ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล    ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 page 4  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


ประกวดราคาซื้อ Chlorhexidine gluconate จำนวน 6 รายการ
ประกวดราคาซื้อ SYNTHETIC ABSORBABLE MULTIFILAMENT NEEDLE SUTURE จำนวน 7 รายการ
ประกวดราคาซื้อ Dengue Early Rapid (NS1 Ag) (25 TESTSกล่อง) จำนวน 170 กล่อง
ประกวดราคาซื้อ ลิ้นหัวใจเทียมแบบโลหะชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกส่วนรองรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (FIXED BEARING CEMENTED TOTAL KNEE PROSTHESIS) แบบที่ 1 จำนวน 40 ชุด
ประกวดราคาซื้อ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกส่วนรองรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (FIXED BEARING CEMENTED TOTAL KNEE PROSTHESIS) แบบที่ 3 จำนวน 20 ชุด
ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ระบายน้ำในช่องสมอง ชนิดปรับแรงดันได้แบบมีอุปกรณ์ชะลอการไหลของ CSF จำนวน 15 ชุด
ประกวดราคาซื้อ ขดลวดหุ้มกราฟท์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่แบบยูนิบอดี้ (UNIBODY BIFURCATED ENDOGRAFT SYSTEM) จำนวน 5 ชุด
ประกวดราคาซื้อ คีมหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะชนิดถาวร จำนวน 18 รายการ
ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน ใช้ร่วมกับขดลวด ขนาด 0.035 นิ้ว (BALLOON DILATATION CATHETER SYSTEM 0.035) จำนวน 100 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ OXIDIZED REGENERATED CELLULOSE SIZE 10 X 20 CM. จำนวน 100 กล่อง
ประกวดราคาซื้อ ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ
ประกวดราคาซื้อ สายสวนหัวใจขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 150 เส้น
ประกวดราคาซื้อยา dutasteride 500 mcg capsule, soft, 1 capsule จำนวน 204,000 CAP (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายแบบขยายเอง ด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (SELF Expandible cover stent graft) จำนวน 15 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาซื้อยา octocog alfa 500 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial จำนวน 800 VIAL
ประกวดราคาซื้อยา atorvastatin 10 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 730,000 TAB (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อยา piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injectioninfusion, 1 vial จำนวน 50,600 VIAL
ประกวดราคาซื้อ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (CORONARY BALLOON CATHETER) จำนวน 300 เส้น
ประกวดราคาซื้อ สายสวนหัวใจขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโพลิเมอร์สลายตัว จำนวน 30 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ ถุงซิป จำนวน 17 รายการ
ประกวดราคาซื้อ ขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือด ภายในกะโหลกศีรษะ HYBRID (INTRACRANIAL STENT) จำนวน 10 ชิ้น
ประกวดราคาซื้อ หลอดเอกซเรย์ สำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 หลอด
ประกวดราคาซื้อยา rebamipide 100 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 405,000 TAB
ประกวดราคาซื้อยา rivastigmine 4.6 mg24 hr transdermal patch, 1 patch จำนวน 1,000 BOX(30 SHEET)
ประกวดราคาซื้อยา solifenacin succinate 5 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 83,100 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา diacerein 50 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 462,000 CAP (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาซื้อ ยา mometasone furoate 50 mcg1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle จำนวน 9,500 BOTTLE
ประกวดราคาซื้อ ยา paracetamol 325 mg + tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 451,110 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา mycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 269,000 CAP
ประกวดราคาซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยาย หลอดเลือดโคโรนารี่ (0.014 PTCA GUIDE WIRE) จำนวน 500 เส้น
ประกวดราคาซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทาง เพื่อขยายหลอดเลือด Coronary Guiding จำนวน 300 เส้น
ประกวดราคาซื้อ ยา adefovir dipivoxil 10 mg tablet, 1 tablet จำนวน 19,500 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา manidipine hydrochloride 20 mg tablet, 1 tablet จำนวน 1,360,000 TAB
ประกวดราคาซื้อ ยา etoricoxib 90 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 5,040 BOX(30 TAB)
ประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดในสมอง จำนวน 20 ชุด
ประกวดราคาจ้าง ซ่อมชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร และทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ พร้อมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น TJF-Q180 V SN.2619431 จำนวน 1 ชุด


31/05/2562
31/05/2562
30/05/2562
30/05/2562
29/05/2562

29/05/2562

29/05/2562

23/05/2562

23/05/2562
23/05/2562

22/05/2562
22/05/2562
22/05/2562
21/05/2562
21/05/2562

21/05/2562
21/05/2562

17/05/2562
8/05/2562

7/05/2562

7/05/2562

3/05/2562
30/04/2562

30/04/2562
30/04/2562
30/04/2562
30/04/2562
22/04/2562
22/04/2562

22/04/2562

11/04/2562
11/04/2562

11/04/2562
10/04/2562
10/04/2562
10/04/2562
10/04/2562
10/04/2562
-

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]