ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
 

จำนวนทั้งหมด   2 หัวข้อย่อย หน้า   [ 1 ]
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ


 ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุอาหารทางการแพทย์ จำนวน 250,000 ถุง
 ประกวดราคาซื้อHYPOALLERGENIC PLASTIC SOFT ADHESIVE 10 CM. X 10 M. (ปลาสเตอร์ผ้านุ่ม) จำนวน 8,000 ROLL
 ประกวดราคาซื้อแถบวัดระดับน้ำตาลในเลือด (1 PACK = 50 EA) จำนวน 7,000 PACK
 ประกวดราคาซื้อCOTTON WOOL 450 GM. (สำลีใช้ในทางการแพทย์ชนิดม้วน) จำนวน 36,000 ROLL
 ประกวดราคาซื้อ APRON DISPOSABLE (เอี๊ยมพลาสติก) จำนวน 300,000 ตัว
 ประกวดราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้ออบพลาสม่า 70 แกรม ขนิดเรียบ จำนวน 9 รายการ
 ประกวดราคาซื้อเทปบ่งชี้ทางเคมีภายนอกหีบ-ห่อ (Autoclave Tape) ขนาด 3-4 นิ้ว x 60 หลา จำนวน 4,750 ม้วน
 ประกวดราคาซื้อSOLUTION SET FOR PUMP จำนวน 30,000 SET
 ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจสอบภายในหีบ-ห่อชนิดไอน้ำ (Comply Steam) Class ๕ จำนวน 250,000 แผ่น
 ประกวดราคาซื้อสำลีชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 420,000 แผง
 ประกวดราคาซื้อแผ่นใสปิดแผลกันน้ำเข้า ชนิดมีเจลผสม 2% Chlorhexidine จำนวน 2 รายการ
 ประกวดราคาซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้ออบแก๊สและอบไอน้ำ จำนวน 11 รายการ
 ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ ๕๔ แกรม (NON WOVEN) จำนวน ๔ รายการ
 ประกวดราคาซื้อชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว (IV SET) จำนวน 160,000 SET
 ประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะพร้อมถุงมือ ขนาด M จำนวน 6 รายการ
 ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (GLOVES DISPOSABLE) จำนวน 4 รายการ
 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ในการเก็บเลือดผู้ป่วย จำนวน 6 รายการ


20/11/2562
20/11/2562

20/11/2562
20/11/2562
19/11/2562
 6/11/2562
 5/11/2562

 5/11/2562
 4/11/2562
 4/11/2562
 4/11/2562
31/10/2562
29/10/2562
29/10/2562
21/10/2562
21/10/2562
18/10/2562

18/10/2562
-

จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]