ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล    ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 page 3  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


ประกวดราคาซื้อ Propylene glycol 40% vv (120 ML.) จำนวน 15,000 ขวด
ประกวดราคาซื้อ ยา acetylcysteine 600 mg effervescent tablet, 1 tablet จำนวน 47,250 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา celecoxib 200 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 360,000 CAP
ประกวดราคาซื้อ ยา eperisone hydrochloride 50 mg coated tablet, 1 tablet จำนวน 600,000 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา glucosamine sulfate 1.5 g3.95 g powder for oral solution, 3.95 g sachet จำนวน 134,280 SACHET
ประกวดราคาซื้อ ยา manidipine hydrochloride 10 mg tablet, 1 tablet จำนวน 23,800 BOX(100 TAB)
ประกวดราคาซื้อ ยา pregabalin 75 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 379,008 CAP
ประกวดราคาซื้อ ชุด DRAPE ปราศจากเชื้อทำจากวัสดุสังเคราะห์ใช้สำหรับปกคลุม บริเวณที่ทำการผ่าตัดตา จำนวน 1,500 ชุด
ประกวดราคาซื้อ ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบมีแป้ง จำนวน 5 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ยา atorvastatin 10 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 730,000 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา dutasteride 500 mcg capsule, soft, 1 capsule จำนวน 204,000 CAP
ประกวดราคาซื้อ ยา piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injectioninfusion, 1 vial จำนวน 50,600 VIAL
ประกวดราคาซื้อ ยา benserazide 50 mg + levodopa 200 mg tablet, 1 tablet จำนวน 390,000 TAB
ประกวดราคาซื้อ SYNTHETIC ABSORBABLE MULTIFILAMENT ANTIBACTERIAL SUTURE จำนวน 5 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ชุด DRAPE ปราศจากเชื้อทำจากวัสดุสังเคราะห์ ใช้สำหรับปกคลุมบริเวณที่ทำการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 800 ชุด
ประกวดราคาซื้อ ยา clopidogrel 75 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 429,000 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา human normal immunoglobulin 5 g100 mL solution for infusion, 100 mL vial จำนวน 650 VIAL
ประกวดราคาซื้อ ยา nebivolol 5 mg tablet, 1 tablet จำนวน 7,800 BOX(28 TAB)
ประกวดราคาซื้อ Potassium monopersulfate,Sodium chloride จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ขดลวดหุ้มกราฟท์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายชนิดผ้าหุ้ม (PROXIMAL ENDOGRAFT SYSTEM) จำนวน 10 ชุด
ประกวดราคาซื้อ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก ส่วนรองรับน้ำหนักสามารถเคลื่อนไหวได้ (TOTAL KNEE MOBILE BEARING) แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด แบบที่ 1 จำนวน 40 ชุด
ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดชนิดกางเอง (PERIPHERAL SELF EXPANDING STENT SYSTEM) จำนวน 40 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ ยา octocog alfa 500 iu powder for solution for infusion, 1 vial จำนวน 800 VIAL
ประกวดราคาซื้อ ยา rabeprazole sodium 20 mg gastro-resistant tablet, 1 tablet จำนวน 240,800 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา risedronate sodium 35 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 22,400 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 111,900 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา donepezil hydrochloride 10 mg orodispersible tablet, 1 tablet จำนวน 2,770 BOX(28 TAB)
ประกวดราคาซื้อ ยา nicergoline 30 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 411,000 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา vildagliptin 50 mg tablet, 1 tablet จำนวน 4,550 BOX(56 TAB)
ประกวดราคาซื้อ สติ๊กเกอร์ฉลากยา จำนวน 12,000,000 ดวง
ประกวดราคาซื้อ ยา esomeprazole 20 mg gastro-resistant tablet, 1 tablet จำนวน 172,060 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา rosuvastatin 10 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 349,440 TAB
ประกวดราคาซื้อ กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ 54 แกรม จำนวน 4 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ สายสวนและอุปกรณ์เพื่อป้องกันลิ่มเลือด อุดตันหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 20 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ ABSORBABLE GELATIN HEMOSTATS จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ชุด DRAPE ปราศจากเชื้อทำจากวัสดุสังเคราะห์ ใช้สำหรับปกคลุมบริเวณที่ทำผ่าตัดสูติกรรม แบบมีถุงรองรับน้ำ จำนวน 1,500 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ ผ้าซับโลหิตปราศจากเชื้อ ขนาด 18 x 18 X-RAY LOOP แบบซัก (5 ชิ้นห่อ) จำนวน 10,000 ห่อ
ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง ส่วนปลายด้วยขดลวด จำนวน 20 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ วัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือด ชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า จำนวน 50 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย จำนวน 6 รายการ
ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับตรวจหมู่โลหิต และตรวจคัดกรองแอนติบอดีในโลหิตผู้บริจาค จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Luer Lock System Peritoneal Dialysis Solution For Automatic Machine จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำและซ่อมฟันเทียมชนิดถอดได้ จำนวน 42 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ Triamcinolone acetonide จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ แผ่นคลุมผิวปราศจากเชื้อระหว่างผ่าตัดชนิดมีไอโอดีน จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Volumetric Infusion Set จำนวน 13,500 EACH
ประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือด ภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์ จำนวน 80 ชุด
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Three Chamber Bag Parenteral Nutrition 1500 ml จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ขับเคลื่อนสายสวนหัวกรอกากเพชร เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 20 เส้น
ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ Knee Support with Spiral จำนวน 4 รายการ


29/03/2562
29/03/2562
29/03/2562
29/03/2562
29/03/2562

29/03/2562
29/03/2562
28/03/2562

28/03/2562
28/03/2562
28/03/2562
28/03/2562

27/03/2562
26/03/2562
26/03/2562

26/03/2562
26/03/2562

26/03/2562
25/03/2562
25/03/2562

25/03/2562

25/03/2562

22/03/2562
22/03/2562
22/03/2562
22/03/2562

18/03/2562

18/03/2562
18/03/2562
18/03/2562
15/03/2562
15/03/2562
14/03/2562
14/03/2562
14/03/2562
13/03/2562
13/03/2562

13/03/2562
12/03/2562
11/03/2562
8/03/2562
8/03/2562

8/03/2562

7/03/2562
7/03/2562
7/03/2562
7/03/2562
5/02/2562
5/02/2562
5/02/2562
1/03/2562
-

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]