ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 •  


  ห้องตรวจศัลยกรรม
  ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 2 ห้องสีแดง  อาคารคุ้มเกล้าฯ ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ (ชั่วคราว) เริ่มวันที่ 3 กันยายน 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2534 7951,53-55 ,โทร.ภายใน 2-7951,53-55

    บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20/06/2562
  อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีแดง ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30-16.00 น. โทร. 0 2534 7166 ,โทร. 0 2534 7

  ตารางลงตรวจศัลยแพทย์  กองศัลยกรรม  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

   คลินิกในเวลา
  • ศัลยกรรมทั่วไป  ออกตรวจทุกวัน (เช้า)
  • ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง  ออกตรวจ วันจันทร์ (บ่าย) ,วันอังคาร ,วันพฤหัสบดี (เช้า)
  • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  ออกตรวจ วันจันทร์ ,วันพุธ ,วันศุกร์
  • ศัลยกรรมประสาท  ออกตรวจทุกวัน
  • ศัลยกรรมเด็ก  ออกตรวจ วันอังคาร, วันพฤหัสบดี (บ่าย) 
  • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ออกตรวจ วันพุธ
  • ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  ออกตรวจ วันพุธ

   วันจันทร์ 

  • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมตกแต่ง  13.00-16.00 น. (บ่าย)

   วันอังคาร

  • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมตกแต่ง  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมเด็ก  13.00-16.00 น. (บ่าย)

   วันพุธ

  • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.

   วันพฤหัสบดี

  • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมตกแต่ง 08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมเด็ก  13.00-16.00 น. (บ่าย)

   วันศุกร์

  • ศัลยกรรมทั่วไป  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  08.30-12.00 น.
  • ศัลยกรรมประสาท  08.30-12.00 น.

   คลินิกนอกเวลา เริ่มตรวจเวลา 16.00-20.00 น.

  • วันจันทร์  ศัลยกรรมทั่วไป  (อ.อรพิชญ์)
  • วันอังคาร  ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  (อ.ปิยวัฒน์)
  • วันพุธ  ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  (อ.เดชาพล)   
  • วันพฤหัสบดี  ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  (อ.วิษณุ)
  • วันพฤหัสบดี  (ของสัปดาห์ที่ 1,2,3) ศัลยกรรมประสาท  (อ.กลินท์)

  ศัลยกรรมทั่วไป  (08.30-12.00 น.)

  วันจันทร์, วันพุธ, วันพฤหัสบดี (G1)

  อ.โพชฌงค์ ซื่อสัตย์
  อ.อภิชาต พลอยสังวาลย์
  อ.สุพงษ์ เขมโมษิต
  อ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์
  อ.ปณต ยิ้มเจริญ
  อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
  อ.ชาญชัย สุวรรณกิจ
  อ.ณพงศ์ กิจพาณิชย์
  อ.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล
  อ.สิทธิชัย ควชะกุล (ลาศึกษาต่อ)
  นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร

  วันพุธ

  ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ลงตรวจทุกวันพุธ

  วันอังคาร, วันพุธ, วันศุกร์  (G2)

  อ.ศรีชัย ชัยพฤกษ์
  อ.เพชร เกษตรสุวรรณ
  อ.ฉัตรชัย สุนทรธรรม
  อ.ชัยยา จันทร์ใส
  อ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มศักดิ์
  อ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด
  อ.เจษฎา อธิกคุณากร
  อ.วรากร จ่าแสนชื่น
  อ.ยรรยง โทนหงษา (ปฏิบัติงานที่ รพ.จันทรุเบกษา)
  นพ.สาร์รัฐ สุทธิพงษ์

  ศัลยกรรมประสาท

  ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

  ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

  วันจันทร์
  08.30-12.00 น.
  อ.พรยุทธ ปรีชายุทธ
  อ.กลินท์ พนมมาศ
  วันจันทร์
  08.30-12.00 น.
  อ.ดำรงศักดิ์ วังเภตรา
  อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ
  อ.วิษณุ เพ็งอุ่น
  อ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป
  วันจันทร์
  13.00-15.30 น.
  อ.จักรกริช สีห์สุรไกร
  อ.อธิคม ถนัดพจนามาตย์
  วันอังคาร
  08.30-12.00 น.
  อ.อานุภาพ พันธ์คงทรัพย์
  อ.จักรี ธัญยนพพร
  วันพุธ
  08.30-12.00 น.
  อ.วุฒิพันธ์ บรรจง
  อ.วิษณุ เพ็งอุ่น
  อ.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์ (ศึกษาต่อ)
  อ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป
  วันอังคาร
  08.30-12.00 น.
  อ.นพดล วีรยางกูร
  อ.วีรชัย วีรปกรณ์
  อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์
  วันพุธ
  08.30-12.00 น.
  อ.อานุภาพ พันธ์คงทรัพย์
  อ.จักรี ธัญยนพพร
  วันศุกร์
  08.30-12.00 น.
  อ.ดำรงศักดิ์ วังเภตรา
  อ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ
  อ.ศุภวิช เหลืองภัทรวงศ์ (ศึกษาต่อ)
  วันพฤหัสบดี
  08.30-12.00 น.
  อ.กมล วัฒนไกร
  อ.ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี
  อ.สุรินท์นาท เจริญจิตต์
  อ.อธิคม ถนัดพจนามาตย์
  วันพฤหัสบดี
  08.30-12.00 น.
  อ.กลินท์ พนมมาศ
  อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข
         
  วันศุกร์
  08.30-12.00 น.
  อ.จักรี ธัญยนพพร  สัปดาห์ที่ 1,2
  อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข  สัปดาห์ที่ 3,4
         

  ศัลยกรรมเด็ก

  ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

  วันอังคาร
  13.00-16.00 น.
  อ.จันทิรา คงศักดิ์
  อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
  วันพุธ
  08.30-12.00 น.
  อ.ยอด สุนทรวิจารณ์
  อ.นคร บุญมี  (ศึกษาต่อ วทอ.)
  อ.วรพจน์ วิทยกฤตศิริกุล
  อ.เจนวิทย์ แจ้งจิตร์
  วันพฤหัสบดี
  13.00-16.00 น.
  อ.จันทิรา คงศักดิ์
  อ.อรพิชญ์ ขยันกิจ
   -  -


  คำแนะนำ

  • ถ้าไม่สามารถมาตามวันที่นัดได้ กรุณาติดต่อเลื่อนนัดที่โทร. 025347169 (ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โทร. 025347168)
  • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ จ่ายตรงกรมบัญชีกลางและเงินสด ติดต่อขอขึ้นสิทธิ์ที่ห้องตรวจศัลยกรรม
  • ผู้่ปวยนัดใช้สิทธิ ประกันสังคมของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ติดต่อขึ้นสิทธิที่ช่อง 1
  • ผู้ป่วยนัดที่ใช้สิทธิ ประกันสังคม(อื่น ๆ),อปท., พิการ, ประกันสุขภาพของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  ติดต่อขอขึ้นสิทธิที่ชั้น 2 ช่อง 21
  • คลินิกพิเศษเจาะเลือดนอกเวลา เปิดให้บริการในวันเสาร์ เวลา 0730-1130 โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท (เบิกไม่ได้)
   

  <<- BACK