ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก
 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
 
ผู้บริหาร
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
นโยบาย ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
ติดต่อผู้บริหาร
BAH e-Referral Healthcare System รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2563
 
รับรองการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 
e-Book หนังสืออนุสรณ์ 60 ปี
 
เพจ: มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
เพจ: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 
Line ID: @bhumibolhospital
 
YouTube: BAH Channel Official
 
ติดตั้ง BAH Connect Application
 
ติดต่อ: ห้องโทรศัพท์กลาง รพ.
 
การจัดการความรู้ : KM
 
ตรวจสอบรายชื่อนัดรับเช็ค|ติดต่อแผนกการเงิน
 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล
 
แบบฟอร์มนำเข้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม
 
download เอกสารเผยแพร่
 
สอบถาม ร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ
htmlCode

ค่าบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
50 บาท/กล่อง
โดยคนไข้ต้องมาพบแพทย์
เงื่อนไข>>  คลิก  <<

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมแสดง
ความคิดเห็นการมารับบริการ
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ท่านสามารถ Scan Qr Code ตามภาพ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถามออนไลน์
-------------------------------------
1.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ER)
2.
แบบสอบถามการมารับบริการผู้ป่วยนอก
-> (หอผู้ป่วยต่าง ๆ)

ขอเชิญท่านร่วมบริจาค "เครื่องผลิตออกซิเจน" หรือบริจาคเงินซื้อ "เครื่องผลิตออกซิเจน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 ขอบพระคุณท่านที่ให้อากาศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2534-7236, 0-25347890

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างโปร่งใส
ร่วมกันเติมน้ำใจ ให้โอกาสในการเพิ่มการรับการรักษาทางการแพทย์
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทยธนชาต
049-2-92670-4
Line: @bhumibolhospital
Facebook: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.
0-2534-7890
html code 
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช    ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง | สรุปผล  ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

จำนวนทั้งหมด   1 หัวข้อย่อย หน้า   [ ]
 
 หัวข้อเรื่อง

 วันที่ประกาศ


(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา pravastatin sodium 40 mg tablet, 1 tablet จำนวน 480,000 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา insulin glargine 100 iu1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 15,000 PENFILL
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมมีเบ้า แบบที่ 1 จำนวน 19 รายการ

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา manidipine hydrochloride 20 mg tablet, 1 tablet จำนวน 2,450,000 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา mometasone furoate 50 mcg1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle จำนวน 13,000 BOTTLE
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา dulaglutide 1.5 mg0.5 mL solution for injection, 0.5 mL prefilled pen จำนวน 3,000 BOX(4 PENFILL)
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา atorvastatin 10 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 700,000 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา levetiracetam 500 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 273,000 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Sepsis และ Electrolyte จำนวน 11 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Cardiac marker และ Special test จำนวน 13 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา epoetin alfa 40000 iu1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr จำนวน 700 SYRINGE
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา nicergoline 30 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 540,000 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Hepatitis Tumor marker และ Hormone จำนวน 33 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมี Routine ตรวจน้ำตาล ยูริค ไต ตับ ไขมัน จำนวน 15 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Real time PCR จำนวน 33,312 TEST
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ viral load จำนวน 2 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจระดับยา จำนวน 14 รายการ.
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา esomeprazole 20 mg gastro-resistant tablet, 1 tablet จำนวน 280,000 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา imatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 18,000 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา hydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 5,500,000 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา clopidogrel 75 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 600,000 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา metformin hydrochloride 1 g + vildagliptin 50 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 420,000 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา rosuvastatin 10 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 509,600 TAB
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา pregabalin 75 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 588,000 CAP
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา mycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 430,000 CAP
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อทางอณูพันธูศาสตร์ ภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 2 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อระบบจัดและจ่ายยา (แบบที่ 1) จำนวน 1 ระบบ - ครั้งที่ 2

 


30/05/2565
30/05/2565

27/05/2565
11/05/2565
11/05/2565

22/04/2565

8/04/2565
 8/04/2565

31/03/2565
31/03/2565
30/03/2565

30/03/2565
29/03/2565
29/03/2565
25/03/2565

24/03/2565
24/03/2565
17/03/2565

17/03/2565
23/02/2565

23/02/2565
14/02/2565

14/02/2565
31/01/2565
31/01/2565

19/01/2565
10/01/2565


จำนวนทั้งหมด  1 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]