ข้อมูลหน่วยงาน
 
ประวัติหน่วย|ภารกิจ
 
หน่วยงานในความดูแล
 
พันธกิจ|หน้าที่
 
ผู้บริหาร
 
รายนามบุคลากร
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
 
ติดต่อ: กองเภสัชกรรม
การศึกษาและฝึกอบรม
วิจัยและวิชาการ
 
ข่าววิจัย และงานประชุมวิชาการ
 
ผลงานวิจัยและวิชาการ
งานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย
 
การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy
บริการประชาชน
 
ถาม-ตอบ: สอบถามข้อมูล/ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา(โดยเภสัชกร)
 
งานบริการรับยาและให้คำแนะนำ
 
เวลาเปิดให้บริการ
 
แนวทางการแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ
 
วารสารทางการแพทย์...โอสถติดปีก
 
facebook WingofPharma
 
เว็บไซต์|แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
 
กระทรวงสาธารณสุข
 
องค์การเภสัชกรรม
 
สภาเภสัชกรรม
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
 
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
   ถาม-ตอบ: ข้อสงสัยเกี่ยวกับการ...ใช้ยา โดยเภสัชกร

 

 
htmlCode

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
---> ขั้นตอน คลิก

ดาวน์โหลด---> แอปพลิเคชั่น BAH Connect

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2534-7236
หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ID line : @Bhumibolhospital

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไป โทร 0-2534-7624, 2-7624

ย้ายไป ชั้น 5
อาคารโภชนาการทองใหญ่
(ชั่วคราว)

ติดe-mail:
bhumibolhos.check@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 0-2534-7096

กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เปิดให้บริการจองคิวทางทันตกรรม สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยท่านสามารถจองคิวและเลือกการรักษาที่ต้องการตามวันเวลาที่สะดวก
มารับบริการ
สอบถาม 0-2543-7933, 2-7933
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

หากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการซ่อมแซม
แจ้งฝ่ายช่างโยธา รพ.ฯ
0-2534-7610
0-2534-7003

html code 
viewbranch
หน่วยงานรักษาพยาบาล  กองเภสัชกรรม    งานพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัย  การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy  
  การพัฒนามุ่งสู่ e-Pharmacy   
เนื้อหา   
 

     ได้วางมาตรฐานงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยวางระบบให้เภสัชกรส่งมอบยาพร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยากับผู้ป่วยทุกราย และให้บริการคำปรึกษาแนะนำตลอดจนสาธิตการบริหารยาที่ซับซ้อนแก่ผู้ป่วยในห้องที่จัดแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ


ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารระบบยาอย่างเต็มรูปแบบ


ระบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โดยแพทย์สั่งยาผ่านคอมพิวเตอร์ และห้องยาทำการพิมพ์ใบจัดยาและฉลากจาก
คอมพิวเตอร์โดยตรงเพื่อจัดและจ่ายยา
ระบบการจ่ายยาผู้ป่วยใน มีการบันทึกข้อมูลการสั่งยาของแพทย์ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำ Drug
Profile ให้แก่ผู้ป่วย โดยจ่ายยาเม็ดเป็นแบบครั้งละ 3 วัน (Three-day dosing) และจ่ายยาฉีดแบบวันละครั้ง (One-day dosing)
ระบบการจัดการบริหารคลังยา ตัดจ่ายยาจากคลังยาแบบ real-time
ระบบคิวอัตโนมัติ ใช้เพื่อลดความแออัดบริเวณหน้าห้องจ่ายยา และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ

ศูนย์เตรียมยาเคมีบำบัด

     ริเริ่มงานรวมศูนย์เตรียมยาเคมีบำบัดโดยเภสัชกร ตามมาตรฐาน GTOPP สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์เตรียมยาเคมีบำบัดบริเวณหอผู้ป่วย 10/2 เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการส่งบุคลากรไปอบรมและดูงานเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และจัดเตรียมสถานที่ (Clean Room) อุปกรณ์ และตู้ผสมยาเคมีบำบัด (Isolator)


 

จำนวนทั้งหมด  2 ย่อหน้า หน้า   [ 1 ]