ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 2561
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
 
ค่าใช้จ่าย X-ray Digital เพื่อการจัดฟัน
 
อัตราค่าบริการห้องตรวจสูตินรีกรรม|ค่าคลอด
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
อัตราค่าห้อง ประเภทต่างๆ
 
แผ่นพับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ Update 21/01/2562
 
แนะนำ "ศูนย์โรคภูมิแพ้ "
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Jasmine-Rose
 
แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน ,วันเกิด และบังสุกุล
 
แผ่นพับการรับบริการห้องตรวจโรคข้าราชการ บก.ทอ.
 
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก Thai/English
 
หน่วยสุขศึกษา: เอกสารแผ่นพับ
 
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
 
 

จำนวนทั้งหมด   3 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


 ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง จำนวน ๒ รายการ
 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดในสมอง จำนวน ๒๐ ชุด
 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Knee Support with Spiral จำนวน ๔ รายการ
 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Lumbosacral Support จำนวน ๕ รายการ
 ประกวดราคาซื้อยา manidipine hydrochloride ๒๐ mg tablet, ๑ tablet จํานวน ๑,๓๖๐,๐๐๐ TAB
 ประกวดราคาซื้อABSORBABLE GELATIN HEMOSTATS จำนวน ๒ รายการ
 ประกวดราคาซื้อผ้าซับโลหิตปราศจากเชื้อ ขนาด ๑๘ x ๑๘ X-RAY LOOP แบบซัก (๕ ชิ้น-ห่อ) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ห่อ
 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Knee Support จำนวน ๔ รายการ
 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดชนิดกางเอง (PERIPHERAL SELF EXPANDING STENT SYSTEM) จำนวน ๔๐ ชิ้น
 ประกวดราคาซื้อยา pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule จำนวน ๓๗๙,๐๐๘ CAP
 ประกวดราคาซื้อยา benserazide ๕๐ mg + levodopa ๒๐๐ mg tablet, ๑ tablet จำนวน ๓๙๐,๐๐๐ TAB
 ประกวดราคาซื้อยา celecoxib ๒๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ CAP
 ประกวดราคาซื้อยา clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๔๒๙,๐๐๐ TAB
 ประกวดราคาซื้อยา manidipine hydrochloride ๑๐ mg tablet, ๑ tablet จำนวน ๒๓,๘๐๐ BOX(๑๐๐ TAB)
 ประกวดราคาซื้อยา nebivolol ๕ mg tablet, ๑ tablet จำนวน ๗,๘๐๐ BOX(๒๘ TAB)
 ประกวดราคาจ้างซ่อมชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร และทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ พร้อมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น TJF-Q๑๘๐ V SN.๒๖๑๙๔๓๑ จำนวน ๑ ชุด
 ประกวดราคาซื้อSYNTHETIC ABSORBABLE MULTIFILAMENT ANTIBACTERIAL SUTURE จำนวน ๕ รายการ
 ประกวดราคาซื้อขดลวดหุ้มกราฟท์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายชนิดผ้าหุ้ม (PROXIMAL ENDOGRAFT SYSTEM) จำนวน ๑๐ ชุด
 ประกวดราคาซื้อPotassium monopersulfate,Sodium chloride จำนวน ๒ รายการ
 ประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์ฉลากยา จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ดวง
ประกวดราคาซื้อยา tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๑๑๑,๙๐๐ TAB
ประกวดราคาซื้อยา glucosamine sulfate ๑.๕ g ๓.๙๕ g powder for oral solution, ๓.๙๕ g sachet จำนวน ๑๓๔,๒๘๐ SACHET


21/05/2562
17/05/2562
17/05/2562
17/05/2562
16/05/2562
14/05/2562
14/05/2562

14/05/2562
14/05/2562

14/05/2562
13/05/2562

13/05/2562
13/05/2562
13/05/2562

13/05/2562
13/05/2562

13/05/2562

13/05/2562

 8/05/2562
 8/05/2562
 3/05/2562

 3/05/2562

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]