/2562
25/06/2562

25/06/2562

25/06/2562

20/06/2562

17/06/2562

14/06/2562

14/06/2562
12/06/2562
12/06/2562

 4/06/2562

 4/06/2562

 4/06/2562

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]