ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล    ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 page 2  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Lumbosacral Support จำนวน 5 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Knee Support จำนวน 4 รายการ
ประกวดราคาซื้อ VISCOELASTIC SOLUTION จำนวน 1,200 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับเจาะตัด และกรอกะโหลกศีรษะด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Barcode System Peritoneal Dialysis Solution จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Y-Type Twin Bag System for Continuous Peritoneal Dialysis Solution จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ High Vacuum Wound Drainage System 400 ml จำนวน 5,000 EACH
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Concentrate for Hemodialysis Solution ( 1 gallon) จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ BACTERIA FILTER c HME จำนวน 12,000 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Complete and Balanced Oral Nutrition Powder 400 g จำนวน 22,000 CAN
ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจ หรือหลอดเลือด ด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน 20 เส้น
ประกวดราคาซื้อ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้ออบพลาสม่า 70 กรัม ชนิดเรียบ จำนวน 8 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Double Lumen Hemodialysis Catheter for Internal Jugular Vein จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Semi-Permanent Double Lumen Hemodialysis Catheter จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Plasma Separator, Hollow Fiber with Blood Tubing Set for Plasauto EZ จำนวน 100 EACH
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Three Chamber Bag Central Parenteral Nutrition 1250 ml 1475 Kcal จำนวน 1,000 BAG
ประกวดราคาซื้อ Cassette Blood gas จำนวน 200 กล่อง
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Double Lumen Hemodialysis Catheter for Femoral Vein จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Dialyzer, high Flux for Aquarius จำนวน 500 EACH (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ Triamcinolone acetonide จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ UREA CREAM จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Three Chamber Bag Parenteral Nutrition 1500 ml จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ 1.4% SODIUM HYALURONATE 0.85 ML. จำนวน 500 กล่อง
ประกวดราคาซื้อ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งขนาด 1,500 ซีซี จำนวน 25,000 EACH
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Three Chamber Bag Peripheral Parenteral Nutrition 1448 ml 1000 Kcal จำนวน 800 BAG
ประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่ RAPID TEST FOR INFLUENZA AB จำนวน 8,000 TEST (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำและซ่อมฟันเทียมชนิดถอดได้ จำนวน 42 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Complete and Balanced Oral Nutrition Powder 400 g จำนวน 22,000 CAN
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Amino Acid Infusion จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Dialyzer จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Dialyzer, high Flux for Aquarius จำนวน 500 EACH
ประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่ RAPID TEST FOR INFLUENZA AB จำนวน 8,000 TEST
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Dialyzer จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร A5 ชนิด 70 แกรม จำนวน 12,000 รีม
ประกวดราคาซื้อ ยา desloratadine 5 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 468,000 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา levetiracetam 500 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 289,800 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา TERIPARATIDE(rDNA) 250 MCGML INJECTION (2.4 ML) จำนวน 900 SYRINGE (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ ยา imatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 180 BOX(60 TAB)
ประกวดราคาซื้อ ยา pitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 446,000 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา diacerein 50 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 462,000 CAP
ประกวดราคาซื้อ ยา ezetimibe 10 mg tablet, 1 tablet จำนวน 754,500 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา hyaluronate sodium 20 mg2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr จำนวน 4,200 SYRINGE
ประกวดราคาซื้อ ยา pravastatin sodium 40 mg tablet, 1 tablet จำนวน 15,000 BOX(30 TAB)
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Blood Tubing Set for Aquarius จำนวน 400 EACH
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Endotracheal Tube with Cuff จำนวน 7 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ชุดให้สารละลายที่สามารถปรับปริมาตรได้ จำนวน 4,000 SET
ประกวดราคาซื้อ ตลับทดน้ำเข้า - ออก ชนิดควบคุมการไหลของน้ำเกลือ แบบ GRAVITY จำนวน 1,200 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ ตลับทดน้ำเข้า - ออก ชนิดควบคุมการไหลของน้ำเกลือแบบ ACTIVE จำนวน 400 ชิ้น
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา 1 เครื่อง จำนวน 36 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจ และวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อ ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ อัพทูเดท (Uptodate Anywhere Mobile Complete and Uptodate Advanced) จำนวน 1 ฐาน
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Tracheostomy Tube Profile Cuff จำนวน 4 รายการ
ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน (Inflation Device) จำนวน 400 ชิ้น


28/02/2562
28/02/2562
26/02/2562
26/02/2562

25/02/2562
25/02/2562

22/02/2562
21/02/2562
20/02/2562
20/02/2562
20/02/2562

15/02/2562
15/02/2562

15/02/2562
14/02/2562

14/02/2562

13/02/2562
13/02/2562
12/02/2562
8/02/2562
8/02/2562
6/02/2562
6/02/2562
5/02/2562
5/02/2562

4/02/2562
4/02/2562
1/02/2562
1/02/2562
25/01/2562
21/01/2562
15/01/2562
14/01/2562
14/01/2562
8/01/2562
4/01/2562
4/01/2562

3/01/2562
3/01/2562
28/12/2561
28/12/2561
28/12/2561

28/12/2561
28/12/2561
28/12/2561
26/12/2561
26/12/2561
26/12/2561
25/12/2561

25/12/2561

25/12/2561

25/12/2561
25/12/2561
-

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]