ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 •  


  นิติเวชคลินิก

  เปิดบริการวันจันทร์ -ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 10.00 - 12.00 รับบริการได้ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจนิติเวช โทร. 0-2534-7806 ,2-7806

  ปรับปรุงเมื่อ: 20 มิ.ย.60 

  ผู้ป่วยที่ต้องการใบรับรองแพทย์ เพื่อ

  1. หยุดงาน-หยุดเรียน
  2. เบิกค่ารักษา-เบิก พรบ.
  กรุณาแจ้งแพทย์ทันที

  รายชื่อแพทย์ออกตรวจ

  • วันจันทร์       ร.ต.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย
  • วันอังคาร      น.พ.วุฒิพันธ์ นภาพงษ์
  • วันพุธ          น.พ.วุฒิพันธ์ นภาพงษ์
  • วันพฤหัสบดี   ร.ต.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย
  • วันศุกร์         พ.ญ.นิจชา รุทธพิชัยรักษ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  • การนัด  นัดผ่านระบบฯ โดยผู้ป่วยตรวจสอบ/ขึ้นสิทธิ์การรักษา(VN) ได้ที่เวชระเบียน ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุ ก่อนพบแพทย์

  ผู้ป่วยที่ต้องนัดตรวจ ได้แก่

  • ผู้ป่วยคดีทุกราย (ถูกผู้อื่นทำร้าย, ทำร้ายตัวเอง, ถูกสัตว์ทำร้าย, อุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำงาน) รวมทั้งผู้ป่วยภายหลัง discharge โดยผู้ป่วยรายใดที่มีใบนำส่งผู้บาดเจ็บฯ จากตำรวจ(ใบชันสูตรบาดแผล) ให้นำเอกสารมาให้แพทย์ด้วย
  • ผู้ป่วย Trauma ที่ต้องการใบรับรองแพทย์เพื่อ หยุดงาน, หยุดเรียน, เบิกค่ารักษาพยาบาล และเบิกประกัน-พรบ.

  <<- BACK