รู้จักองค์กร
 
ข้อมูลหน่วย
 
ภาระกิจ
 
โครงสร้างผังองค์กร
 
บุคลากร
 
Contact
 
การศึกษาและฝึกอบรม
 
ข่าวการศึกษา
 
หลักสูตร
 
E - Learning
 
งานพัฒนาคุณภาพ
 
โครงการที่พัฒนาไปแล้ว
 
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
Download: เอกสารประชุมวิชาการ
 
ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 
ดาวน์โหลด คู่มือ/แนวทาง/คำแนะนำ
 
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
 
คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
โรคตาแดง
 
โรคไข้หวัดใหญ่
 
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
 
 • ความรู้ | บริการ...สู่ประชาชน
 •  


  ไข้หวัดใหญ่... มหันตภัยเงียบสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง!

       ช่วงนี้หลายท่านตื่นกลัวต่อการแพร่ระบาดของโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งปัจจุบันได้แพร่ระบาด ไปทั่วโลกจำนวน 30 กว่าประเทศ ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันแล้วว่าคนไทย 2 ราย ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 จากประเทศเม็กซิโก ขณะนี้หายเป็นปกติ ไม่มีเชื้อในร่างกายแล้ว และมีความปลอดภัยต่อผู้อื่น รวมถึงผู้ใกล้ชิดของผู้ติดเชื้ออีก 7 ราย ทุกรายเป็นปกติไม่มีอาการป่วย...

           แม้ว่าจะยังไม่มีการติดเชื้อในประเทศไทย แต่ก็จะประมาทไม่ได้ วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ การรักษาความสะอาด "กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ" การดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

          สำหรับการแพร่กระจายไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เช่นเดียวกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่ในฝุ่นละออง ติดต่อโดยการไอหรือจาม เชื้อจะเข้าทางเยื่อบุตาและปาก สัมผัสเสมหะของผู้ป่วยทางแก้วน้ำ ผ้า จูบ สัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรค จากการหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้หรือของร่วมกับผู้ป่วย บุคคลอื่น และเครื่องใช้ในที่สาธารณะ เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ลูกบิดประตู ราวโหนบนรถเมล์ ราวบันได แล้วใช้มือที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสมาขยี้ตา แคะจมูก และเข้าปาก การสังเกตคือ หากมีไข้ (อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส) ร่วมกับไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว อ่อนเพลีย ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจพบภาวะหายใจผิดปกติ (หอบ หายใจลำบาก) ผู้มีอาการลักษณะดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

           จะเห็นได้ว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งสามารถติดต่อได้ง่ายและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และระบบอื่นๆ ที่อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแออยู่ก่อนแล้ว เพื่อป้องกันอันตรายจากการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี พ.ศ.2552 ให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง ทุกกลุ่มอายุ ทุกสิทธิ ซึ่งป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ติดต่อขอรับบัตรนัดฉีด "วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ

  "สปสช. ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง ทุกกลุ่มอายุ ทุกสิทธิซึ่งป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน เพื่อให้มีภูมิต้านทานไม่เจ็บป่วยรุนแรง ไม่เกิดอาการแทรกซ้อนของโรคซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้"
   
  ข้อมุลจาก หมอชาวบ้าน: นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

  <<- BACK
      สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง