ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล    ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 page 1  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


ประกวดราคาซื้อ ยา epoetin alfa 4000 iu0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr จำนวน 12,130 SYRINGE
ประกวดราคาซื้อ วัสดุดามกระดูกใบหน้าขากรรไกรและกะโหลกศีรษะ (MINI PLATES MINI SCREWS) จำนวน 26 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Acetate Ringers Solution จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ วัสดุดามกระดูกใบหน้าขากรรไกรและกะโหลกศีรษะ (MINI PLATES MINI SCREWS) จำนวน 26 รายการ
ประกวดราคาซื้อ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจ (INTRA AORTIC BALLOON CATHETER) จำนวน 85 เส้น (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ ท่อถ่างขยายผิวหนัง (DILATOR FOR VESSEL) จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ 5% DEXTROSE IN NSS INFUSION จำนวน 7 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ D-5-W INFUSION จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ NSS 0.9% INFUSION จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาซื้อ สายระบายของเสียออกจากร่างกาย (PIGTAIL DRAINAGE CATHETER) จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Water for Injection จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ STERILE WATER FOR IRRIGATION 1000 ML จำนวน 30,000 BOTTLE
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ NSS IRRIGATE 0.9% SOLUTION จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ สารน้ำสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 4 รายการ
ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส HIVHCVHBV โดยวิธี Nucleic acid Amplification testing (NAT) จำนวน 18,500 หลอดทดสอบ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ AMINO ACID 10% INJECTION FOR INFANT จำนวน 2,000 BOTTLE
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Hydroxyethyl Starch (1300.4) 6% Infusion 500 ml จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ EXTENSION TUBE จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อยา aflibercept 40 mg1 ml solution for injection, 278 mcl vial จำนวน 300 BOX(1 VIAL)
ประกวดราคาซื้อ CASSETTE บรรจุแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 650 ตลับ
ประกวดราคาซื้อ หลอดให้สารละลายทางหลอดเลือดชนิดมีเข็มนำ จำนวน 5 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง (CENTRAL MONITOR WITH INVASIVE BEDSIDE MONITOR) จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบโค้งงอได้ชนิดมีอุปกรณ์รับภาพที่ปลายกล้องพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แก้ไขสายตาเอียง จำนวน 30 EA
ประกวดราคาซื้อ แถบวัดระดับน้ำตาลในเลือด (1 PACK = 50 EA) จำนวน 9,000 PACK
ประกวดราคาซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 37 รายการ
ประกวดราคาซื้อ SOLUTION SET FOR PUMP จำนวน 30,000 SET
ประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เทปบ่งชี้ทางเคมีภายนอกหีบ - ห่อ (AUTOCLAVE TAPE) ขนาด 34 X 60 หลา จำนวน 4,000 ม้วน
ประกวดราคาซื้อ แผ่นใสปิดแผลกันน้ำ ชนิดมีแผ่นซึมซับ (TRANSPARENT DRESSING WITH PAD) จำนวน 4 รายการ
ประกวดราคาซื้อ แผ่นใสปิดแผลกันน้ำเข้า ชนิดมีเจล ผสม 2% Chlorhexidine จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ปลาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 5 รายการ
ประกวดราคาซื้อ แผ่นใสปิดแผลกันน้ำ (TRANSPARENT DRESSING) จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็ง จำนวน 3,000 ชุด
ประกวดราคาซื้อ ถุงพลาสติก จำนวน 6 รายการ
ประกวดราคาซื้อ โลหะดามกระดูกชนิดในรูมีเกลียวล็อคพร้อมสกรูยึดกระดูกชนิดหัวมีเกลียวล็อค ทำจากโลหะปลอดสนิม จำนวน 38 รายการ
ประกวดราคาซื้อ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงพร้อมสกรูยึดแบบมีหัวล็อคและโลหะดามกระดูก พร้อมสกรูยึดทำจากโลหะปลอดสนิมและไทเทเนียม จำนวน 44 รายการ
ประกวดราคาซื้อ อาหารสำเร็จรูปทางการแพทย์ประเภทผงโปรตีนสกัดเพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายให้อาหารโดยใช้ทดแทนไข่ขาว จำนวน 1,000 กก.
ประกวดราคาซื้อ พัสดุสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ
ประกวดราคาซื้อ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจ (INTRA AORTIC BALLOON CATHETER) จำนวน 85 เส้น
ประกวดราคาซื้อ E.K.G. ELECTRODE STAP-CHECK จำนวน 140,000 EA
ประกวดราคาซื้อ ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 7 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ท่อถ่างขยายผิวหนัง (DILATOR FOR VESSEL) จำนวน 7 รายการ
ประกวดราคาซื้อ สายระบายของเสียออกจากร่างกาย (PIGTAIL DRAINAGE CATHETER) จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนทางการแพทย์ บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน ขนาด 0.7 ลบ.ม. จำนวน 6,500 ท่อ
ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจระดับยา จำนวน 17 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้มองใกล้-ไกล พร้อมทั้งแก้ไขค่าสายตาเอียง จำนวน 30 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบมองใกล้-ไกล จำนวน 50 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG FILM COATED TABLET จำนวน 10,000 BOX(30 TAB)
ประกวดราคาซื้อยา TERIPARATIDE(rDNA) 250 MCGML INJECTION (2.4 ML) จำนวน 900 SYRINGE
ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ มีสารสีเหลือง วัสดุ HYDROPHOBIC ACRYLIC 1-PIECE แบบบรรจุพร้อมใช้ จำนวน 150 กล่อง
ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ วัสดุ COPOLYMER จำนวน 250 กล่อง
ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ เลนส์สีเหลือง แบบมองระยะเดียว จำนวน 300 EA
ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ เลนส์ใส แบบมองระยะเดียว จำนวน 600 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม
ประกวดราคาซื้อ กระดาษสติกเกอร์ ชนิดไม่ต่อเนื่อง ขนาดกว้าง 19 ซม. ยาว 25 ซม. (ใน 1 แผ่นมีสติกเกอร์ 30 ดวง) จำนวน 240,000 แผ่น
ประกวดราคาซื้อ หมึก RIBBON จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ยา LANSOPRAZOLE 30 MG TABLET จำนวน 16,800 BOX(28 TAB)
ประกวดราคาซื้อ ยา LIRAGLUTIDE 6 MGML INJECTION (3 ML) จำนวน 2,800 BOX(2 PENFILL) -


21/12/2561

20/12/2561

20/12/2561
20/12/2561

19/12/2561

19/12/2561
11/12/2561
11/12/2561
11/12/2561
11/12/2561
11/12/2561

7/12/2561
7/12/2561
6/12/2561
27/11/2561
26/11/2561

26/11/2561
26/11/2561
21/11/2561
19/11/2561
16/11/2561
15/11/2561
13/11/2561

13/11/2561

13/11/2561
12/11/2561
12/11/2561
9/11/2561
9/11/2561
9/11/2561
9/11/2561

9/11/2561
6/11/2561
6/11/2561
6/11/2561
5/11/2561
5/11/2561
5/11/2561

5/11/2561

5/11/2561

2/11/2561
2/11/2561

1/11/2561
1/11/2561
31/10/2561
31/10/2561
30/10/2561
29/10/2561
19/10/2561
19/10/2561
19/10/2561
19/10/2561
18/10/2561

18/01/2561
18/10/2561
18/01/2561
12/10/2561
11/10/2561

11/10/2561
2/10/2561
2/10/2561
-

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]