ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ประจำปี 2563
รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท 'ผู้บริหาร'
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH CHANNEL
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศยกเลิก / ประกาศเปลี่ยนแปลง  
 
หัวข้อเรื่องวันที่ประกาศ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจวิเคราห์และรักษาหัวใจเต้นผิดปกติพร้อมอุปกรณ์ (แบบที่ 1) จำนวน 1 ชุด
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา valproate sodium 400 mg powder an
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา senna glycosides 7.5 mg tablet, 1
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบปรับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน (FiO๒) ตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปทางการแพทย์ประเภทผงโปรตีนสกัดเพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายให้อาหารโดยใช้ทดแทนไข่ขาว จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจระดับยา จำนวน ๑๗ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อมทางอิมมูโนฮิสโตเคมี จำนวน ๘,๐๐๐ TEST
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้าย จำนวน ๑๕ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound ๔D) จำนวน ๑ เครื่อง
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วภายนอกร่างกาย จำนวน ๑๒๐ ราย
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓) จำนวน ๖,๐๔๐,๐๐๐ แผ่น
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย จำนวน ๖ รายการ
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะพิษอันตราย จำนวน ๒๒ เที่ยว

21/10/2563
16/04/2563
16/04/2563
16/09/2562

12/09/2562

 5/09/2562
 2/09/2562
28/08/2562

27/08/2562
26/08/2562
26/08/2562

16/08/2562
 6/08//2562

-


จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]