ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 •  


  ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์

  อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีส้ม  ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-1600 น. โทร. 0 2534 7165 ,โทร.ภายใน 2 7165

   ขั้นตอนการปฏิบัติ

       - ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ ประกันสังคม/ อปท./ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ บริษัทคู่สัญญา กรุณาขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนชั้น 2
            อาคารคุ้มเกล้าฯ ช่อง 21-22
       - ผู้ป่วยนัด สิทธิเงินสด/ บัตรจ่ายตรง ติดต่อหน้าห้องตรวจ
       - ติดต่อเลื่อนนัด โทร. 0-2534-7165 (เวลา 1400-1530)
       - ผู้ป่วยที่ต้องเอ็กซเรย์ ก่อนพบแพทย์ติดต่อยื่นใบนัดก่อนเวลานัด 1 ชม.

  บริการ                 :  วันจันทร์ อังคาร พุธ และวันศุกร์   เวลา 0800-1600
  หมายเลขโทรศัพท์
  :  โทร.0 2534 7165 ,โทร.ภายใน 2 7165

  ปรับปรุงข้อมูล       :   2/09/2559  10.00


  คลินิก/โรค


  จันทร์


  อังคาร


  พุธ


  พฤหัสบดี

  ศุกร์

  -
  พล.อ.ท.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์
  น.อ.ม.ล.วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
  น.อ.วันชัย ศิริเสรีวรรณ
  น.อ.วิชู ตั้งสุขนิรันดร
  น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล
  น.ต.ธนัตถ์ วัลลีนุกูล
  น.ต.ปองพล เพ็ชร์คำ
  น.ต.จีรศักดิ์ ธนาบูรณ์(ไปต่างประเทศ)
  ร.อ.หญิงปาริชาตเทียบรัตน์
  ร.อ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์
  ร.ท.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์
  ร.ต.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร
  พล.อ.ต.ปริพนธ์ เปี่ยมประถม
  น.อ.บุญสม กอบประดิษฐ์
  น.อ.ทวิช ธุรกิตติ์วัณณการ
  น.อ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร
  น.อ.ธนา นรินทร์สรศักดิ์
  น.ท.รหัท จารยะพันธุ์
  ร.อ.ภัทร อำนาจตระกูล
  ร.อ.สมัชญ์ ตั้งชูสกุล
  ร.อ.ณรงค์ศักดิ์ วงศ์โรจน์
  ร.อ.ปาณินท์ เขมะประภา
  น.พ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย
  น.อ.วัชระ พิภพมงคล
  น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล
  น.ต.ธนัตถ์ วัลลีนุกูล(บ่าย)
  น.ต.ปองพล เพ็ชร์คำ
  ร.อ.หญิงปาริชาต เทียบรัตน์
  ร.อ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์
  ร.อ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ
  ร.ท.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์
  ร.ต.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร
  ร.ต.หญิงวิสุทธินี เทือกทอง (บ่าย)
   

  -

  พล.อ.ต.ไตรสิทธิ์ทรรศนะวิเวศ
  น.อ.บุญสม กอบประดิษฐ์
  น.อ.ประโมทย์ ตั้งวงศ์เลิศ
  น.อ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร (บ่าย)
  น.อ.ทายาท บูรณาการ
  (ศุกร์ที่ 1,3) ของเดือน
  น.อ.ธนา นรินทร สรศักดิ์
  น.ท.รหัท จารยะพันธุ์
  ร.อ.ภัทร อำนาจตระกูล
  ร.อ.สมัชญ์ ตั้งชูสกุล
  ร.อ.ปาณินท์ เขมะประภา
  น.พ. ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย

  Sport Clinic

  น.อ.ม.ล.วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
  ร.อ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์
  ร.ท.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์
  ร.ต.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร

  -

  -

  -

  -

  Ankle Foot Clinic

  -

  -

  น.ต.ธนัตถ์ วัลลีนุกูล
  น.ต.ปองพล เพ็ชร์คำ
  ร.ต.หญิงวิสุทธินี เทือกทอง
  (ดูรองเท้า)
  -

  -

  Spine Clinic
  น.ต.ธนัตถ์ วัลลีนุกูล
  น.ท.รหัท จารยะพันธุ์
  ร.อ.ปาณินท์ เขมะประภา
  ร.อ.ภัทร อำนาจตระกูล

  -

  -

  น.ท.รหัท จารยะพันธุ์
  ร.อ.ปาณินท์ เขมะประภา
  ร.อ.ภัทร อำนาจตระกูล

  เข่าเทียม

  น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล น.อ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล - น.อ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร

  เด็ก

  -

  -

  ร.อ.หญิงปาริชาต เทียบรัตน์

  -

  -

  เวชศาสตร์การกีฬา       วันจันทร์, วันพุธ

  เด็ก                              วันพุธ

  มือ                               วันจันทร์ - วันพุธ ,วันศุกร์

  ข้อเข่าและสะโพก           วันจันทร์ - วันพุธ ,วันศุกร์     

  กระดูกสันหลัง               วันจันทร์, วันอังคาร ,วันศุกร์

  กระดูกพรุน                   วันจันทร์ - วันพุธ ,วันศุกร์

  ข้อเท้า และเท้า               วันพุธ(บ่าย)

   
   
  หมายเหตุ
  • น.ต.จีรศักดิ์ ธนาบูรณ์ (ไปต่างประเทศ 1 ปี)
  • ร.อ.ปาณินท์ เขมะประภา ,ร.อ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์ เรียน นฝ. 16 พ.ย.59 - 16 มี.ค.60
   

  แพทย์เฉพาะทาง

  วันที่ออกตรวจ

  Hand

  จันทร์, อังคาร, ศุกร์

  Sport

  จันทร์, พุธ

  เด็ก

  พุธ

  -

  -

  ข้อเข่าเทียม

  จันทร์, พุธ

  Spine

  จันทร์, อังคาร, ศุกร์

   
  วันจันทร์ Hand ตอนเช้า อ.วันชัย
  คลินิกเฉพาะทางตอนบ่าย    
       1. วันพุธ ข้อเท้าและเท้า ตอนบ่าย
       2. วันจันทร์ sport ตอนบ่าย
       3. วันอังคาร spine ตอนบ่าย
       4. วันพุธ เด็ก ตอนบ่าย
       5. วันศุกร์ ข้อเข่าเทียม ตอนบ่าย อ.จำรูญเกียรติ
       6. สำหรับ อ.ทายาท (Spine) ออกตรวจเฉพาะวันศุกร์ที่ 1,3 ของเดือน รับตรวจใหม่และนัดไม่เกิน 13 คน
           โดยส่วนใหญ่ควรมี Film spine และ MRI มาก่อน     
       7. การนัดคลินิกบ่าย อาจารย์แพทย์จะทำนัดเข้าคลินิกเฉพาะทางตอนบ่ายของตนเอง
   

  <<- BACK