ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
 
ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา
 
ตารางแพทย์คลินิกพิเศษในเวลา
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
ศูนย์ประสานบริการผู้ป่วย
 
ห้องพักฟื้น
 
หน่วยคัดกรอง
ห้องตรวจข้าราชการ
แผนกเวชระเบียนและสถิติ
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.Thai
 
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้ป่วย V.English
 
จุดที่ให้บริการของห้องเวชระเบียน
 
รอบรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
 
การรับบริการที่อาคาร..คุ้มเกศ
 
ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน 4/11/2562
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
 
การใช้บริการออกสิทธิจ่ายตรง และสิทธิเงินสด ที่ห้องตรวจ
 
การใช้บริการแผนกทะเบียนเวชสถิติ กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ห้องเอ็กซเรย์
 
คู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่องการฝังแร่วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเพื่อรักษามะเร็ง
 
คำแนะนำ ก่อน/หลังการเจาะชิ้นเนื้อ (pre Core Biopsy Instruction)
 
วิธีการเตรียมตัว/รายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการทางโลหิต
 
การใช้บริการ ศูนย์รับ-ส่งพยาธิกรรม
การเงินค่ารักษาพยาบาล
 
สิทธิ์ต่างๆของผู้ป่วย
คลังยา|ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
 
คำแนะนำในการรับยา..มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
 
ขั้นตอนการรับยา (ห้องยาอาคารคุ้มเกล้าฯ)
 
วารสารทางการแพทย์ “โอสถติดปีก”
 
Pharmacy News 4.0 ฉบับที่ 2/2561
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร) 24 ช.ม.
 
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 
คำแนะนำการขึ้นสิทธิ ทุกสิทธิในการตรวจ MRI
htmlCode

สู่ทศวรรษที่ 7 ซึ่งโรงพยาบาลมีแนวการพัฒนา "สู่ความเป็นเลิศ"
ซึ่งได้แก่การมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศถึง 5 สาขา ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง
ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคไต และศูนย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ขอเชิญร่วมบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-92670-4
สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อมูลนิธิฯ : 0 2534 7236

"พระบารมีคุ้มเกล้า"

หนังสือที่รวบรวมข้อมูล ๔ สุดยอด
เหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำหน่ายเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๕๓๔-๗๒๓๖

คลินิกทันตกรรมสำหรับข้าราชการ ทอ.
ในเครื่องแบบสามารถจองคิวผ่าน
ระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2562 ...
http://dental.is.rtaf.mi.th

 • บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล
  1 พ.ย.62-20 พ.ย.62
 • ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ
  21 พ.ย.62-30 พ.ย.62
html code 
 
 • ห้องเอ็กซเรย์
 •  


  ห้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
  สถานที่ 
                ห้องหมายเลข 8 กองรังสีกรรม ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ
  หมายเลขโทรศัพท์ 
                0-2534-7211


  การตรวจนัด 
  ส่งใบนัดตรวจที่เคาน์เตอร์เอกซเรย์ ช่องหมายเลข 1 โทร. 0-2534-7196 หรือ 27196 เพื่อรับใบตรวจและเอกสารคำแนะนำ

  การตรวจเอกซเรย์หลอดอาหาร (Barium Swallowing)
  วิธีการ กลืนแป้งแบเรี่ยมซัลเฟต ส่องตรวจเอกซเรย์ดูการทำงานหรือความผิดปกติของหลอดอาหาร
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ งดน้ำ , อาหาร , ยา ก่อนตรวจ 4 – 6 ชั่วโมง
  ค่าใช้จ่าย 500 บาท

  การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ (Barium Enema)
  วิธีการ สวนแป้งแบเรี่ยมซัลเฟตทางก้น เพื่อส่องตรวจเอกซเรย์ดูการทำงานหรือความผิดปกติของลำไส้ ใหญ่
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ - สามวันก่อนตรวจ รับประทานอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก , ข้าวต้ม , งดผัก , ผลไม้
  - สองวันก่อนตรวจ รับประทานอาหารอ่อน และรับประทานน้ำมัน ละหุ่ง 2 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน
  - หนึ่งวันก่อนตรวจ รับประทานอาหารอ่อน และรับประทานน้ำมัน ละหุ่ง 3 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน
  - เช้าวันมาตรวจให้สวนอุจจาระ ถ้ามีอาการอ่อนเพลียหรือล้า ให้รับประทาน นม , กาแฟ , โอวัลติน ได้
  ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท

  การตรวจพิเศษ ฉีดสี ตรวจระบบประสาทสันหลัง (Myelogram)
  วิธีการ ฉีดสี (Contrast Media) เข้าไขสันหลัง เพื่อส่องตรวจเอกซเรย์ดูระบบประสาทสันหลัง หรือ ความผิดปกติของประสาทสันหลัง
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ ผู้ป่วยจะต้องนอนที่โรงพยาบาลก่อนตรวจ เพื่อเตรียมตัวตรวจโดยการ งดน้ำ , อาหาร ก่อนตรวจ 4 – 6 ชั่วโมง และดูอาการหลังการตรวจ อย่างน้อย 1 วัน
  ค่าใช้จ่าย 1. ระบบประสารส่วนต้นคอ ( C – Myelogram ) 1,000 บาท
  2. ระบบประสาทส่วนทรวงอก ( T – Myelogram ) 1,000 บาท
  3. ระบบประสาทส่วนสะโพก ( L – Myelogram ) 800 บาท
  *** หมายเหตุ ราคาค่าตรวจนี้ไม่รวมค่ายา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ ***

  การตรวจพิเศษ ฉีดสี ตรวจท่อน้ำลาย (Sialogram)
  วิธีการ ฉีดสี (Contrast Media) เข้าท่อน้ำลายเพื่อส่องตรวจเอกซเรย์ดูท่อน้ำลาย , ต่อมน้ำลาย หรือความผิด
  ปกติของท่อน้ำลาย และต่อมน้ำลาย
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ ไม่ต้องเตรียมตัวก่อนตรวจ
  ค่าใช้จ่าย 1,100 บาท
  *** หมายเหตุ ราคาค่าตรวจนี้รวมค่ายาและอุปกรณ์การตรวจ ***

  การตรวจพิเศษ ฉีดสี ตรวจท่อน้ำตา (D.C.G) หรือ (Dacryogram)

  วิธีการ ฉีดสี (Contrast Media) เข้าท่อน้ำตา เพื่อส่องตรวจเอกซเรย์ดูท่อน้ำตา หรือความผิดปกติของ ท่อน้ำตา
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ ไม่ต้องเตรียมตัวก่อนตรวจ
  ค่าใช้จ่าย 500 บาท
  *** หมายเหตุ ราคาค่าตรวจนี้ไม่รวมค่ายา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ ***

  การตรวจพิเศษ ฉีดสี ตรวจกระเพาะปัสสาวะ และท่อไต (Voiding Cystogram)
  วิธีการ ฉีดสี (Contrast Media) เข้ากระเพาะปัสสาวะ เพื่อส่องตรวจเอกซเรย์ดูกระเพาะปัสสาวะ และหลอดไต หรือความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ และหลอดไต
  การเตรียมตัวก่อนตรวจ ไม่ต้องเตรียมตัวก่อนตรวจ
  ค่าใช้จ่าย 900 บาท

  <<- BACK