ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2562
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

  • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
    1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
  • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
    21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศยกเลิก / ประกาศเปลี่ยนแปลง  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบปรับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน (FiO๒) ตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปทางการแพทย์ประเภทผงโปรตีนสกัดเพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายให้อาหารโดยใช้ทดแทนไข่ขาว จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจระดับยา จำนวน ๑๗ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมทางอิมมูโนฮิสโตเคมี จำนวน ๘,๐๐๐ TEST
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้าย จำนวน ๑๕ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound ๔D) จำนวน ๑ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วภายนอกร่างกาย จำนวน ๑๒๐ ราย
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓) จำนวน ๖,๐๔๐,๐๐๐ แผ่น
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะพิษอันตราย จำนวน ๒๒ เที่ยว

16/09/2562

12/09/2562

 5/09/2562
 2/09/2562
28/08/2562

27/08/2562
26/08/2562
26/08/2562

16/08/2562
 6/08//2562

-


จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]